Utskrift av vaccinationsbevis på apotek

1. Fördjupad information för apotekspersonal

2. Introduktion

2.1. Få ditt vaccinationsbevis på ett apotek

Om du saknar e-legitimation och därför inte har möjlighet att själv hämta ett vaccinationsbevis på en dator eller en telefon kan du vända dig till ett apotek. Du kan besöka något av Sveriges cirka 1 400 apotek.
För att få vaccinationsbevis på apotek krävs att:
• Du är vaccinerad i Sverige och det bör ha gått minst sju dagar sedan din senaste dos.
• Du saknar e-legitimation
• Du kan legitimera dig med en godkänd legitimation: id-kort utfärdat av Skatteverket, svenskt pass med vinröd pärm, svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel bank, företag, myndighet eller Svensk kassaservice, samt svenskt tjänstekort (utan SIS märke) utfärdat av en statlig myndighet.
• Du har ett svenskt person- eller samordningsnummer.

Tjänsten på apotek är avsedd för dig som inte har några andra möjligheter att få ut ditt vaccinationsbevis. Om du har e-legitimation ber vi dig att hämta ditt vaccinationsbevis digitalt på www.covidbevis.se och inte besöka ett apotek.
Apotekens viktigaste uppgift är att tillhandahålla läkemedel och egenvård. Det kan därför uppstå väntetid för att få ut vaccinationsbeviset. Vid mycket hög belastning kan apoteket behöva be kunder som vill ha ett vaccinationsbevis utskrivet att komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

2.2. Det finns tre typer av Covidbevis

Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19.

3. Frågor och svar

På vår webbplats hittar du alla våra frågor och svar som vänder sig till apotekskund. 

Frågor och svar • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

4. Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet för tjänsten består av:

 • Presentationsmaterial
 • Instruktionsfilmer
 • Manual
 • Fördjupad information (denna sida)

4.1. Presentationsmaterial

Material att använda vid utbildningar.

4.2. Instruktionsfilmer

Här kan du se en kort informationsfilm om hur det går till när en vuxen person hämtar ut ett covidbevis åt sig själv på ett apotek.

Instruktionsfilm: Utskrift av covidbevis för personer som begär ut sitt eget bevis

4.2.1. Barn/vårdnadshavare

Här kan du se en kort film om hur det går till när en vårdnadshavare begär ett covidbevis på ett apotek för sitt barn som är under 18 år. 

Instruktionsfilm: Utskrift av covidbevis för vårdnadshavare

4.3. Manual för apotekspersonal

Material att använda vid utbildningar.


5. Kundmötet

5.1. Giltiga identitetshandlingar

 • svenskt pass med vinröd pärm
 • ID-kort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt nationellt ID-kort
 • svenskt SIS-märkt ID-kort (utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet)
 • svenskt körkort
 • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet

https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/giltiga-id-handlingar/

5.2. Identitetsnummer

Personnummer och immunitetsnummer hanteras på samma sätt i tjänsten. Personer med samordningsnummer eller reservnummer hanteras inte i tjänsten.

5.2.1. Personnummer

Identifiering av den sökande ska ske genom kontroll av giltig identitetshandling enligt 5.1 ovan.

5.2.1.1. Immunitetsnummer

Immunitetsnummer ser ut som ett vanligt personnummer. Identifiering sker med hjälp av identitetshandling utfärdad av Skatteverket.

5.2.2. Samordningsnummer

Personer med samordningsnummer har inte giltiga identitetshandlingar och kan därför inte identifieras och därmed inte hanteras i tjänsten. 

Kunden hänvisas till att skicka in blankett till E-hälsomyndigheten.

Om kunden behöver en blankett

5.2.3. Reservnummer

Reservnummer får de som inte har, inte kan eller inte vill uppge ett personnummer.

Personer med reservnummer kan inte hanteras i tjänsten utan invånaren behöver vända sig till vården

Läs mer här om hur invånaren gör om vaccinationer har registrerats på reservnummer.

