Information, stöd och krav per delsystem

Här hittar du information om våra register, tjänster och databaser.  Du hittar tekniska beskrivningar så som funktionsspecifikationer och du kan hämta hem de tjänstekontrakt som behövs för att anropa tjänsterna. Vill du istället veta mer kring hur tjänsterna och filerna ska användas tillsammans i olika verksamhetssammanhang hittar du dessa under Verksamhetsområden

 • ApotekslistanHär kan du läsa mer om apotekslistan.
 • Arbetsplatskodregistret - ARKOArbetsplatskodsregistret - ARKO, används för att verifiera att en giltig arbetsplatskod har angetts vid receptexpediering. Arbetsplatskodsregistret möjliggör också för regionerna att följa upp läkemedelsanvändning samt bidrar till att generera nationell läkemedelsstatistik.
 • Beräkning och fakturering av aktörsavgiftHär kan du läsa mer om E-hälsomyndighetens avgift för receptorderrader och hur den avgiften beräknas. Detta är en avgift som alla apoteksaktörer inom öppenvården betalar till E-hälsomyndigheten.
 • BetalningsförmedlingE-hälsomyndigheten har i uppdrag att förmedla ersättning från regioner till apoteksaktörer gällande belopp inom läkemedelsförmånen och smittskyddssubventionen.
 • Elektroniskt expertstöd - EESEES är ett beslutsstöd som analyserar förskrivningar i Nationella läkemedelslistan och signalerar om det finns potentiella läkemedelsrelaterade problem. Signalerna stödjer farmaceuten i den farmakologiska kontrollen vid expediering på apotek.
 • Expeditionsställeregistret - EXPOExpeditionsställeregistret - EXPO, innehåller information om försäljningsställen som säljer läkemedel och förmånsberättigade varor. Här kan du läsa mer om expeditionsställeregistret.
 • Fullmaktsregistret - FOLKFullmaktsregistret används för att spara fullmakter elektroniskt och möjliggöra kontroll av behörighet när ombud vill göra apoteksärenden åt fullmaktsgivare. Här kan du som är apoteksaktör eller systemleverantör läsa mer om fullmakter.
 • Försäljningstransaktioner - FOTAFOTA är E-hälsomyndighetens databas över försäljning av läkemedel i Sverige. FOTA omfattar data från försäljningstransaktioner som rapporterats vid försäljning från apotek samt när en region sköter sin läkemedelsförsörjning i egen regi och inte har avtal med ett sjukhusapotek. Databasen är central för statistikverksamheten på myndigheten och innehållet ligger även till grund för den betalningsförmedling myndigheten ombesörjer för att regioner ska ersätta apoteken med förmånsbelopp.
 • Kommunikationslösning för licensansökan - KLASKommunikationslösning för licensansökan, KLAS, är en förmedlingstjänst för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. KLAS förmedlar information mellan apotek, förskrivare och Läkemedelsverket för licensansökanprocessens räkning. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förordna ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om försäljningstillstånd hos Läkemedelsverket. I KLAS finns även en avräkningsfunktion där farmaceuter på ett apotek kan se hur my
 • Legitimationsregistret - FORSLegitimationsregistret är ett stödregister som dels kvalitetssäkrar förskrivaruppgifter på e-recept och pappersrecept, dels kontrollerar behörighet vid receptexpediering.
 • Nationella Läkemedelslistan – NLLPå denna sida beskrivs de olika delarna i dokumentationen för Nationella läkemedelslistan. Målgruppen för dokumentationen är personer som på något sätt deltar i utvecklingen av ett system som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Det kan exempelvis vara objektsspecialister, systemutvecklare, projektledare och verksamhetsutvecklare.
 • NEF DjurHär hittar du all teknisk information för att använda nationellt e-receptformat (NEF) för djurrecept.
 • Partneringångar för Receptregistret - PIRRHär hittar du tjänstekontraktet för PIRR, Partneringångar för Receptregistret. 
 • Prisberäkningsmodulen - PRIS och Högkostnadsdatabasen - HKDBPrisberäkningsmodulen (PRIS) är ett verktyg för dig som apoteksaktör att på ett enkelt och korrekt sätt beräkna priser för läkemedel, livsmedel och hjälpmedel (från och med nu kallad varor) vid en receptexpediering eller att beräkna preliminära priser på varukorgen vid beställning via e-handel, samt att överföra data till högkostnadsdatabasen (HKDB). 
 • Receptdepå djur - RDDReceptdepå djur används för att hantera e-recept till djur. Tjänstegränssnitt finns för tjänster för förskrivning, makulering och korrigering av befintliga e-recept, registrering av pappersrecept samt för att stödja, kontrollera och rapportera expediering.
 • Registret för individuella förskrivarbehörigheter - RIFRegistret för individuella förskrivarbehörigheter, RIF, används av farmaceuter, apotekarelever och receptarieelever på apotek för att kontrollera förskrivares behörighet vid expediering av läkemedel med utlämnandebegränsning. 
 • Sortiments- och leveransinformation för dospatienter - SOLSortiments- och leveransinformation för dospatienter, SOL, innehåller information som krävs för att leverera dostjänsten. Här kan du som är vårdaktör, dosaktör eller systemleverantör läsa mer om SOL.
 • VARA - nationellt produkt- och artikelregisterVARA är ett nationellt produkt- och artikelregister. Här kan du som är apoteksaktör eller systemleverantör läsa om VARA. 
 • Samtliga funktionsspecifikationerHär har vi samlat samtliga funktionsspecifikationer för versionspaket 21. 
 • Samtliga tjänstekontraktHär hittar du samtliga tjänstekontrakt för versionspaket 21. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster