VARA - nationellt produkt- och artikelregister

VARA är ett nationellt produkt- och artikelregister. Här kan du som är apoteksaktör eller systemleverantör läsa om VARA. 


1. Om VARA

VARA är ett delsystem i produkten LiiV och VARA, som även är ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI). VARA är ett nationellt produkt- och artikelregister med kvalitetssäkrad information om läkemedel samt de handelsvaror som ingår i förmånerna. Syftet med VARA är att ge den svenska vård- och apoteksmarknaden tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad produkt- och artikel­information. Informationen i VARA används i ett flertal processer som till exempel förskrivning, receptexpediering och rapportering av försäljningstransaktioner.

Det finns även andra områden där information från VARA används. Några exempel som kan nämnas är regionernas läkemedelsstatistik, e-handel med läkemedel, Giftinformationscentralens antidotregister och den nationella läkemedelsstatistiken som sammanställs av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Även kommersiella företag som arbetar med läkemedelsstatistik använder VARA.

1.1. Informationsflöde för VARA och apoteks- och vårdaktörer

Bilden nedan visar övergripande hur expedierande system hos apoteksaktörer använder information från VARA och hur de centrala systemen som Nationella läkemedelslistan (NLL), Receptdepå djur (RDD) och Försäljningstransaktioner (FOTA) är direkt kopplade till VARA. Bilden visar även schematiskt hur informationsflödet ser ut mellan VARA och olika vårdaktörer samt förskrivningars väg till NLL/RDD.


Figur 1. Schematisk bild över informationsflödet mellan VARA och apoteks- och vårdaktörer.

  • Att använda VARAHär finner du som användare av VARA-filen uppgifter om vad VARA innehåller och hur innehållet ska användas. 
  • Tjänst - Hämta SubstitutionHär kan du som företräder apoteksaktör eller systemleverantör av receptexpedieringssystem läsa om tjänsten HamtaSubstitution.
  • VARA ExportfilHär hittar du information om hur du får tillgång till VARA Exportfil. Du kan även läsa information om vad som skiljer sig mellan de olika versionerna av VARA. 
  • VARA - Dokumentation av XML-schemaHär kan du som använder VARA exportfil hitta dokumentation av XML-schema för de olika versionerna av VARA - VARA exportfil 4.0, VARA exportfil 5.0 och VARA exportfil 6.0. Vid användning av VARA-exportfil i system ska dokumentation av XML-schema användas tillsammans med avsnittet VARA – Nationellt produkt- och artikelregister, där de krav som måste uppfyllas finns.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster