Godkända identitetsfederationer

På denna sida beskrivs de identitetsfederationer som finns som alternativ i säkerhetslösningen.


1. Identitetsfederationer

I säkerhetslösningen finns två alternativ för identitets- och behörighetshantering för vård- och apoteksaktörer som ansluter sina system till E‑hälsomyndighetens tjänster.

1.1. Via Sambi

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi, som drivs av Internetstiftelsen.

För mer information om Sambi-alternativet i E-hälsomyndighetens säkerhetslösning, se Identitetsfederation Sambi.

1.2. Via Sweden Connect

Identitetsfederationen Sweden Connect som drivs av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

För mer information om Sweden Connect-alternativet i E-hälsomyndighetens säkerhetslösning, se Identitetsfederation Sweden Connect.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård-och apotekstjänster