Vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor om samverkan, handbok för vård- och apotekstjänster och andra delar kopplat till E-hälsomyndighetens samverkansyta. 

Länk för att komma tillbaka till samverkansytan. Samverkan

 Behöver jag ett konto för att komma åt informationen på samverkansytan?

Vi strävar efter transparens och att samverkansytan ska vara öppen för alla och du behöver inte något konto för att använda den.

För vissa platser/samverkansforum krävs dock särskild behörighet och ett konto tilldelas då aktuella deltagare. Om du saknar konto till ett samverkansforum du deltar i, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se, märk ärendet med "samverkan" och beskriv vilket samverkansforum det handlar om. 


 Hur gör jag om jag vill delta i ett samverkansforum?

Om du önskar delta i ett samverkansforum som verkar relevant för dig, mejla kontaktpersonen för det samverkansforumet så kan hen avgöra om du kan delta. Kontaktpersonerna hittar du här Pågående samverkansforum

Urval av deltagare för samverkan sätts upp baserat på respektive forums syfte och målgrupp för att främja god samverkan. För en del forum är alla välkomna att delta, för andra forum kan viss kompetens krävas eller att det finns en begränsning i antal deltagare. Vi strävar dock efter transparens och att respektives samverkansforums yta ska vara öppen för alla för att du ska kunna ta del av informationen. Undantag finns och särskilt behörighet kan dock krävas för vissa samverkansytor. 

 Hur vet jag om något uppdaterats? Kan jag prenumerera på ändringar i den samverkan jag medverkar i?

Vi strävar efter transparens och att informationen på samverkansytan och för de samverkansforum som pågår ska vara tillgänglig för alla – och inget konto ska krävas. I och med det är det i dagsläget inte möjligt att prenumerera på uppdateringar, utifrån ett GDPR-perspektiv. Varje informationsägare får i stället meddela deltagare per mejl om något viktigt uppdateras.

För vissa platser kan dock en särskild behörighet behöva tillämpas vilket kräver konto, och i de fallen kan man prenumerera på ändringar.  

 Vad samverkar E-hälsomyndigheten om?

E-hälsomyndigheten samverkar med andra inom olika områden, vilket du kan läsa mer om på sidan Samverkansområden.

På sidan Pågående samverkansforum får du en samlad bild över de pågående samverkansforum där E-hälsomyndigheten har ett särskilt ansvar.

 Jag hittar inte längre det samverkansforum jag tidigare varit delaktig i, varför det?

De samverkansforum som E-hälsomyndigheten har ett särskilt ansvar för finns listade på sidan Pågående samverkansforum.

Vissa samverkansforum har avslutats, dessa hittar du på sidan Avslutade samverkansforum

Om du inte hittar samverkansforumet du söker på de sidorna, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se, skriv ”samverkan” i ämnesraden.

 Jag ser ett behov av att samverka med er – vem kontaktar jag då?

Om du vill komma i kontakt med oss gällande samverkan, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se, skriv ”samverkan” i ämnesraden.

E-hälsomyndigheten samverkar redan idag inom många olika områden, läs mer på sidan Pågående samverkansforum.

 Kan jag som extern intressent kommentera/skriva på samverkansytan eller tilldelas jag endast läsrättigheter?
  • För Handbok för vård- och apotekstjänster gäller endast läsrättigheter för personer utanför E-hälsomyndigheten.
  • För de samverkansytor som används av respektive samverkansforum som finns listade under Pågående samverkansforum används i första hand läsrättigheter. I vissa fall kan det finnas behov av att personer utanför E-hälsomyndigheten kan kommentera/skriva, och då kan skrivrättigheter tilldelas. 

Handbok för vård- och apotekstjänster

 Behöver jag ett konto för att komma åt informationen i Handbok för vård- och apotekstjänster?

Nej. Handboken är en öppen yta och du behöver inget konto för att läsa informationen. 

  Hur vet jag om något uppdaterats? Kan jag prenumerera på ändringar i Handbok för vård- och apotekstjänster?

Handboken är en öppen yta och du behöver inget konto för att läsa informationen. I och med att inga konton används är det i dagsläget inte möjligt att prenumerera på förändringar, utifrån ett GDPR-perspektiv.

Det är endast fastslagen dokumentation som publiceras i handboken, och uppdateringar görs endast i samband med releaser. Detta gäller från 21.1 och framåt.

Varje sida i handboken har en versionshistorik längst ner på sidan där du som användare kan gå in och se vad som ändrats sedan versionen innan av just den specifika sidan. Information och verksamhetsbeskrivningar kommer fortsatt att publiceras i samband med varje release, så förändringar i våra tjänster kommer även gå att följa där på samma sätt som de tidigare gått att följa.

Kommer vi av någon anledning att behöva göra förändringar mellan releaser kommer vi att göra en riktad kommunikationsinsats till alla berörda.

 Utvecklarportalen – vad hände med den?

Aktuell information i Utvecklarportalen har flyttats över till Handbok för vård- och apotekstjänster, där den information du behöver för att utveckla mot versionspaket 21 finns.

 Jag vet inte var jag ska börja läsa i Handbok för vård- och apotekstjänster, har ni något tips?

Som ny användare eller om du har svårt att hitta i Handbok för vård- och apotekstjänster finns det ett avsnitt som heter Om handboken. Här hittar du information om vad handboken är, vem den riktar sig till och vilka produkter som finns beskrivna. Under denna ingång kan du även läsa om handbokens struktur, ta del av praktiska anvisningar kring webbplatsen samt ta del av en tabell med de termer och begrepp som används i Handboken.

 Vad har hänt med den tidigare kundytan och handboken i Sharepoint?

Handboken i Sharepoint finns kvar så länge versionspaket 17.1 av våra tjänster finns tillgängliga. När de inte längre finns tillgängliga kommer den att stängas ner. Har du fortsatt behov av dokumentation gällande versionspaket 17.1 av våra tjänster är det alltså fortsatt den ytan du ska vända dig till. Handbok för vård- och apotekstjänster på confluence beskriver versionspaket 21 av våra tjänster.

Övrigt

 Jag vill lämna synpunkter, hur gör jag det?

För synpunkter kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se:

  • Gäller ärendet Handbok för vård- och apotekstjänster – skriv ”Handboken i Confluence” i ämnesraden
  • Gäller ärendet handbok för vård och apotekstjänster som berör versionspaket 17.1 – skriv ”Handboken i sharepoint” i ämnesraden
  • Gäller ärendet samverkan – skriv ”Samverkan” i ämnesraden.


 Vilka webbläsare rekommenderas för användning av Confluence?

Rekommenderad webbläsare för Confluence är Chrome, Microsoft Edge och Firefox. Läs mer på Supported browsers for Atlassian cloud products | Atlassian Support