Remiss för definition av specifikationstyper

E-hälsomyndigheten välkomnar dig att svara på en öppen remiss. Remissen gäller definitioner av specifikationstyper som används i NGS-tjänsten

Remissvaren blir en del av underlaget till beslutet om definitioner av specifikationstyper. Genom att ge synpunkter på remissen bidrar du till att skapa en samstämmig syn på olika typer av specifikationer.

Specifikationstyper behövs för enklare och bättre sökbarhet i NGS-tjänsten. Förteckningen över specifikationstyperna är inte fullständig utan speglar det behov som finns i NGS-tjänsten just nu. Definitioner har samlats in från olika källor och sedan sammanställts och anpassats utifrån behoven i sektorn hälsa, vård och omsorg. Målsättningen har varit att hålla definitionerna generella för att de ska kunna användas i flera sammanhang. 

Ta del av svarsformuläret.

Instruktioner för att svara på remissen finns i första fliken i svarsformuläret.

Bifoga ifyllt dokument i ett mail till registrator@ehalsomyndigheten.se skriv diarienr 2023/00730 i ämnesraden. Svar önskas senast 2023-04-14.