Teckna avtal

Här finns den information du behöver för att kunna teckna avtal med E-hälsomyndigheten.


Alla aktörer som ansluter och har åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster för vård och apotek måste teckna huvudavtal om anslutning och godkänna de allmänna villkor som är tillämpliga för aktören i fråga. Även organisationer som tillverkar och utvecklar IT-system som är avsedda att anslutas till E-hälsomyndighetens tjänster måste teckna avtal och godkänna tillämpliga allmänna villkor.

1. Avtalsstruktur och avtalsvillkor

Avtalsvillkoren har anpassats utifrån den roll som respektive aktör har. Allmänna villkor finns för:

 • Användarorganisationer som är apotek
 • Användarorganisationer som är vårdgivare
 • Leverantör av e-tjänst
 • Leverantör av e-tjänst med anslutna användarorganisationer
 • Systemleverantörer

2. Process för att teckna avtal

 1. Aktör tar del av allmänna villkor om tjänsten och relevanta bilagor.
 2. Aktör fyller i Huvudavtal för anslutning till vård- och apotekstjänster (pdf) och skickar avtalet till E-hälsomyndigheten på angiven adress.
 3. E-hälsomyndigheten kvalitetssäkrar insänt avtal.
 4. E-hälsomyndigheten godkänner avtalspart.

Avtalstecknandet är en del i processen för att få åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster för vård och apotek.

2.1. Ta del av allmänna villkor

2.2. Ladda ner och skriv ut huvudavtal för anslutning till vård- och apotekstjänster

Huvudavtalet gäller för alla aktörskategorier.

Ta del av de allmänna villkor som gäller för er aktörskategori. I huvudavtalet kryssar ni för den eller de aktörskategorier ni representerar och godkänner därigenom de tillämpliga villkoren. 

 • Användarorganisationer som även är leverantör av e-tjänst behöver endast teckna avtal för användarorganisation.
 • Användarorganisationer som även är systemleverantör behöver kryssa i och ange att ni tagit del av villkoren som gäller för både användarorganisation och systemleverantör.
 • Systemleverantörer som även tillhandahåller sitt system som en e‑tjänst behöver kryssa i och ange att ni tagit del av villkoren som gäller för både systemleverantör och leverantör av e-tjänst.

Påskrivet avtal skickas med post till:

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

3. Kontakta oss

Har du frågor om avtalstecknande eller vill diskutera vad som gäller för just din organisation?

Kontakta oss via registrator@ehalsomyndigheten.se


VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster