Information NLL

Här beskrivs områden som behöver belysas särskilt, exempelvis förskrivningshistorik, samtycken och spärrar och strukturerad dosering. Vad är Nationella läkemedelslistan (NLL)?

Denna sida ger en överblick över vad Nationella läkemedelslistan är och är bra att läsa som en inledning till dokumentationen för Nationella läkemedelslistan.

En patients nationella läkemedelslista

Här beskrivs förutsättningarna för att en patient ska kunna ha en nationell läkemedelslista, vilka informationsmängder listan innehåller och hur historiken i Nationella läkemedelslistan fungerar.

Förskrivningsstatusar i Nationella läkemedelslistan

På den här sidan beskrivs de statusar som kan förekomma på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. 

Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan

Här beskrivs direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan, hantering av fullmakter samt samtycken och spärrar.

Kodverk och kodrelationer

På den här sidan kan du läsa om Nationella läkemedelslistans generella kodverk. Dessutom får du veta hur koder från olika begreppssystem förhåller sig till varandra och hur koder från olika kodverk kopplas ihop.

Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för apotek

På denna sida beskrivs hantering av patienter med dossamtycke (dospatient) och dosdispensering för apotek. 

Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för vård

På denna sida beskrivs hantering av patienter med dossamtycke (dospatienter) och dosdispensering för vården. 

Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan

På den här sidan beskrivs de statusar som kan förekomma på en dospatients dosunderlag, samt vilka händelser i en patients läkemedelslista som kan påverka ett dosunderlags status. 

Licens- och extemporeläkemedel samt andra specialartiklar

På denna sida beskrivs hur förskrivningar av licens- och extemporeläkemedel samt andra specialartiklar hanteras i Nationella läkemedelslistan. 

Handelsvaror i Nationella läkemedelslistan

På den här sidan finns en beskrivning av vad som gäller vid förskrivning och expediering av handelsvaror i Nationella läkemedelslistan.

Dosering och doseringsanvisning

På denna sida beskrivs strukturerad dosering i Nationella läkemedelslistan. Det finns även en beskrivning av hur den patientanpassade doseringsanvisningen skapas.

Utskrifter och läsanvisningar

Här beskrivs de utskrifter som går att göra från Nationella läkemedelslistan med PDF-exempel och läsanvisningar.

Hantering av pappersrecept i Nationella Läkemedelslistan

På denna sida beskrivs regler för pappersrecept och elektroniska recept samt hur uttag från pappersrecept hanteras i Nationella läkemedelslistan.

Datum i Nationella läkemedelslistan

På den här sidan beskrivs de datum som används i Nationella läkemedelslistan. Du kan också läsa om hur de specifika datumen ska användas samt hur datumen förhåller sig till varandra.

Riktlinjer för användning av fritextfält

På denna sida beskrivs riktlinjer för användning av fritextfält i Nationella läkemedelslistan. 

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster