Receptdepå djur - RDD

Receptdepå djur används för att hantera e-recept till djur. Tjänstegränssnitt finns för tjänster för förskrivning, makulering och korrigering av befintliga e-recept, registrering av pappersrecept samt för att stödja, kontrollera och rapportera expediering.


1. Om Receptdepå Djur

Delsystemets tjänster syftar till att stödja Ordinations- och Receptexpedieringsprocessen. Användning av komponenten sker uteslutande genom anslutande systemleverantörers grafiska gränssnitt.

Generella krav för expedition av djurrecept beskrivs inte i dessa sidor. Sidorna innehåller till exempel inte beskrivning av receptföreskrifter. Referenser till lagar och regelverk är endast informativa. För fullständiga förordningar och föreskrifter hänvisas till berörda myndigheters föreskrifter.

Recept inkommer till Receptdepå djur genom förskrivning via partneringången (PIRR) i det nationella e-receptformatet (NEF).

Befintliga e-recept kan makuleras via PIRR. I receptexpedieringssystem kan befintliga recept expedieras, korrigeras och makuleras.

Receptexpedieringsprocessen för djur hittas här.

1.1. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för Receptdepå djur.

Det åligger apoteksaktörerna för E-hälsomyndighetens räkning att informera sina kunder om EU:s dataskyddsförordning, ändamålet med informationsbehandlingen för de olika registren, samt annan information för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse.

1.2. Samtycke

För att djurägarens recept ska få lagras i Receptdepå djur krävs att djurägaren samtycker till detta. Läs mer om samtycken.


1.3.  (warning)  Det är inte tillåtet för expedieringssystem att:

  • Lagra ner information från E-hälsomyndighetens register för att bygga upp egna register, som exempelvis kundregister.
  • Spara, ändra eller göra utklipp från PDF-rapporter, exempelvis Mina sparade djurrecept.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.0

2021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster