Nationella Läkemedelslistan – NLL

På denna sida beskrivs de olika delarna i dokumentationen för Nationella läkemedelslistan. Målgruppen för dokumentationen är personer som på något sätt deltar i utvecklingen av ett system som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Det kan exempelvis vara objektsspecialister, systemutvecklare, projektledare och verksamhetsutvecklare.


Olika typer av dokumentation

Det finns tre olika kategorier av dokumentation om Nationella läkemedelslistan:

Information

Beskriver områden som behöver belysas särskilt, exempelvis förskrivningshistorik, samtycken och spärrar och strukturerad dosering. Syftet är att öka förståelsen för hur Nationella läkemedelslistan fungerar. Dessa texter är mer verksamhetsnära, men informationen är troligen av intresse även för personer med mer teknisk kompetens.

Stöd vid implementation

Grunden i denna dokumentation är tillämpningsanvisningarna. Dessa beskriver hur de olika funktionerna i Nationella läkemedelslistan fungerar, exempelvis skapa förskrivning eller makulera förskrivning. Tillämpningsanvisningarna hänvisar till annan dokumentation som beskriver vissa detaljer mer ingående. Exempel på detta är ändamål och åtkomsttyper, generella verksamhetsregler, informationsspecifikationer och roller. 

I denna kategori finns även information om FHIR-gränssnitten.

Delar av denna dokumentation riktar sig främst till systemutvecklare, exempelvis informationen om FHIR-gränssnitten på Simplifier. Övrig dokumentation som exempelvis tillämpningsanvisningar, roller och olika typer av regler är mer verksamhetsnära och berör därför en bredare målgrupp.

Krav på anslutande system

Beskriver de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistan. För att ett system ska godkännas för att ansluta till Nationella läkemedelslistan måste dessa krav vara uppfyllda. 

För att ett system ska kunna ansluta till Nationella läkemedelslistan krävs ofta att även andra tjänster är implementerade. Krav på andra tjänster, exempelvis Prisberäkningsmodulen (PRIS), Högkostnadsdatabasen (HKDB) och Sortiment- och leveransinformation för dos (SOL), finns beskrivna under E-hälsomyndighetens register och databaser

Mottagare för kraven är en bred grupp, exempelvis objektsspecialister, systemutvecklare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Vissa krav är mer tekniska som exempelvis icke-funktionella krav, säkerhetskrav och spårbarhetskrav. 


Figur 1. Beskrivning av de olika delarna av dokumentationen och hur de refererar sinsemellan.


Krav på anslutande system NLL

På dessa sidor beskrivs de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistan. 

Information NLL

Här beskrivs områden som behöver belysas särskilt, exempelvis förskrivningshistorik, samtycken och spärrar och strukturerad dosering. 

Stöd vid implementation NLL

På dessa sidor finns olika former av stöddokumentation. Grunden i denna dokumentation är tillämpningsanvisningarna. Dessa beskriver hur de olika funktionerna i Nationella läkemedelslistan fungerar, exempelvis skapa förskrivning eller makulera förskrivning. Tillämpningsanvisningarna hänvisar till annan dokumentation som beskriver vissa detaljer mer ingående.

Stegvis anslutning för vårdinformationssystem till FHIR-tjänster i NLL

Här kan du ta del av information kring den stegvisa anslutningen för vårdinformationssystem till E-hälsomyndighetens FHIR-tjänster i Nationella läkemedelslistan. 

Reviderade krav skrivåtkomst vård - förhandsinformation


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster