Receptexpediering

Här beskrivs verksamhetsområdet receptexpediering.


Expediering, patient utan dossamtycke

Denna process omfattar expediering av förskrivning till patient utan dossamtycke. 

Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Denna process omfattar expediering av dispenserad förskrivning till patient med dossamtycke (dospatient) och gäller endast för dosapotek.

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

Denna process omfattar expediering av förskrivning som avser helförpackning till patient med dossamtycke (dospatient).

Tillämpning av åtkomsttyper - Expediering

Tillämpning av åtkomsttyper vid läsning av Nationella läkemedelslistan för ändamålet expediering.

Hämta kompletterande information

Dessa stödprocesser beskriver hur informationen i en förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan kompletteras med information om förskrivare och dennes arbetsplats, artikelinformation samt värdemängder.

Omvandla format

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur expedierande apotekspersonal kan omvandla aktuellt format på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan från papper till elektroniskt format eller omvänt.

Hantera dosering

Denna stödprocess beskriver de möjligheter som finns att hantera doseringen på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Skapa utdrag - Apotek

Dessa stödprocesser omfattar beskrivning av hur olika utdrag skapas av apotek.

Hantera spärr - Apotek

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur expedierande apotekspersonal kan hantera spärrar på apotek i Nationella läkemedelslistan. Syftet med spärrar är att dölja specifik information som finns i Nationella läkemedelslistan. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på roll, ändamål och åtkomsttyp. 

Uppdatera uttag

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett uttag på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Hantera dospatient -stödprocesser

Här beskrivs olika stödprocesser för hantering av patienter med dossamtycke (dospatient). 

För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster

Här kan du läsa mer om delprocesser med kopplingar till SOLs tjänster. Vissa processteg inom verksamhetsområdet Förskrivning och verksamhetsområdet  Receptexpediering har verksamhets­mässiga kopplingar till SOL-tjänster. Utöver dessa finns ett antal SOL-specifika stödtjänster som används utan att ha några verksamhetsmässiga kopplingar till andra tjänster i Nationella läkemedelslistan. Varje enskild tjänst är riktad mot antingen vård eller apotek.

Fullmakter

Här kan du läsa om Fullmakter. Apotekspersonal administrerar fullmakt- och vårdenhetsregistret, det innebär att fullmakt och vårdenhet registreras enligt inlämnad blankett.

Farmakologisk analys

Syftet med Farmakologisk analys är att stödja farmaceuten i den farmakologiska kontroll, som farmaceuten enligt Läkemedelsverkets receptföreskrifter är skyldig att utföra vid varje receptexpediering. Farmakologisk analys är frivillig och kan användas vid expediering.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster