Verksamhetsområden

Handbokens verksamhetsområden representerar olika system inom vård- och apoteksverksamhet och finns för att du ska kunna läsa om det som rör just ditt system.


Kärnan i verksamhetsområdena består av processbeskrivningar. De sätter våra tjänster i en verksamhetskontext och beskriver i vilka syften som system får åtkomst till informationen i våra register och databaser. 

Processbeskrivningarna kompletteras också av annan fördjupande information som är relevant för respektive verksamhetsområde.


  • ReceptexpedieringHär beskrivs verksamhetsområdet receptexpediering.
  • Receptexpediering DjurPå denna sida beskrivs receptexpedieringsprocessen för en förskrivning från Receptdepå djur.
  • E-handelHär beskrivs verksamhetsområdet e-handel.
  • FörskrivningHär beskrivs verksamhetsområdet förskrivning.
  • Förskrivning till djurSyftet med denna sida är att ge en beskrivning av hur intressenter ska nyttja E-hälsomyndighetens meddelandetjänster för förskrivning av e-recept för djur och makulering av e-recept för djur.
  • Läsåtkomst för apotekHär beskrivs verksamhetsområdet läsåtkomst för apotek
  • Läsåtkomst för vårdHär beskrivs verksamhetsområdet läsåtkomst för vård
  • SlutenvårdsrapporteringSlutenvårdens läkemedelsinköp utgör en av källorna till den statistik E-hälsomyndigheten har som uppdrag att skapa underlag till. Traditionellt har läkemedelsförsörjningen i en region skötts av ett sjukhusapotek men de senaste åren har även en handfull regioner börjat handla upp läkemedel i egen regi. För att göra nationell statistik komplett har även dessa regioner börjat rapportera in på samma sätt som om de vore ett apotek.
  • Byte av dosaktör vid massmigreringSortiments- och leveransinformation för dospatienter, SOL, innehåller information som krävs för att leverera dostjänsten. Här kan du som är apoteksaktör, vårdaktör eller systemleverantör läsa mer om hur ett större antal dospatienter flyttas till annan dosaktör i SOL.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster