Arbetsplatskodregistret - ARKO

Arbetsplatskodsregistret - ARKO, används för att verifiera att en giltig arbetsplatskod har angetts vid receptexpediering. Arbetsplatskodsregistret möjliggör också för regionerna att följa upp läkemedelsanvändning samt bidrar till att generera nationell läkemedelsstatistik.


1. Om ARKO

E-hälsomyndigheten ansvarar för den tekniska lösningen av registret och regionerna ansvarar för kvalitén på innehållet, exempelvis att uppdatera de arbetsplatskoder som finns inom respektive region.

Varje enskild region beslutar om utformning och fördelning av arbetsplatskoderna för den som har sin arbetsplats inom regionens område. Detta sköts av regionens egen ARKO-administratör.
En förskrivare som gått i pension eller inte har en pågående anställning inom vården kan ansöka om en egen arbetsplatskod i den region där förskrivaren är folkbokförd.

Arbetsplatskoden är en förutsättning för att en patient ska få ta del av det svenska läkemedelsförmånssystemet. Saknas arbetsplatskoden får patienten själv betala hela läkemedelskostnaden, oavsett vilken nivå denne nått i högkostnadsskyddet för läkemedel. Arbetsplatskoden måste också vara giltig vid förskrivningstillfället. 
Enligt nuvarande krav ska alla elektroniska förskrivningar (e-recept) innehålla en giltig arbetsplatskod.

Arbetsplatskoden behövs också för att regionen ska kunna följa läkemedelskostnaderna och läkemedelsanvändningen på arbetsplatserna i regionen.

På sidan tjänster och behöriga roller finns en behörighetsmatris som detaljerat beskriver vilka tjänster som får användas av vem.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster