Filtreringsregler

Beskrivning av de filtreringsregler som appliceras för kombinationen ändamål, åtkomsttyp och behörighetsroll för respektive resurs.Tabell 1 beskriver de filtreringsregler som appliceras för kombinationen ändamål, åtkomsttyp och behörighetsroll för respektive resurs. Kolumnen "Id" refererar till de olika mappningarna för vård-, apoteks- samt privatpersonsrelaterade ändamål.

Tabell 1 - Filtreringsregler

Id

Regel

Beskrivning

FIL001Filtrering för ändamål "Expediering"För ändamålet "Expediering" får användaren åtkomst till uppgifter som registrerats i Nationella läkemedelslistan inom de senaste 24 månaderna. Åtkomst ges till informationen även om den är integritetsspärrad för vården.
FIL002Filtrering för åtkomsttyp "Nödåtkomst"Om åtkomsttyp "Nödåtkomst" åberopas vid åtkomst till patients läkemedelslista filtreras inte information som är integritetsspärrad för vården bort.
FIL003Filtrering av integritetsspärrad information för ändamålen "Vård" och "Underlättande av läkemedelsanvändning"

Vid åtkomst till Nationella läkemedelslistan returneras inte information tillhörande förskrivningar i förskrivningskedja med integritetsspärr eller Uttag pappersrecept som är integritetsspärrade om åtkomsten görs av vården eller av apotek för ändamålet "Underlättande av läkemedelsanvändning" med någon av nedanstående åtkomsttyper:

Vård

 • Tillfälligt samtycke till åtkomst
 • Utan krav på samtycke barn
 • Förmodat samtycke
 • Registrerat åtkomstsamtycke

Underlättande av läkemedelsanvändning

 • Tillfälligt samtycke till åtkomst
FIL004Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till dospatients uppgifter"Om åtkomsttyp "Åtkomst till dospatients uppgifter" åberopas vid åtkomst till patients läkemedelslista filtreras inte information som är integritetsspärrad för vården bort.
FIL005Filtrering för åtkomsttyp "Utan krav på samtycke" för ändamål "Expediering"För ändamål Expediering och åtkomsttyp "Utan krav på samtycke" returneras ej uppgift om behandlingsorsak kopplat till förskrivning. Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak.
FIL006Filtrering för åtkomsttyp "Tillfälligt samtycke till åtkomst av behandlingsorsak"För ändamål Expediering krävs samtycke för att få se behandlingsorsak kopplad till en förskrivning. Med åtkomsttyp "Tillfälligt samtycke till åtkomst av behandlingsorsak" kan apotekspersonal få åtkomst till uppgift om behandlingsorsak på förskrivning om behandlingsorsaken inte är integritetsspärrad i den förskrivningskedja som förskrivningen tillhör. Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak.
Åtkomsttypen kan endast anges vid åtkomst till enskild förskrivning.
FIL007Filtrering för åtkomsttyp "Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrad behandlingsorsak"Med åtkomsttyp "Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrad behandlingsorsak" kan apotekspersonal få åtkomst till uppgift om behandlingsorsak på förskrivning även om behandlingsorsaken är integritetsspärrad. Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak. Åtkomsttypen kan endast anges vid åtkomst till enskild förskrivning.
FIL008Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter"

För åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter" filtreras uppgift om behandlingsorsak bort om den är sekretesspärrad. Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak.

Om patienten är under 18 år sker ytterligare filtrering:

 • Förskrivning med tillhörande uttag och händelser som ingår i förskrivningskedja med sekretesspärr för vårdnadshavare filtreras bort.
 • Uttag pappersrecept filtreras bort om de har sekretesspärr för vårdnadshavare.
FIL009Filtrering för åtkomsttyp "Vårdnadshavare"För åtkomsttyp "Vårdnadshavare" filtreras följande bort:
 • Förskrivning som ingår i förskrivningskedja med sekretesspärr för vårdnadshavare.
 • Uttag pappersrecept som har sekretesspärr för vårdnadshavare.
 • Behandlingsorsak med sekretesspärr för patient. Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak.
FIL010Filtrering för åtkomsttyp "Köpfullmakt" och "Köpfullmakt vårdenhet"Om åtkomsttyp "Köpfullmakt" eller "Köpfullmakt vårdenhet" åberopas:
 • returneras endast förskrivningar med status Aktiv.
 • returneras endast uttag tillhörande förskrivning där senaste versionen har status Aktiv.
 • filtreras Behandlingsorsak bort. Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak.

Om patienten är under 18 år sker ytterligare filtrering:
 • Förskrivning som ingår i förskrivningskedja med sekretesspärr för vårdnadshavare filtreras bort.
FIL012Filtrering av behandlingsorsak för ändamål "Underlättande av läkemedelsanvändning"Behandlingsorsak filtreras bort för ändamålet "Underlättande av läkemedelsanvändning".
Gäller attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak.
FIL014Filtrering av attribut på resursen Information läkemedelslista

För ändamål Vård i kombination med åtkomsttyp Tillfälligt samtycke till åtkomst, Utan krav på samtycke barn, Åtkomst till dospatients uppgifter, Registrerat åtkomstsamtycke, Förmodat samtycke eller Nödåtkomst returneras följande attribut:

 • Särskilda läkemedel
 • Har spärrade uppgifter
 • Läkemedelslisteversion

För ändamål Vård i kombination med åtkomsttyp Utan krav på samtycke returneras följande attribut:

 • Särskilda läkemedel
 • Läkemedelslisteversion

För ändamål Expediering, Underlättande av läkemedelsanvändning eller Direktåtkomst till egna uppgifter returneras följande attribut:

 • Läkemedelslisteversion
FIL015Filtrering av registrerade åtkomstsamtycken

Vid åtkomst till registrerade åtkomstsamtycken med ändamål Vård samt vid åtkomst med ändamål Direktåtkomst till egna uppgifter och åtkomsttyp Åtkomst till egna uppgifter görs följande filtrering:

Samtycken, dess händelser och tidigare versioner returneras endast om den senaste versionen av samtycket uppfyller följande villkor:

 • har status AKTIV och där dagens datum + aktuell tidpunkt är större eller lika med giltigFrom-datum och dess tidpunkt samt mindre eller lika med giltigTom-datum och dess tidpunkt.
 • eller har status FORFRAGAN och där dagens datum + aktuell tidpunkt är större eller lika med giltigFrom-datum och dess tidpunkt samt mindre eller lika med giltigTom-datum och dess tidpunkt.

För ändamål Vård görs även följande filtrering:

 • Vid hämtning med förskrivarkod returneras samtycken av typen PATIENT_TILL_VARDPERSONAL om förskrivarkod på samtycket är samma som angiven förskrivarkod eller legitimationskod på samtycket är samma som de 6 första siffrorna på angiven förskrivarkod.
 • Vid hämtning med legitimationskod returneras samtycken av typen PATIENT_TILL_VARDPERSONAL om legitimationskod på samtycket är samma som angiven legitimationskod eller om de 6 första siffrorna på förskrivarkoden på samtycket är samma som angiven legitimationskod.
FIL016Filtrering av makulerade förskrivningar för ändamål Direktåtkomst till egna uppgifterVid hämtning av förskrivningar med ändamål "Direktåtkomst till egna uppgifter" och åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter", "Vårdnadshavare", "Köpfullmakt" eller "Utskrift på apotek" filtreras förskrivningar med status MAKULERAD bort.
FIL017Maskning av information för patient med skyddade personuppgifterFör ändamål "Vård" och åtkomsttyp "Tillfälligt samtycke till åtkomst", "Förmodat samtycke", "Utan krav på samtycke barn", "Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrade uppgifter", "Utan krav på samtycke" och "Nödåtkomst" sker maskning av information enligt VR176 för patienter som har skyddade personuppgifter enligt VR175.
FIL020Filtrering av sekretesspärr

Spärr av typen sekretesspärr och tillhörande händelser filtreras bort. 

Anmärkning

Denna filtrering appliceras på ändamål Direktåtkomst till egna uppgifter i kombination med åtkomsttyp Åtkomst till egna uppgifter

FIL021Filtrering av integritetsspärr

Spärr av typen integritetsspärr och tillhörande händelser filtreras bort.

Anmärkning

Denna filtrering appliceras på ändamål Vård i kombination med åtkomsttyperna Tillfälligt samtycke till åtkomst, Registrerat åtkomstsamtycke för patient till personal, Utan krav på samtycke barn, Förmodat samtycke samt ändamål Expediering i kombination med åtkomsttyp Utan krav på samtycke och ändamål Underlättande av läkemedelsanvändning i kombination med åtkomsttyp Tillfälligt samtycke till åtkomst.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-30-30Lagt till FIL014, FIL016 samt uppdaterat FIL010
1.22022-05-25Lagt till FIL015
1.32022-11-10Lagt till FIL017
1.42023-05-04

Uppdaterat FIL010 så att även Köpfullmakt vårdenhet omfattas

Uppdaterat FIL008 med filtrering av vårdnadshavarspärrad information för patienter under 18 år.

1.52023-08-24Uppdaterad filtrering för Vård i FIL015.
1.62024-02-22Lagt till FIL020 och FIL021