Stöd vid implementation NLL

På dessa sidor finns olika former av stöddokumentation. Grunden i denna dokumentation är tillämpningsanvisningarna. Dessa beskriver hur de olika funktionerna i Nationella läkemedelslistan fungerar, exempelvis skapa förskrivning eller makulera förskrivning. Tillämpningsanvisningarna hänvisar till annan dokumentation som beskriver vissa detaljer mer ingående.Att ta fram NMI-ID via API

Här kan du ta del av hur du som använder våra NMI-klassade produkter som finns beskrivna i Handboken går tillväga för att ta fram NMI-ID via API. 

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller)

På denna sida beskrivs alla automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) som används i Nationella läkemedelslistan.

Automatiska kompletteringar

Här beskrivs de automatiska kompletteringar som E-hälsomyndigheten gör för vissa attribut i Nationella läkemedelslistan.

Doseringskontroller

På denna sida beskrivs de doseringskontroller som E-hälsomyndigheten utför på förskrivningar och uttag i Nationella läkemedelslistan

Generella verksamhetsregler

Denna sida beskriver generella verksamhetsregler i Nationella läkemedelslistan.

Informationsspecifikationer

Här finns informationsspecifikationer för Nationella läkemedelslistan.

Tillämpningsanvisningar

Här hittar du alla tillämpningsanvisningar för Nationella läkemedelslistan. Tillämpningsanvisningarna beskriver samtliga funktioner som Nationella läkemedelslistan tillhandahåller.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter

Denna och underliggande sidor beskriver giltiga ändamål och åtkomsttyper för olika roller, vilken information som återges alternativt filtreras bort samt eventuella valideringar av den informationen som angetts vid anropet.

Roller

På den här sidan beskrivs de roller som en användare kan ha i Nationella läkemedelslistan och vilka regelverk som styr rättigheter att kunna läsa eller förändra informationen i registret. 

Formatkontroller

Här beskrivs de formatkontroller som görs i Nationella läkemedelslistan.

Informationsmodell för Nationella läkemedelslistan

På denna sida hittar du informationsmodellen som beskriver hur informationen i Nationella läkemedelslistan hänger ihop utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Generell beskrivning av FHIR

Nationella läkemedelslistan använder FHIR, en standard utvecklad av HL7, som externt gränssnitt. Den här sidan beskriver kortfattat vad FHIR är. 

Mappning från OR-, LF- och NEF-tjänster till FHIR-resurser

Denna sida är avsedd som stöd för system som använt E-hälsomyndighetens gränssnitt i versionspaket 17.1. Tjänsterna i detta gränssnitt mappas mot gränssnittet FHIR som används vid implementation till Nationella läkemedelslistan.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster