Tillämpning av åtkomsttyper - Expediering

Tillämpning av åtkomsttyper vid läsning av Nationella läkemedelslistan för ändamålet expediering.

1. Tillämpning av åtkomsttyper

Följande scenarier beskriver de initiala stegen vid läsning av Nationella läkemedelslistan med fokus på tillämpning av åtkomsttyper för ändamålet expediering. Scenarierna är uppdelade efter på vems uppdrag åtkomsten begärs; patienten, ett ombud, vårdnadshavare eller för ett barn som inte själv kan ge samtycke. Läs mer om samtycken och åtkomsttyper i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

1.1. Patient

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet expediering tillämpas och de fall då expedierande apotekspersonal begär åtkomst för expediering på uppdrag av patienten själv.  Vid expediering kan det vara aktuellt för apotekspersonal att inhämta samtycke från patient för att ta del av behandlingsorsak i en förskrivning. Inhämtande av samtycke kan även vara aktuellt i de fall det finns behov att ta del av spärrad behandlingsorsak. 

Figur 1. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet expediering på uppdrag av patienten själv.

1.2. Ombud

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet expediering tillämpas och de fall då expedierande apotekspersonal begär åtkomst för expediering på uppdrag av patients ombud (fullmaktstagare).

Figur 2. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet expediering på uppdrag av patients ombud.

1.3. Vårdnadshavare

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet expediering tillämpas och de fall då expedierande apotekspersonal begär åtkomst för expediering på uppdrag av patientens vårdnadshavare.

Figur 3. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet expediering på uppdrag av en vårdnadshavare.

1.4.  Barn

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet expediering tillämpas och de fall då expedierande apotekspersonal inte kan inhämta ett samtycke till att se behandlingsorsak eftersom patienten är ett barn och bedöms för omogen att lämna samtycke och behandlingsorsak är viktig att kunna ta del av för en patientsäker expediering.

Figur 4. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet expediering när hämtning av behandlingsorsak ska göras för ett barn.


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster