Vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor om samverkan, handbok för vård- och apotekstjänster och andra delar kopplat till E-hälsomyndighetens samverkansyta. 

Länk för att komma tillbaka till samverkansytan. Samverkan

Vi strävar efter transparens och att samverkansytan ska vara öppen för alla och du behöver inte något konto för att använda den.

För vissa platser/samverkansforum krävs dock särskild behörighet och ett konto tilldelas då aktuella deltagare. Om du saknar konto till ett samverkansforum du deltar i, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se, märk ärendet med "samverkan" och beskriv vilket samverkansforum det handlar om. 


Om du önskar delta i ett samverkansforum som verkar relevant för dig, mejla kontaktpersonen för det forumet så kan hen avgöra om du kan delta. Kontaktpersoner för den samverkan som bedrivs kring våra produkter och tjänster hittar du här Pågående samverkan kring våra produkter

Samverkan kring våra regeringsuppdrag, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Urval av deltagare för samverkan sätts upp baserat på respektive forums syfte och målgrupp för att främja god samverkan. För en del forum är alla välkomna att delta, för andra forum kan viss kompetens krävas eller att det finns en begränsning i antal deltagare. Vi strävar dock efter transparens och att respektives samverkansforums yta ska vara öppen för alla för att du ska kunna ta del av informationen. Undantag finns och särskilt behörighet kan dock krävas för vissa samverkansytor. 

Vi strävar efter transparens och att informationen på samverkansytan och för de samverkansforum som pågår ska vara tillgänglig för alla – och inget konto ska krävas. I och med det är det i dagsläget inte möjligt att prenumerera på uppdateringar, utifrån ett GDPR-perspektiv. Varje informationsägare får i stället meddela deltagare per mejl om något viktigt uppdateras.

För vissa platser kan dock en särskild behörighet behöva tillämpas vilket kräver konto, och i de fallen kan man prenumerera på ändringar.  

E-hälsomyndigheten samverkar med andra inom olika områden, vilket du kan läsa mer om på sidan Samverkansområden - E-hälsomyndighetens arbete med samverkan och samarbete (ehalsomyndigheten.se)

På sidan Pågående samverkan kring våra produkter  får du en samlad bild över den pågående samverkan kring våra produkter.

Vissa samverkansforum har avslutats, dessa hittar du på sidan Avslutad samverkan - Pågående samverkan kring våra produkter (ehalsomyndigheten.se)

Om du inte hittar samverkansforumet du söker på de sidorna, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se, skriv ”samverkan” i ämnesraden.

Om du vill komma i kontakt med oss gällande samverkan, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se, skriv ”samverkan” i ämnesraden.

E-hälsomyndigheten samverkar redan idag inom många olika områden, läs mer på sidan Pågående samverkan kring våra produkter

  • För Handbok för vård- och apotekstjänster gäller endast läsrättigheter för personer utanför E-hälsomyndigheten.
  • För de samverkansytor som används av respektive samverkansforum som finns listade under Pågående samverkan kring våra produkter  används i första hand läsrättigheter. I vissa fall kan det finnas behov av att personer utanför E-hälsomyndigheten kan kommentera/skriva, och då kan skrivrättigheter tilldelas. 

Nej. Handboken är en öppen yta och du behöver inget konto för att läsa informationen. 

Handbok för vård- och apotekstjänster

Handbokens versioner speglar E-hälsomyndighetens releasetillfällen. Den senaste versionen innehåller den för tillfället aktuella informationen om versionspaket 21 och det är denna version som visas per automatik. Den som har behov av att veta hur informationen såg ut vid ett tidigare tillfälle kan via scroll-listan välja att istället ta del av en tidigare Handboksversion.

Handboken är en öppen yta och du behöver inget konto för att läsa informationen. I och med att inga konton används är det i dagsläget inte möjligt att prenumerera på förändringar, utifrån ett GDPR-perspektiv.

Det är endast fastslagen dokumentation som publiceras i handboken, och uppdateringar görs i samband med releaser. Detta gäller från 21.2 och framåt.

Varje sida i handboken har en versionshistorik längst ner på sidan där du som användare kan gå in och se vad som ändrats sedan versionen innan av just den specifika sidan. Information och verksamhetsbeskrivningar kommer fortsatt att publiceras i samband med varje release, så förändringar i våra tjänster kommer även gå att följa där på samma sätt som de tidigare gått att följa.

Kommer vi av någon anledning att behöva göra påverkande förändringar mellan releaser kommer vi att göra en riktad kommunikationsinsats till alla berörda.

Som ny användare eller om du har svårt att hitta i Handbok för vård- och apotekstjänster finns det ett avsnitt som heter Om handboken. Här hittar du information om vad handboken är, vem den riktar sig till och vilka produkter som finns beskrivna. Under denna ingång kan du även läsa om handbokens struktur, ta del av praktiska anvisningar kring webbplatsen samt ta del av en tabell med de termer och begrepp som används i Handboken.

Handboken i Sharepoint finns kvar så länge versionspaket 17.1 av våra tjänster finns tillgängliga. När de inte längre finns tillgängliga kommer den att stängas ner. Har du fortsatt behov av dokumentation gällande versionspaket 17.1 av våra tjänster är det alltså fortsatt den ytan du ska vända dig till. Handbok för vård- och apotekstjänster på Confluence beskriver versionspaket 21 av våra tjänster.

Övrigt

För synpunkter kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se:

  • Gäller ärendet Handbok för vård- och apotekstjänster – skriv ”Handboken i Confluence” i ämnesraden
  • Gäller ärendet handbok för vård och apotekstjänster som berör versionspaket 17.1 – skriv ”Handboken i Sharepoint” i ämnesraden
  • Gäller ärendet samverkan – skriv ”Samverkan” i ämnesraden.

På E-hälsomyndighetens webb finns aktuell driftinformation och planerade servicefönster gällande samverkansytan Driftinformation • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Rekommenderad webbläsare för Confluence är Chrome, Microsoft Edge och Firefox. Läs mer på Supported browsers for Atlassian cloud products | Atlassian Support