Läsåtkomst för apotek

Här beskrivs verksamhetsområdet läsåtkomst för apotekLäsåtkomst, apotek

Denna process omfattar apotekens åtkomst till Nationella läkemedelslistan för ändamålet Underlättande av patients läkemedelsanvändning.

Tillämpning av åtkomsttyper - Underlättande av patients läkemedelsanvändning

Tillämpning av åtkomsttyper vid läsning av Nationella läkemedelslistan för ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning

Hantera dosering

Denna stödprocess beskriver möjligheter att hantera doseringen på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Hämta kompletterande information

Dessa stödprocesser beskriver hur informationen i en förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan kompletteras med information om förskrivare och dess arbetsplats, artikelinformation samt värdemängder.

Skapa utdrag - Apotek

Dessa stödprocesser omfattar beskrivning av hur olika utdrag skapas av apotek.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02023-02-28Ny samlingssida Läsåtkomst Apotek