Tjänster och behöriga roller

Här finns information om hur behörighetsroller tillämpas, det vill säga vilka roller som är godkända per tjänst eller resurs uppdelat på informationsområde (per register). Behörighetsroller är de roller som utvärderas i E-hälsomyndighetens säkerhetslösning för extern åtkomst och om dem kan du läsa här Behörighetsstyrning 1. Tillitsnivå (Level of Assurance – LOA)

För att medge åtkomst till tjänster ställs (utöver behörighetsroll) krav på tillitsnivå av behörighetsstyrande attribut i intyget. Den nivå som är relevant är (eller motsvarar) tillitsnivå 3 enligt DIGGs tillitsramverk för Svensk e-legitimation. Då inget krav på tillitsnivå finns för en specifik tjänst anges detta som LOA 0.


2. Arbetsplatskodregister (ARKO)

Tjänst

Förskrivare

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Maskin-till-maskin

LOA

HamtaArbetsplatsinformation
0
KontrolleraArbetsplatskodService


0

3. Elektroniskt Expertstöd (EES)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Maskin-till-maskin

LOA

HamtaInteraktionsDetaljer0
HamtaSignalPerRecept
3
HamtaSignalPerGrupp
3
HamtaSignalStangningsKategori
3
KontrolleraInteraktion0
KontrolleraSignalStatus
3
StangSignal

3
StangSignalGrupp

3
KontrolleraAmning
3
KontrolleraFosterpaverkan
3

4. Expeditionsställeregister (EXPO)

Tjänst

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Administratör av apotek

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

LOA

HamtaApoteksInfo3
HamtaApoteksinfoEget3
SkapaApotek3
UppdateraExpoMedApotek3

5. Befolknings- och fullmaktsregister (FOLK)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

AvslutaFullmakt
3
HamtaAnstalldPerVardenhet
3
HamtaArbetsstalle
3
HamtaFolkbokforingsinformation
3
HamtaFullmakt
3
KontrolleraFullmakt
3
RegistreraFullmakt
3
RegistreraFullmaktstagareSamtycke
3
RegistreraVardenhet
3
RegistreraVardenhetAnstalld
3
SokVardenhet
3
UppdateraVardenhet
3
UppdateraVardenhetAnstalld
3
AvslutaFullmaktPrivatperson

3
HamtaFolkbokforingsinformationPrivat

3
HamtaFullmaktPrivatperson

3
KontrolleraFullmaktPrivatperson

3
RegistreraFullmaktPrivatperson

3
RegistreraFullmaktstagareSamtyckePrivatperson

3

6. Legitimationsregister för förskrivare och veterinärer (FORS)

Tjänst

Administratör av apotek

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

LOA

HamtaForskrivarInfoDjur
3
HamtaLegitimationsInfo3

7. Försäljningstransaktionsdatabas (FOTA)

Tjänst

Administratör av apotek

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Maskin-till-maskin

LOA

HamtaDagAvstamning
3
HamtaDagAvstamningSmittskydd
3
UppdateraForsaljningEgenvard
0

UppdateraForsaljningForskrivningEESLand3

UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning3

UppdateraForsaljningOppenvardRekvisition


0

UppdateraForsaljningSlutenvard


0

UppdateraForsaljningForskrivningDjur3
UppdateraForsaljningOppenvardRekvisitionDjur
0

8. Generella tjänster (GT)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

LOA

HamtaExpeditionsId3
SkapaSessionId3

9. Nationella läkemedelslistan (NLL)

Utöver behörighetsroll är även andra aspekter avgörande för huruvida åtkomst tillåts, eller vilken information som ges vid åtkomst:

  • Den resurs som anropas och den operation som används
  • Det ändamål som anges
  • Den åtkomsttyp som anges
  • Eventuellt ombud (roll Privatperson)
  • Kompletterande säkerhetsattribut i intyg

För vidare information om detta hänvisas se sidorna Roller och Ändamål, åtkomststyper, resurser och behörigheter. Fullständig dokumentation för olika scenarion finns beskrivna i tillämpningsanvisningarna.

9.1. Informationsresurs för Patient och Vårdnadshavareinformation

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

PatientGETNLLPatient05 Hämta patientinformation3
PatientPOSTNLLPatient

03 Skapa utdrag – Aktuella recept

42 Skapa utdrag – Uthämtade läkemedel

3
PatientPOSTNLLPatient04 Skapa utdrag – Förteckning förskrivningar för dospatient
3
RelatedPersonGETNLLRelatedPerson08 Kontrollera vårdnadshavare3

9.2. Informationsresurs för Artikelinformation

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

MedicationGETNLLMedication45 Hämta artikelinformation3

9.3. Informationsresurs för Kommunikationsstöd

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Dokument

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

Maskin-till-maskin

LOA

$pingGETn/aKonnektivitetstest0/3

9.4. Informationsresurs för Läkemedelslista, Dosunderlag, Spärr (inklusive händelser)

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

BasicGETNLLMedicationListInfo12 Hämta information om patients läkemedelslista3
BasicGETNLLMultiDoseDispensingBasis
NLLProvenance
35 Hämta dosunderlag
3
BasicPOSTNLLMultiDoseDispensingBasis19 Hämta ej godkända dosunderlag – Apotek
3
BasicPOSTNLLMultiDoseDispensingBasis16 Registrera dospatient


3
BasicPUTNLLMultiDoseDispensingBasis17 Avregistrera dospatient


3
BasicPUT

NLLMultiDoseDispensingBasis

18 Godkänn dosunderlag – Apotek

3
BasicGETNLLDataLock
NLLProvenance
38 Hämta spärr3
BasicPOSTNLLDataLock36 Skapa spärr3
BasicPUTNLLDataLock37 Häva spärr
3

9.5. Informationsresurs för Samtycke

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

ConsentGETNLLMultiDoseDispConsent
NLLProvenance
23 Hämta dossamtycke3
ConsentPOSTNLLMultiDoseDispConsent16 Registrera dospatient


3
ConsentPUTNLLMultiDoseDispConsent17 Avregistrera dospatient


3

9.6. Informationsresurs för Förskrivning (inklusive händelser)

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

MedicationRequestGETNLLMedicationRequest
NLLProvenance
01 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat

3
MedicationRequestGETNLLMedicationRequest
NLLProvenance

14 Hämta förskrivningar och uttag – Apotek


3
MedicationRequestGETNLLMedicationRequest
NLLProvenance
15 Hämta förskrivningar och uttag – Vård


3
MedicationRequestPOSTNLLMedicationRequest43 Skapa utdrag – Förskrivningshistorik – Apotek
3
MedicationRequestPOSTNLLMedicationRequest

10 Skapa förskrivning – Vård

24 Förnya förskrivning – Vård

26 Ersätta förskrivning – Vård

39 Uppdatera förskrivning – Vård3
MedicationRequestPOSTNLLMedicationRequest

11 Registrera förskrivning – Apotek

25 Förnya förskrivning – Apotek

27 Ersätta förskrivning – Apotek

40 Uppdatera förskrivning – Apotek

07 Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek


3
MedicationRequestPUTNLLMedicationRequest

31 Avsluta förskrivning – Vård

32 Makulera förskrivning – Vård3
MedicationRequestPUTNLLMedicationRequest

30 Avsluta förskrivning – Apotek

33 Makulera förskrivning – Apotek

06 Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek


3

9.7. Informationsresurs för Uttag (inklusive händelser)

MedicationDispense

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

MedicationDispenseGETNLLMedicationDispense
NLLDispensePaperPrescription
NLLProvenance
01 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat

3
MedicationDispenseGET

NLLMedicationDispense
NLLProvenance

15 Hämta förskrivningar och uttag – Vård


3
MedicationDispenseGETNLLMedicationDispense
NLLProvenance
14 Hämta förskrivningar och uttag – Apotek
3
MedicationDispensePOSTNLLMedicationDispense03 Skapa utdrag – Aktuella recept3
MedicationDispensePOSTNLLMedicationDispense

46 Registrera och kontrollera uttag – Apotek

50 – Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek

51 Efterregistrera uttag – Apotek


3
MedicationDispensePUTNLLMedicationDispense

47 Uppdatera uttag – Apotek

48 Backa och kreditera uttag – Apotek


3
MedicationDispensePOSTNLLDispensePaperPrescription49 Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek
3
MedicationDispensePUTNLLDispensePaperPrescription52 Borttag av uttag pappersrecept – Apotek
3

9.8. Informationsresurs för Kodverk

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

Maskin-till-maskin

LOA

ValueSetGETNLLValueSet34 Hämta värdemängder och kodrelationer


0
ConceptMapGETNLLConceptMap34 Hämta värdemängder och kodrelationer


0

9.9. Kompletterande säkerhetsattribut – Sambi

Utöver de behörighetsstyrande attribut som används för att avgöra behörighetsroll krävs, för åtkomst till Nationella läkemedelslistan, även kompletterande säkerhetsattribut i säkerhetsintyg med anledning av krav på spårbarhet. Dessa återfinns i Sambis attributprofil (wiki.federationer.internetstiftelsen.se).

Attribut i intyg (enligt Sambi)

Benämning i detta dokument + Beskrivning

Gäller för behörighetsroll

givenName

Förnamn

Förskrivare 1

Icke-legitimerad apotekspersonal

surnameEfternamn

Förskrivare 1

Icke-legitimerad apotekspersonal

healthCareProviderName

Vårdgivare namn

Namn på den vårdgivare som inloggad användare från vårdaktör företräder.

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

healthcareProviderId

Vårdgivare organisationsnummer

Id (organisationsnummer) på den vårdgivare som inloggad användare från vården företräder.

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

healthCareUnitName

Vårdenhet namn

Namn på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder.

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

healthCareUnitHsaId

Vårdenhet HSA-id

Id på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder.

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

1 Då Förskrivare använder sig av Gruppförskrivarkod och Utökad yrkeskod.
2 Ej obligatorisk för behörighetsroll Förskrivare utan vårdgivare, se Behörighetsstyrning.

9.10. Kompletterande säkerhetsattribut – Sweden Connect

Utöver de behörighetsstyrande attribut som används för att avgöra behörighetsroll krävs, för åtkomst till Nationella läkemedelslistan, även kompletterande säkerhetsattribut med anledning av krav på spårbarhet. För attribut som är upptagna i Sweden Connects attributprofil (docs.swedenconnect.se):

Friendly name

Attribute name

Gäller behörighetsroll

givenNameurn:oid:2.5.4.42

Förskrivare 1

Icke-legitimerad apotekspersonal

snurn:oid:2.5.4.4

Förskrivare 1

Icke-legitimerad apotekspersonal

1 Då Förskrivare använder sig av Gruppförskrivarkod och Utökad yrkeskod.

I de fall attributet inte ingår i Sweden Connects attributprofil kan dessa attribut specificeras på ett av följande sätt:

  • Som attribut i säkerhetsintyg (utställt från IdP) som ligger utanför attributprofil
  • Som kompletterande behörighetsattribut (utställt från E-tjänst), via intygsväxling – se vidare Intygsväxling – OAuth2 token service.

Friendly name

Attribute name / claim

Benämning i detta dokument + Beskrivning

Multivalue

Format

Gäller behörighetsroll

givenNamehttp://ehalsomyndigheten.se/attributes/givenNameFörnamnNej

Förskrivare 1

Icke-legitimerad apotekspersonal

snhttp://ehalsomyndigheten.se/attributes/snEfternamnNej

Förskrivare 1

Icke-legitimerad apotekspersonal

healthCareProviderNamehttp://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthCareProviderName

Vårdgivare namn

Namn på den vårdgivare som inloggad användare från vårdaktör företräder.

Nej

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

healthcareProviderIdhttp://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthcareProviderId

Vårdgivaren organisationsnummer

Id (organisationsnummer) på den vårdgivare som inloggad användare från vården företräder.

Nejnumerisk(10)

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

healthCareUnitNamehttp://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthCareUnitName

Vårdenhet namn

Namn på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder.

Nej

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

healthCareUnitHsaIdhttp://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthCareUnitHsaId

Vårdenhet HSA-id

Id på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder.

Nejenligt HSA

Förskrivare med vårdgivare 2

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

1 Då Förskrivare använder sig av Gruppförskrivarkod och Utökad yrkeskod.
2 Ej obligatorisk för behörighetsroll Förskrivare utan vårdgivare, se sidan Behörighetsstyrning.

9.11. Gruppförskrivarkoder

Utökad yrkeskod

Yrkeskod

Gruppförskrivarkod

Kategori

Utfärdar-kategori

Kommentar

AL


9000001

AT-läkare

ATL

Examinerad läkare som gör AT.

LF


9100009

Läkare med förordnande

LMF

Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat.

LF


9200007

Läkare med förordnande

LMF

Medicine-studerande som innehar vikariat.

LF


9300005

Läkare med förordnande

LMF

Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation.

LF


9400003

Läkare med förordnande

LMF

Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation.


SJ

9600008

Hjälpmedelsförskrivare

HJM

Diabetessköterskor1


SJ

9610007

Sjuksköterska med särskild behörighet

SSK

Stomisköterskor1

1 Sjuksköterskor med rätt kompetens och utbildning får förskriva naloxonpreparat enligt HSLF-FS 2018:43 (verksamhetschef ansvarar för denna bedömning).

10. Prismodul, Högkostnadsdatabas (PRIS)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

AnonymPrisfraga3
HamtaHkdbKonto3
HamtaHkdbTransaktioner
3
HamtaHkdbTransaktionerWebb3
KontrolleraForman3
Prisfraga3
RegistreraHkdbTransaktion
3
RegisterutdragHKDB3

11. Receptdepå djur & NEF (RDD)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

AktuellaIdnFodDatDjur
3
FinnsReceptDjur3
GodkannExpeditionDjur
3
HamtaAdresseradeReceptDjur
3
HamtaAktuellaReceptDjur
3
HamtaGallandeInfoDjur
3
HamtaHistorikDjur
3
HamtaIckeAktuellaReceptDjur
3
HamtaReceptFodDatDjur
3
HamtaReceptPrivatpersonDjur

3
HamtaSamtyckeDjur3
IckeAktuellaIdnFodDatDjur
3
KontrolleraExpeditionDjur
3
KorrigeraReceptDjur
3
MakuleraReceptDjur
3
NyttReceptDjur
3
SkrivUtMinaMedicinerDjur3
SkrivUtReceptOriginalDjur
3
TaBortUttagDjur
3
UppdateraSamtyckeDjur3

Tjänst

Veterinär

LOA

Nytt e-recept djur3

Makulera e-recept djur

3


12. Registret för Individuella Förskrivarbehörigheter (RIF)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

LOA

KontrolleraUtökadFörskrivarbehörighet3

13. Sortiment och Leverans (SOL)

13.1. SOL för Vårdaktör

Tjänst

Förskrivare

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Dietist

Administratör av dospatientuppgifter

Maskin-till-maskin

LOA

AvbestallOriginalforpackning (SOL08)
3
BestallOriginalForpackning (SOL06)
3
HamtaOriginalforpackning (SOL07)
3

HamtaLokaltProduktsortiment (SOL05)

0

HamtaMeddelande (SOL10)


3

HamtaVardtagareinformation (SOL02)


3

SkapaVardtagare (SOL01)3

SkickaMeddelande (SOL09)


3
SokDosmottagare (SOL12)
3

SokVardandeEnhet (SOL04)


3

UppdateraMeddelandeStatus (SOL11)


3

UppdateraVardtagareinformation (SOL03)


3

HamtaVardtagarStatus (SOL49)


3


13.2. SOL för Apoteksaktör

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Maskin-till-maskin

LOA

BestallOriginalForpackningDosaktor (SOL26)
3

FlyttaVardtagareDosaktor (SOL41)


3
HamtaBestallningarDosaktor (SOL27)
3

HamtaBestallningsIdn (SOL42)

0

HamtaMeddelandeDosaktor (SOL30)


3

HamtaMeddelandeIdn (SOL43)

0

HamtaVardtagareinformationDosaktor (SOL22)


3

LevereraLokaltProduktsortiment (SOL37)


3
SkapaDosmottagare (SOL44)
3

SkapaOrdinationsAnsvarigEnhet-Dosaktor (SOL16)


3

SkapaProduktionsinformation-Dosaktor (SOL40)


3

SkapaVardtagareDosaktor (SOL21)


3

SkickaMeddelandeDosaktor (SOL29)


3

SokOrdinationsAnsvarigEnhet-Dosaktor (SOL24)


3
TaBortDosmottagare (SOL46)
3

UppdateraBestallningsstatus (SOL36)


3
UppdateraDosmottagare (SOL47)
3

UppdateraMeddelandeStatusDosaktor (SOL31)


3

UppdateraOrdinationsAnsvarigEnhet-Dosaktor (SOL14)


3

UppdateraProduktionsinformation-Dosaktor (SOL38)

0

UppdateraVardtagareinformationDosaktor (SOL23)


3

SokDosmottagareDosaktör (SOL49)


3

HamtaPatientlista (SOL50)


3

Dosmigrering (SOL51)


3

14. Produkt- och artikelregister (VARA)

Tjänst

Farmaceut på apotek

Icke-legitimerad apotekspersonal

Privatperson

LOA

HamtaSubstitution

3Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-11-10Ny tjänst i FOLK, HamtaFolkbokforingsinformationPrivat, rättat stavfel och uppdaterat länk till Behörighetsstyrning. 
1.22023-08-30Uppdaterat information om Sambis attributprofil
1.32023-12-27Uppdaterat SOL med saknade tjänster.