Kalender för samverkan


Kalender för den samverkan som just nu pågår kopplat till utveckling och förvaltningen av våra produkter och tjänster och där E-hälsomyndigheten har ett särskilt ansvar. Kalendern uppdateras löpande. 
Varför kan jag inte öppna vissa samverkansytor utan att logga in?

Vi strävar efter transparens och att information ska vara tillgänglig. För vissa samverkansytor kan dock inloggning krävas. Läs mer om detta och andra frågor på sidan vanliga frågor.

Gå till Kontakt för att läsa om hur du går tillväga om du saknar behörighet till samverkansytan för ett forum som du deltar i. 

År 2024

MÅNAD 2023DATUMFORUM
Januari

16 jan

Implementeringsstöd NLL; Anslutning och driftsättning


22 janAktörsråd apotek

24 janAktörsråd vård
Februari

Mars14 marsLiiV och VARA samverkansmöte
April15 aprilAktörsråd apotek

17 aprilAktörsråd vård
Maj6 majStrategiskt samverkansforum
Juni

Juli

Augusti

September2 september Aktörsråd apotek

4 septemberAktörsråd vård

23 septemberStrategiskt samverkansforum
Oktober

November18 november Aktörsråd apotek

20 novemberAktörsråd vård
December9 decemberStrategiskt samverkansforum

År 2023


År 2022

MÅNAD 2022DATUMFORUM
Januari

17 januari

Strategiskt samverkansforum

20 januari

Samverkan verksamhetsfrågor apotek

27 januari

Spår 1 - anslutning FHIR-tjänster (NLL)
Februari3 februariSamverkan verksamhetsfrågor apotek

3 februari Informationsmöte om NLL

17 februariSamverkan verksamhetsfrågor apotek

17 februariGenomgång av nya Handboken för vård- och apotekstjänster som beskriver versionspaket 21. Läs mer här: Informationsmöte om NLL

25 februariReferensgrupp Patient
Mars3 marsSamverkan verksamhetsfrågor apotek

8 marsStrategiskt samverkansforum

10 marsLiiV och VARA samverkansmöte

10 marsAktörsmöte apotek

11 marsKommunikatörsnätverket Nationella läkemedelslistan

15 marsReferensgrupp för doseringsanvisning

16 marsReferensgrupp för doseringsanvisning

31 marsSamverkan verksamhetsfrågor apotek
April5 aprilStrategiskt samverkansforum

6 aprilParallella förskrivningar i Nationella läkemedelslistan

8 aprilReferensgrupp för doseringsanvisning

14 aprilSamverkan verksamhetsfrågor apotek

27 aprilElektroniskt expertstöd (EES) samverkan (Samverkan kvalitetsansvariga)

28 aprilSamverkan verksamhetsfrågor apotek
Maj10 majAktörsråd vård

11 majReferensgrupp för doseringsanvisning

12 majSamverkan verksamhetsfrågor apotek

12 majTransitionsprojektet: E-hälsomyndigheten byter driftsleverantör

24 majTransitionsprojektet: E-hälsomyndigheten byter driftsleverantör

30 majImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd

31 majSamverkan kring användning och vidareutveckling av TestAdmin
Juni1 juniImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - verksamhetsnära stöd

7 juniAktörsråd apotek

8 juniReferensgrupp för doseringsanvisning

9 juniSamverkan verksamhetsfrågor apotek

15 juniInformationsmöte om NLL

20 juniStrategiskt samverkansforum

20 juniImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd
Juli
Augusti31 augustiImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan - verksamhetsnära stöd - introduktion till NLL (repris)September6 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - läsåtkomst vård

7 septemberAktörsråd vård

8 septemberAktörsråd apotek

9 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - läsåtkomst apotek

13 septemberStrategiskt samverkansforum

14 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - connectathon

14 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - verksamhetsnära stöd - NLL; för patientens skull

15 septemberSamverkan verksamhetsfrågor apotek

21 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - dialogmöte tandvård

23 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - expediering helförpackningar

27 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - verksamhetsnära stöd - Vilken information finns i Nationella läkemedelslistan?

30 septemberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - förskrivningOktober7 oktoberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - expediering dosdispenserade

13 oktoberLiiV och VARA samverkansmöte

13 oktoberSamverkan verksamhetsfrågor apotek

14 oktoberImplementeringsstöd Nationella läkemedelslistan  - tekniskt stöd - doseringNovember8 novemberAktörsråd apotek

10 novemberSamverkan verksamhetsfrågor apotek

10 novemberAktörsråd vård

14 novemberSamverkan kring användning och vidareutveckling av TestAdmin - uppstartsmöte Fokusgrupp

15 novemberReferensgrupp patient

17 novemberStrategiskt samverkansforum

23 novemberElektroniskt expertstöd (EES) samverkan (Samverkan kvalitetsansvariga)December6 decemberInformationsmöte om E-hälsomyndighetens byte av driftleverantör

8 decemberSamverkan verksamhetsfrågor apotek