5.3. Vårdnadshavare

Vaccinationsbevis kan utfärdas till barn under 18 år. Ett Vaccinationsbevis som rör ett barn under 16 år ska begäras av och tillhandahållas till barnets vårdnadshavare. Om ett barn har fyllt 16 år får begäran ske av såväl barnet som vårdnadshavare och tillhandahållandet av Vaccinationsbeviset sker till den som begärt Vaccinationsbeviset.

Endast vårdnadshavare behöver identifieras med giltig legitimation. Barnets identitet säkerställer tjänsten genom att kontrollera vårdnadshavarrelation i Skatteverkets register.

Både barn och vårdnadshavare behöver ha personnummer för att vaccinationsbevis ska kunna utfärdas i tjänsten.

5.4. Ombud/fullmaktstagare 

Vaccinationsbevis kan inte hämtas av en ombud.

Detta för att ombudsrelationen finns inte i Skatteverket och det i om detta inte går att kontrollera att rätt person hämtar ett vaccinationsbevis. Kunden hänvisas till att skicka in blankett till E-hälsomyndigheten.

Om kunden behöver en blankett

5.5. God man och förvaltare 

Rutiner enligt Ombud/fullmaktstagare

5.6. Skyddade personuppgifter

Personer med skyddade personuppgifter kan hämta ut sitt eget vaccinationsbevis. Apotekspersonal kommer dock inte kunna skriva ut vaccinationsbevis om en vårdnadshavare begär att hämta barnets bevis. 

Gäller:

 • skyddad folkbokföring
 • fingerade personuppgifter
 • sekretessmarkering

5.7. Samtycke, personuppgiftsbehandling

5.7.1. Inhämta samtycke

Innan Vaccinationsbevis uthämtas från E‑hälsomyndigheten ska Behörig personal inhämta två samtycken från den Enskilde; i) samtycke till att uppgifter som registrerats om den Enskildes vaccinationer mot sjukdomen covid-19 hämtas från det Nationella Vaccinationsregistret till E-hälsomyndigheten samt ii) samtycke till att den Enskildes Vaccinationsbevis skickas från E-hälsomyndigheten till Aktören för att lämnas till den Enskilde.

5.7.2. Information till sökande om personuppgiftsbehandling

E‑hälsomyndigheten ska tillhandahålla Aktören med skriftlig information om den personuppgiftsbehandling som E‑hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för och Aktören ska säkerställa att den Enskilde kan ta del av informationen när denne hämtar sitt Vaccinationsbevis.

Ytterligare information i trycksaker nedan 

5.8. Folkbokföringsregistret

För att säkerställa att apotekspersonal hämtas bevis åt rätt person görs en slagning mot Skatteverkets Folkbokföringsregister. För att säkerställa att rätt person hämtar beviset görs det en slagning mot personens namn (för- och efternamn) och identitetsnummer.

För personer som inte har en folkbokföringsadress så hänvisas kunden till att skicka in en blankett till e-hälsomyndigheten.

Om kunden behöver en blankett

För att säkerställa att apotekspersonal hämtas bevis åt rätt person görs en slagning mot Skatteverkets Folkbokföringsregister. För att säkerställa att rätt person hämtar beviset görs det en slagning mot personens namn (för- och efternamn) och identitetsnummer.

5.9. Nationella vaccinationsregistret (NVR)

För att kunna hämta ett vaccinationsbevis krävs det att personen har vaccinationer registrerade i NVR.

5.10. E-legitimation

Vill du skaffa e-legitimation för att snabbt och enkelt kunna hämta ett vaccinationsbevis? 

Läs mer om hur du gör här: 
Om e-legitimation

5.11. Blanketter

Behöver kunden en blankett

Om kunden behöver en blankett

6. Informationsmaterial

6.1. Folder för apotekspersonal (A5)

Denna folder är en information för dig som arbetar på ett apotek.

Färg och svart/vit


Filer för tryck i färg och svart/vit

Wordfil från foldern: Vaccinationsbevis på apotek

6.2. Folder för apotekskunder (A5)

Denna folder får ni gärna skriva ut och lämna till kunder som mer information.

Färg och svart/vit

 

Filer för tryck i färg och svart/vit

 

Wordfil från foldern: Vaccinationsbevis – bra att veta för apotekskunder

Affisch (A3)

Här kan du läsa mera om hur personuppgifter behandlas när du hämtar ett vaccinationsbevis på ett apotek.

Färg och svart/vit

Filer för tryck i färg och svart/vit

6.3. Faktablad personuppgifter (A4)

Här kan du läsa mera om hur personuppgifter behandlas när du hämtar ett vaccinationsbevis på ett apotek.

Färg och svart/vit

 

Filer för tryck i färg och svart/vit

 

Wordfil från faktabladet: Så behandlas dina personuppgifter när du hämtar ett vaccinationsbevis

7. Felkoder

Felkoder i gränssnittet är uppdelade i två kategorier:-Valideringsfel –fel vid inmatning av identitetsnummer. Här kommer en röd text att dyka upp i anslutning till inmatningsfältet.-Systemfel –fel vid kopplingar mot Skatteverkets personregister, fel i tjänsten osv. Dessa dyker upp som en röd ruta i gränssnittet

7.1. Valideringsfel

IDTaggVärde 

1


Identitetsnummer - felaktigt formatAnvänd formatet ååååmmddnnnn.

2


Identitetsnummer - när fältet inte är ifylltDu behöver fylla i personens identitetsnummer.

3


Identitetsnumret går inte att hittaVi kan inte hitta ett identitetsnummer som stämmer överens med det du har fyllt i. Kontrollera identitetsnumret.

7.2. Systemfel

7.2.1. Ej godkänd ålder

IDVärde 
 1. Personen är yngre än 16 år

Personen är yngre än 16 år

Meddela personen att hen inte kan hämta ut sitt bevis själv, utan måste ha en vårdnadshavare med sig som begär ut beviset.

7.2.2. Fel vid kontakt med Skatteverket

IDVärde 

1. Det går inte att nå Skatteverket


Det går inte att nå Skatteverket för att hämta uppgifter om personen

Försök igen vid ett senare tillfälle. Om problemet kvarstår efter upprepade försök, be personen att återkomma vid ett senare tillfälle.

2. Uppgifter saknas


Det finns inte tillräckliga uppgifter om personen hos Skatteverket

Det kan vara ofullständigt namn, adress eller att personnumret inte hittas.

Be personen att vända sig till folkbokföringen hos Skatteverket för att få hjälp med att hitta och åtgärda felet.

3. Vårdnadshavarrelation saknas (enbart personnummer)


Det går inte att hämta ett vaccinationsbevis

Be personen att kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst på telefonnummer 0771-766 200 eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se för att få hjälp. Öppettider: helgfri måndag–fredag: 8–17.

4. Vårdnadshavarens barn har skyddad identitet (enbart personnummer)


Det går inte att hämta ett vaccinationsbevis

Be personen att kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst på telefonnummer 0771-766 200 eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se för att få hjälp. Öppettider: helgfri måndag–fredag: 8–17.

7.2.3. Fel hos NVR

IDVärde 
 1. Uppgifter saknas

Uppgifter om personens vaccination saknas i Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister

Det kan bero på att:

 • Datumet då vaccinationen ägde rum saknas.
 • Information om antalet vaccindoser saknas.
 • Information om vilket vaccin som personen har fått saknas.

Be personen att kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst på telefonnummer 0771-766 200 eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se för att få hjälp. Öppettider: helgfri måndag–fredag: 8–17.


Hämta nytt vaccinationsbevis

2. Det går inte att hämta ett vaccinationsbevis


Det går inte att hämta ett vaccinationsbevis åt personen

Det kan bero på att:

 • Det har gått färre än 7 dagar från det datum då personen fick sitt vaccin.
 • Den region där personen fick sitt vaccin har inte rapporterat in alla uppgifter.
 • Det saknas uppgifter om vilket vaccin som kunden har fått.

Be personen att kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst på telefonnummer 0771-766 200 eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se för att få hjälp. Öppettider: helgfri måndag–fredag: 8–17.


Hämta nytt vaccinationsbevis

3. NVR ligger nere


Det går inte att nå vaccinationsregistret för att hämta uppgifter om personens vaccination

Vi kan därför inte skapa ett vaccinationsbevis. Försök igen vid ett senare tillfälle. Om problemet kvarstår efter upprepade försök, be personen att återkomma.

7.2.4. Generella fel

IDVärde 

1. Tjänsten Utskrift av covidbevis går inte att nå och är typ nere


Just nu är inte e-tjänsten för utskrift av covidbevis tillgänglig

Vi arbetar med att ge dig tillgång till e-tjänsten så snart som möjligt.

Vänligen försök igen om en liten stund.

Tack för din förståelse!


Ladda om sidan på nytt

2. Bakomliggande system strular (vid samtyckessidan)


Ett fel har uppstått

Det beror på att bakomliggande system inte går att nå, som behövs för att kunna hämta ett bevis.

Försök igen vid ett senare tillfälle. Om problemet kvarstår efter upprepade försök, kontakta E-hälsomyndigheten genom att mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se


Hämta nytt vaccinationsbevis

3. Bakomliggande system strular (vid början)


Ett fel har uppstått

Det beror på att bakomliggande system inte går att nå, som behövs för att kunna hämta ett bevis.

Försök igen vid ett senare tillfälle. Om problemet kvarstår efter upprepade försök, kontakta E-hälsomyndigheten genom att mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se

8. Behörighet till tjänsten

8.1. Vem har behörighet

Apoteket har behörighet genom en egen hemsida och apotekare loggar in med KLAS genom ”knappen-lösningen”. Detta innebär att vi utnyttjar en knapp som finns i apotekens expeditionssystem som automatiskt öppnar webbapplikationen KLAS och loggar in.
Apoteken ser detta som en ”okvalificerad arbetsuppgift” och vill gärna att så många som möjligt av personalen kan jobba med att skriva ut vaccinationsbevis. Våra krav är gällande inloggning är dock:

 • att det ska vara spårbart vilka personer som skrivit ut bevis  (åtkomstlogg)
 • det ska enbart vara personal på apotek som ska kunna logga in till tjänsten.

Apotekspersonal kommer ha tillgång till UAC-gränssnittet och därmed sker kontroll i KLAS, ingen kontroll görs mot FORS.

Personal som kommer ha tillgång till gränssnittet är inte begränsat till farmaceut utan all apotekspersonal som har behörighet till KLAS kommer ha tillgång till gränssnittet.

8.2. Utloggningstider

För att säkerställa att ingen kommer åt gränssnittet finns det två tider i systemet att förhålla sig till.

En inaktivitetstid och en aktiv sessionstid.

Inaktivitetstiden är den tid som du lämnar datorn obemannad och inte rör den. Efter 3 minuter får du upp ett meddelande där det framgår två alternativ:

 • Logga ut
 • Förlänga din sessionstid

Den aktiva sessionstiden kan du inte styra, utan av säkerhetsskäl loggas du ut från systemet efter 120 minuter. Du får dock ett meddelande efter 119 minuter där det står att du kommer loggas ut från systemet.

9. E-hälsomyndighetens servicedesk och kundtjänst

E-hälsomyndigheten har två olika vägar in för frågor kring covidbevis. En för invånare och en för vård- och apoteksaktörer.

9.1. För apotek

Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta myndighetens servicedesk.

Servicedesk är öppen helgfria vardagar mellan 8.00-17.00 och nås på telefon: 0771-18 18 77 eller e-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

9.2. För invånare

Apotekskunder som har frågor ska istället hänvisas till
E-hälsomyndighetens kundtjänst.

Kundtjänst nås på telefon 0771-766 200 och har telefontid helgfria vardagar mellan 8.00-17.00.

Frågor om covidbevis kan invånare också mejla in på e-post: covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Övriga kontaktuppgifter finns på E-hälsomyndighetens webbplats: Kontakta oss • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)