Validering med externa aktörer

Extern validering i samband med byte av driftsleverantör

Valideringsarbetet behöver bestå av två delar, dels validering som sker i produktionslika testmiljöer innan bytet genomförs och dels genom en gemensam produktionsverifiering i samband med driftsättning hos Försäkringskassan (den nya driftsleverantören). 

Syfte

Att säkerställa att befintliga integrationer mot E-hälsomyndighetens tjänster inte påverkas i samband med flytt av E-hälsomyndighetens drift till Försäkringskassan.

Målgrupp

Aktörer som ansluter till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö är målgrupp. Det vill säga drift- och/eller förvaltningsorganisation hos respektive kund som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster:

  • Apoteksaktörer
  • Regioner och vårdgivare
  • Inera
  • Läkemedelsverket och ev. andra myndigheter.

Systemleverantörer är inte primär målgrupp. Däremot kan systemleverantör som även agerar tjänsteleverantör och driftorganisation åt användare vara aktuella för valideringsarbetet.

Genomförande

Aktörerna ansluter en produktionslik testmiljö (infrastrukturellt) till vår produktionslika testmiljö hos Försäkringskassan. E-hälsomyndigheten förmedlar DNS och IP-adresser till de olika tjänsterna. Testområde och testscope för det som ska valideras förmedlas. Anslutande part kompletterar eventuellt med tester som anses nödvändiga baserat på sin infrastruktur och system.

Extern validering i testmiljö

Den huvudsakliga aktiviteten är att genomföra extern validering i testmiljö. E-hälsomyndigheten sätter upp en produktionslik extern testmiljö hos Försäkringskassan. Testmiljön är produktionslik med avseende på infrastruktur (till exempel på nät och plattformsnivå). Testmiljön kommer gå under benämningen EXT3. Data i testmiljön kommer vara testdata som hämtas från EXT12 (DB1). E-hälsomyndigheten kommer också skapa testdata efter behov.

För att säkerställa att den gemensamma infrastrukturen fungerar på samma sätt före och efter transitionen så finns det behov av att genomföra tester. Tanken är ej att genomföra heltäckande funktionella tester utan endast mindre integrationstestfall där vi kan säkerställa att systemen i de produktionslika testmiljöerna fungerar som idag. Läs mer under Testscope.

Extern produktionsverifiering

Syftet med extern produktionsverifiering är att i begränsad och kontrollerad form verifiera att befintliga integrationer mot E-hälsomyndighetens tjänsteplattform inte påverkas vid driftsättning hos Försäkringskassan. Kort beskrivet är det en komprimerad variant av de testaktiviteter som ingår i extern validering som genomförs i produktionsverifieringen. Tiden är begränsad liksom den möjlighet som finns för att genomföra verifiering i produktionsmiljön.

Planering av extern produktionsverifiering pågår och kommer utvecklas i dialog under valideringsarbetet.

Tidsplan

Arbetet planeras och utförs i dialog med deltagande aktörer. Aktiviteten kan genomförs enligt överenskommelse med E-hälsomyndigheten i er anmälan.