Samtliga tjänstekontrakt

Här hittar du samtliga tjänstekontrakt för versionspaket 21. 


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster

2.02022-06-15Ändrat till zippade filer
3.02022-11-08Uppdaterat med de senaste filerna
4.02023-05-02Uppdaterat med filerna för 21.5, endast ändringar i SOL
5.02023-08-23

Uppdaterat med de senaste filerna

6.02023-11-29

Uppdaterat med de senaste filerna

7.02023-12-08

Efter upptäckt fel i tjänstekontrakten är följande tjänster bortplockade ifrån wsp:

EXPO- UppdateraDosmottagare, TaBortDosmottagare, SokDosmottagare och SkapaDosmottagare.

AXS - Samtliga tjänster

PRIS - KopplaBarnkonto, SkapaHkdbKonto, TaBortHkdbKonto, HamtaHkdbInformation och version 5.0 av RegisterutdragHKDBR.

Följande tjänster är bortplockade ifrån sol:

UppdateraSarskiltboende, SkapaSarskiltboende, SokSarskiltBoende och TaBortSarskiltBoende.

8.02024-02-22

Uppdaterat med de senaste filerna