Krav på anslutande system NLL

På dessa sidor beskrivs de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistan. 

  • Bakgrund till kravHär kan du läsa om grunden till de krav gällande patientsäkerhet, informationskvalitet samt interoperabilitet och kommunikationskvalitet som ställs på system som ansluter till Nationella läkemedelslistan.
  • Sammanställning av kravDenna sida innehåller en sammanställning över de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistan. 
  • Övergripande kravDen här sidan beskriver krav som är på en övergripande nivå och som behövs för att uppfylla syftet med Nationella läkemedelslistan. Dessa krav är inte kopplade till någon enskild tillämpningsanvisning. 
  • Generella presentationskrav för anslutande aktör och systemPå den här sidan beskrivs generella krav på presentation. I respektive tillämpningsanvisning kan det även finnas specifika krav för den tillämpningen.
  • Icke-funktionella kravPå denna sida sammanfattas icke-funktionella krav på aktörer och system som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan.
  • Krav på anropsresultat och felhanteringDetta krav beskriver hu anropsresultat och felhantering ska hanteras av anslutande system till Nationella läkemedelslistan.
  • KonnektivitetstestDen här sidan beskriver det du som användare behöver veta om test av kommunikation mot E-hälsomyndighetens FHIR-gränssnitt. 
  • ReservlösningHär beskrivs krav och tekniska förutsättningar för fördröjd sändning av vissa typer av anrop.
  • SpårbarhetskravDenna sida beskriver de krav E-hälsomyndigheten ställer kring spårbarhet för aktörer och system som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Kommunikation med Nationella läkemedelslistan ställer krav på identifikation för respektive anrop. Detta för att säkerställa möjlighet till spårbarhet.
  • Hantering av kodverkPå denna sida finns information och krav kopplade till användning och hantering av koder och kodverk som används i den Nationella läkemedelslistan.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster