NEF Djur

Här hittar du all teknisk information för att använda nationellt e-receptformat (NEF) för djurrecept.


NEF bygger på en europeisk hälso- och sjukvårdsstandard, ENV 13607, med tillhörande verksamhetsregler för att säkerställa hanteringen och kvalitén av e-recept i Sverige.


Format och verksamhetsregler styr vad som är tillåtet att skicka med i e-receptet och kontrollerna säkerställer att informationen som lagras i Receptdepå djur är korrekt.


Tjänsterna för e-recept och makulering av e-recept samt dess tillhörande dokumentation har tagits fram av en nationell samverkansgruppering och förvaltas av E-hälsomyndigheten.​ Notera att dessa tjänster enbart används för djurrecept.

Undersidor

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster