Välkommen till E‑hälsomyndighetens Handbok för vård- och apotekstjänster

Handbok för vård- och apotekstjänster samlar teknisk och verksamhetsnära information om de tjänster (API:er) som E-hälsomyndigheten tillhandahåller för att möjliggöra hantering av elektroniska förskrivningar i Sverige. Handboken riktar sig till aktörer som utvecklar, testar, kravställer eller beställer system som via en integration med dessa tjänster ger behöriga användare inom vård och apotek samt invånare åtkomst till uppgifter i myndighetens register. För att säkerställa en patientsäker användning och hantering av de registeruppgifter som tjänsterna förmedlar är det av stor vikt att de integreras i enlighet med specifikationer och krav som återfinns i Handboken.

Handbokens versioner speglar E-hälsomyndighetens releasetillfällen. Den senaste versionen innehåller den för tillfället aktuella informationen om versionspaket 21 och det är denna version som visas per automatik. Den som har behov av att veta hur informationen såg ut vid föregående release kan via scroll-listan välja att istället ta del av den tidigare Handboksversionen. 

En sammanställning av sidor som uppdaterats med ny information i version 21.9 av Handboken finns här