Utveckla mot E-hälsomyndighetens tjänster

Här finns informationen du behöver för att utveckla mot våra tjänster. Vilka register och databaser E‑hälsomyndigheten ansvarar för och vilka tjänster vi tillhandahåller för att vård- och apotekssystem ska kunna ansluta till och använda informationen på ett korrekt och säkert sett i dem.


Verksamhetsområden

Under verksamhetsområden kan du läsa om hur vård- och apotekssystem kan integrera mot våra register och databaser för olika ändamål. Verksamhetsområdena representerar olika system inom vård- och apoteksverksamhet och finns för att du ska kunna läsa om det som rör just ditt system.

Verksamhetsområden

Arkitektur och säkerhet

Här kan du läsa om vilka krav vi ställer på arkitektur och säkerhet. Här beskrivs också säkerhetslösningen som ska användas för att anropa våra tjänster.

Arkitektur och säkerhet

Information, stöd och krav per delsystem 

Våra delsystem innehåller information som vård- och apotekssystem behöver implementera i sina system för att på ett korrekt sätt använda sig av E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster. Du hittar tekniska beskrivningar av våra tjänster och filformat och du kan även här hämta hem de tjänstekontrakt som behövs för att anropa tjänsterna.

Information, stöd och krav per delsystem 
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster