VARA - Dokumentation av XML-schema

Här kan du som använder VARA exportfil hitta dokumentation av XML-schema för de olika versionerna av VARA - VARA exportfil 4.0, VARA exportfil 5.0 och VARA exportfil 6.0. Vid användning av VARA-exportfil i system ska dokumentation av XML-schema användas tillsammans med avsnittet VARA – Nationellt produkt- och artikelregister, där de krav som måste uppfyllas finns.


Informationen i VARA exporteras dagligen till XML-filer och publiceras i form av zip-fil med följande innehåll:

  • Datafiler i XML-format med det kompletta produkt- och artikelregistret över läkemedel och handelsvaror.
  • Lexikoninformation som används i datafilerna.
    (warning) Observera! Lexikonvärden kan tillkomma, utgå eller ändra betydelse vilket användande system måste kunna hantera automatiskt.
  • Schemafiler som behövs för validering av XML-filerna.  

Exportfilen hämtas av bland annat systemleverantörer inom veterinärmedicin och av apoteksaktörer.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-08VARA exportfil 6.0 har lagts till