Remiss - specifikation för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra informationsutbytet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss. Remissen gäller bedömning för status som nationell och gemensam specifikation (NGS) för Nationellt produktregister för läkemedel, utgiven av Läkemedelsverket. Bedömningen avser hur e-hälsospecifikationen tagits fram, dess tillit och kvalitet.  

Ta del av svarsformuläret 

Instruktion för hur du svarar på remissen finns i första fliken i svarsformuläret.

Remissvaren blir en del av underlaget inför beslut om status som nationell gemensam specifikation (NGS) för den aktuella e-hälsospecifikationen. Genom att ge synpunkter på remissen bidrar din organisation till att skapa en katalog med uppgifter om nationella och gemensamma specifikationer.

Vänligen skicka remissvaret i ett e-postmeddelanden till registrator@ehalsomyndigheten.se senast 2023-04-21. Skriv diarienummer 2023/00762 i ämnesraden. Använd svarsformuläret som finns i länken ovan.