Tillämpning av åtkomsttyper - Underlättande av patients läkemedelsanvändning

Tillämpning av åtkomsttyper vid läsning av Nationella läkemedelslistan för ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning


Scenariot beskriver de initiala stegen vid läsning av Nationella läkemedelslistan med fokus på tillämpning av åtkomsttyper.

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning tillämpas och expedierande apotekspersonal behöver inhämta ett tillfälligt samtycke av patienten för åtkomst till Nationella läkemedelslistan. Inhämtande av tillfälligt samtycke kan även vara aktuellt i de fall det finns behov att ta del av integritetsspärrade uppgifter.

Läs mer om samtycken och åtkomsttyper i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Figur 1. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning. I diagrammet förkortas ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning ULA.