Samverkanspartners

E-hälsomyndigheten samverkar med många olika aktörer och intressenter. Samma förutsättning att ta del av information och ha möjlighet att ge synpunkter ska erbjudas oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet eller enskilda individer. Nedan följer några exempel på aktörer och intressenter som myndigheten samverkar och samarbetar med. 

Exempel på aktörer och intressenter som vi samverkar med: 


 • Apoteksaktörer samt enskilda apotek
 • Regioner
 • Kommuner
 • Vårdgivare
 • Systemleverantörer 
 • Branschföreningar 
 • Läkemedelsföretag
 • Myndigheter
 • Sveriges Apoteksförening
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Patient- och brukarföreningar
 • Professionsföreningar 
 • Experter och forskare
 • Utförarorganisationer inom idrott, fritid, kultur 
 • I vissa fall enskilda organisationer eller individer