TA 35 – Hämta dosunderlag

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonal, expedierande apotekspersonal samt privatperson kan få åtkomst till en patients dosunderlag och dess tillhörande händelser.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur hälso- och sjukvårdspersonal, expedierande apotekspersonal samt privatperson kan få åtkomst till en patients dosunderlag och dess tillhörande händelser.

Ett dosunderlag är ett underlag för beslut i samband med produktion av dosdispenserade läkemedel för dospatient. På dosapotek används dosunderlaget för att kontrollera om det skett förändringar i patientens läkemedelslista som dosapoteket måste ta ställning till före produktion. För hälso- och sjukvårdspersonal och öppenvårdsapotek ger dosunderlaget information om dosproducent. Privatperson har åtkomst till dosunderlaget för att få information om dosproducent.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan få åtkomst till dosunderlag för ändamålen:

 • åstadkomma säker ordination
 • bereda vård och behandling
 • komplettera journal

Expedierande apotekspersonal kan få åtkomst till dosunderlag för ändamålet expediering.

Privatperson kan få åtkomst till dosunderlag för ändamålet åtkomst till egna uppgifter.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Förskrivare
  • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

  • Farmaceut inom hälso- och sjukvård

  • Dietist

 • Expedierande apotekspersonal
  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson
  • Patient
  • Vårdnadshavare
  • Fullmaktstagare

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

DosunderlagBasic

NLLMultiDoseDispensingBasis

HändelseProvenanceNLLProvenance
 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1: Hämta patients dosunderlag – Vård

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar dosunderlag och tillhörande händelser för ändamålen åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling samt komplettera journal.

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 1.1 Hämta dosunderlag med patientreferens

Krav-ID: 35:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients dosunderlag med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttypermeddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av dosunderlaget returneras. Det finns möjlighet att även inkludera hämtning av händelsen som tillhör den returnerade versionen av dosunderlaget.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

Variant 1.2 Hämta dosunderlag med logiskt id

Krav-ID: 35:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients dosunderlag med en referens till dosunderlaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av dosunderlaget returneras. 

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.3 Hämta händelser för ett dosunderlag

Krav-ID: 35:1:1.3

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar samtliga händelser som tillhör ett dosunderlag med en referens till dosunderlag enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.4 Hämta enskild dosunderlagshändelse

Krav-ID: 35:1:1.4

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en händelse som tillhör ett dosunderlag med det logiska id:t för händelsen enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.6 Hämta versioner av ett dosunderlag

Krav-ID: 35:1:1.6

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en eller alla versioner av ett dosunderlag med det logiska id:t för dosunderlaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av ett dosunderlag.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2: Hämta patients dosunderlag – Apotek

Apotekspersonal hämtar dosunderlag och tillhörande händelser för ändamålet expediering.

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 2.1 Hämta dosunderlag med patientreferens

Krav-ID: 35:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar en patients dosunderlag med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av dosunderlaget returneras. Det finns möjlighet att även inkludera hämtning av händelsen som tillhör den returnerade versionen av dosunderlaget.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

Variant 2.2 Hämta dosunderlag med logiskt id

Krav-ID: 35:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar en patients dosunderlag med en referens till dosunderlaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av dosunderlaget returneras. 

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.3 Hämta händelser för ett dosunderlag

Krav-ID: 35:2:2.3

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar samtliga händelser för ett dosunderlag med en referens till ett dosunderlag enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.4 Hämta enskild dosunderlagshändelse

Krav-ID: 35:2:2.4

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en händelse som tillhör ett dosunderlag med det logiska id:t för händelsen enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.6 Hämta versioner av ett dosunderlag

Krav-ID: 35:2:2.6

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en eller alla versioner av ett dosunderlag med det logiska id:t för dosunderlaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av ett dosunderlag.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3: Hämta patients dosunderlag – Privat

Privatperson (patient, vårdnadshavare eller ombud) hämtar dosunderlag och tillhörande händelser för ändamålet "åtkomst till egna uppgifter".

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 3.1 Hämta dosunderlag med patientreferens

Krav-ID: 35:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en patients dosunderlag med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av dosunderlaget returneras. Det finns möjlighet att även inkludera hämtning av händelsen som tillhör den returnerade versionen av dosunderlaget.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

Variant 3.2 Hämta dosunderlag med logiskt id

Krav-ID: 35:3:3.2

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en patients dosunderlag med en referens till dosunderlaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av dosunderlaget returneras. 

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.3 Hämta händelser för ett dosunderlag

Krav-ID: 35:3:3.3

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar samtliga händelser för ett dosunderlag med en referens till ett dosunderlag enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.4 Hämta enskild dosunderlagshändelse

Krav-ID: 35:3:3.4

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en händelse som tillhör ett dosunderlag med det logiska id:t för händelsen enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.6 Hämta versioner av ett dosunderlag

Krav-ID: 35:3:3.6

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en eller alla versioner av ett dosunderlag med det logiska id:t för dosunderlaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av ett dosunderlag.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.


3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål i Informationsspecifikation – meddelandehuvud

3.2. Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar per resurs och hur de kan kombineras för sökning för att nå önskat resultat samt hur man kan hämta resurser via deras logiska identifierare. 

Dosunderlag

Sök dosunderlag för en viss patient

Tabell 2

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk

Logiskt id för patient

DosunderlagsstatusValfri
KodObligatorisk"code=multidosedispbasis" ska användas för söka rätt profil då flera profiler delar på resursen Basic.
Inkludera händelseValfri

Anges när man vill inkludera händelsen som tillhör den/de versioner av en resurs man hämtar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

Kan anges i variant 1.1, 2.1 och 3.1.

Hämta via logiskt id

Tabell 3 

Term

Villkor

Kommentar

Dosunderlags-id

Obligatorisk
Hämta versioner av ett dosunderlag

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Dosunderlags-id

Obligatorisk

Används endast om man vill hämta en specifik förskrivning.

HistorikObligatorisk

_history

Används för att hämta alla versioner av en förskrivning

Version

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av en förskrivning

Sök dosunderlag med logiskt id på en händelse

Tabell 5

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idObligatoriskLogisk identifierare för händelse. Returnerar den version av dosunderlaget som en händelse refererar till.
Dosunderlag

Händelse – sökparametrar

Hämtning av händelser tillhörande en resurs

Tabell 6

Term

Villkor

Kommentar

Resursreferens

Obligatorisk

Logiskt id till den resurs vars händelser ska hämtas.
Händelsetyp

Valfri

Endast en kod. Används för att hämta samtliga händelser av en viss händelsetyp för angivet logiskt id.
 

Händelse – hämtning med logiskt id

Tabell 7 

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Obligatorisk

Logiskt id till den händelse som ska hämtas.
 

Hämta samling av resurs via annan resurs

En samling resurser av en viss resurstyp kan hämtas via en annan resurs. Se "compartment search" för respektive resurs i Simplifier guide.

Hämta händelser för ett dosunderlag

Tabell 8

Term

Villkor

Kommentar

DosunderlagObligatoriskBasresurs

Dosunderlags-id

Obligatorisk


HändelseObligatorisk
Returnerar händelser för refererad dosunderlagsresurs
 

3.3. Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Dosunderlag

Beskrivning av resursen "Dosunderlag" finns i informationsspecifikationen Dosunderlag – NLLMultiDoseDispensingBasis.

Informationsresurs Händelse

Beskrivning av resursen "Händelse" finns i informationsspecifikationen Händelse – NLLProvenance.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Inga generella verksamhetsregler används i denna tillämpningsanvisning.

4.2. Automatiska kompletteringar

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av denna resurs körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 9 - presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Krav gäller

35:P.1Vård- och apotekssystem ska för patient med dossamtycke hämta och presentera information från resursen dosunderlag i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Dosunderlag – NLLMultiDoseDispensingBasis.

Vid full dosfunktionalitet i vården (nivå 3 i Övergripande krav OK13) 

apotek

35:P.2Dosapotekssystem ska förutom senaste versionen av dosunderlaget kunna visa alla tidigare versioner av dosunderlaget och relaterade händelser. 

apotek (endast dosapotek)

35:P.3

Avregistrerat dosunderlag får endast visas i samband med omregistrering av dosunderlag.

Omregistrering av dosunderlag får endast göras i vårdsystem med full dosfunktionalitet (nivå 3 i Övergripande krav OK13) och i dosapotekssystem.

vård

apotek

35:P.4

För åtkomsttyp ”Åtkomst till egna uppgifter”:

Det är valfritt att presentera uppgifter från resursen dosunderlag för patienten. Om uppgifter från dosunderlaget visas ska visningen följa presentationskraven i informationsspecifikation Dosunderlag – NLLMultiDoseDispensingBasis.

e-handel
35:P.5

För åtkomsttyp ”Köpfullmakt” och ”Vårdnadshavare”:

Det är valfritt att presentera uppgifter från resursen dosunderlag för ombud/vårdnadshavare. Om uppgifter från dosunderlaget visas ska visningen följa presentationskraven i informationsspecifikation Dosunderlag – NLLMultiDoseDispensingBasisUppgifter från avregistrerade dosunderlag får inte visas för ombud/vårdnadshavare.

e-handelVersionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Tagit bort Variant 1.5, Krav-ID: 35:1:1.5

Tagit bort Variant 2.5, Krav-ID: 35:2:2.5

Tagit bort variant 3.5, Krav-ID: 35:3:3.5

Lagt till text till presentationskrav 35:P.3

1.22022-11-10I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.32023-05-04

Revidering av presentationskrav efter översyn av verksamhetsflöde Läsåtkomst, vård:

  • 35:P.1 gäller nu endast vid full dosfunktionalitet i vården.
1.42023-11-09

Lagt till möjlighet att inkludera händelse vid hämtning av dosunderlag i variant 1.1, 2.1 och 3.1 .

Se även sökvillkor i tabell 2.