Formatkontroller

Här beskrivs de formatkontroller som görs i Nationella läkemedelslistan.1. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Dessa kontroller säkerställer att exempelvis personnummer anges i rätt format och att inte otillåtna tecken används i fritextfält. I varje tillämpningsanvisning finns en förteckning över de formatkontroller som används för den tillämpningen och för vilka fält. På denna sida beskrivs detaljerna för dessa formatkontroller.

Tabell 1 - Formatkontroller

ID

Formatkontroll

Beskrivning

FK001Formatkontroll personnummerPersonnummer (12 tecken)  både checksiffra och orimliga värden kontrolleras.

Ett giltigt personnummer:
 • är 12 siffror långt
 • har följande format: ssååmmdd-nnnk, där ss=sekel, åå=år,  mm=månad, dd=dag, nnn=födelsenummer och k=kontrollsiffra
 • har korrekt kontrollsiffra enligt modulus 10-metoden.
 • har en giltig födelsetid (födelseår, födelsemånad och födelsedag)
 • börjar med sekel 18, 19 eller 20
 • födelsenumret ska vara något av siffrorna: 001–999
FK002Formatkontroll födelsedatum

Ett giltigt födelsedatum:

 • är 8 siffror långt
 • har följande format: ssååmmdd, där ss=sekel, åå=år, mm=månad, dd=dag
 • är inte äldre än 130 år
FK003Tillåtna tecken i namnfält

Att fält endast innehåller giltiga tecken i för- och efternamn kontrolleras enligt kolumnen FK003 – Tillåtna tecken i namnfält i tabell 2 nedan.

FK004Enkel textvalidator

Att fält endast innehåller giltiga tecken i fritextfält kontrolleras enligt kolumnen FK004 – Tillåtna tecken enkel textvalidator i tabell 2 nedan.

 

1.1. Tillåtna tecken

I tabell 2 specificeras vilka tecken som är tillåtna i textfält (kolumn F004) respektive namnfält (kolumn F003).

 • punkt markerar att tecknet är tillåtet.
 • x innebär att tecknet inte får skickas in till Nationella läkemedelslistan, men kan förekomma på befintliga förskrivningar. 
 • tomt fält innebär att tecknet inte tillåts.

Tabell 2 - Tillåtna tecken

UTF-8 (hex)

Tecken

Unicode namn

F004 – Tillåtna tecken enkel textvalidator

F003– Tillåtna tecken i namnfält

00NULNULL

01SOHSTART OF HEADING

02STXSTART OF TEXT

03ETXEND OF TEXT

04EOTEND OF TRANSMISSION

05ENQENQUIRY

06ACKACKNOWLEDGE

07BELBELL

08BSBACKSPACE

09HTHORIZONTAL TABULATION

0ALFLINE FEED

0BVTVERTICAL TABULATION

0CFFFORM FEED

0DCRCARRIAGE RETURN

0ESOSHIFT OUT

0FSISHIFT IN

10DLEDATA LINK ESCAPE

11DC1DEVICE CONTROL ONE

12DC2DEVICE CONTROL TWO

13DC3DEVICE CONTROL THREE

14DC4DEVICE CONTROL FOUR

15NAKNEGATIVE ACKNOWLEDGE

16SYNSYNCHRONOUS IDLE

17ETBEND OF TRANSMISSION BLOCK

18CANCANCEL

19EMEND OF MEDIUM

1ASUBSUBSTITUTE

1BESCESCAPE

1CFSFILE SEPARATOR

1DGSGROUP SEPARATOR

1ERSRECORD SEPARATOR

1FUSUNIT SEPARATOR

20
SPACE
21!EXCLAMATION MARK
22"QUOTATION MARK
23#NUMBER SIGN
24$DOLLAR SIGN
25%PERCENT SIGN
26&AMPERSAND
27'APOSTROPHE
28(LEFT PARENTHESIS
29)RIGHT PARENTHESIS
2A*ASTERISK
2B+PLUS SIGN
2C,COMMA
2D-HYPHEN-MINUS
2E.FULL STOP
2F/SOLIDUS
300DIGIT ZERO x
311DIGIT ONE x
322DIGIT TWO x
333DIGIT THREE x
344DIGIT FOUR x
355DIGIT FIVE x
366DIGIT SIX x
377DIGIT SEVEN x
388DIGIT EIGHT x
399DIGIT NINE x
3A:COLON
3B;SEMICOLON
3C<LESS-THAN SIGN
3D=EQUALS SIGN
3E>GREATER-THAN SIGN
3F?QUESTION MARK
40@COMMERCIAL AT
41ALATIN CAPITAL LETTER A
42BLATIN CAPITAL LETTER B
43CLATIN CAPITAL LETTER C
44DLATIN CAPITAL LETTER D
45ELATIN CAPITAL LETTER E
46FLATIN CAPITAL LETTER F
47GLATIN CAPITAL LETTER G
48HLATIN CAPITAL LETTER H
49ILATIN CAPITAL LETTER I
4AJLATIN CAPITAL LETTER J
4BKLATIN CAPITAL LETTER K
4CLLATIN CAPITAL LETTER L
4DMLATIN CAPITAL LETTER M
4ENLATIN CAPITAL LETTER N
4FOLATIN CAPITAL LETTER O
50PLATIN CAPITAL LETTER P
51QLATIN CAPITAL LETTER Q
52RLATIN CAPITAL LETTER R
53SLATIN CAPITAL LETTER S
54TLATIN CAPITAL LETTER T
55ULATIN CAPITAL LETTER U
56VLATIN CAPITAL LETTER V
57WLATIN CAPITAL LETTER W
58XLATIN CAPITAL LETTER X
59YLATIN CAPITAL LETTER Y
5AZLATIN CAPITAL LETTER Z
5B[LEFT SQUARE BRACKET
5C\REVERSE SOLIDUS
5D]RIGHT SQUARE BRACKET
5E^CIRCUMFLEX ACCENT
5F_LOW LINE
60`GRAVE ACCENT
61aLATIN SMALL LETTER A
62bLATIN SMALL LETTER B
63cLATIN SMALL LETTER C
64dLATIN SMALL LETTER D
65eLATIN SMALL LETTER E
66fLATIN SMALL LETTER F
67gLATIN SMALL LETTER G
68hLATIN SMALL LETTER H
69iLATIN SMALL LETTER I
6AjLATIN SMALL LETTER J
6BkLATIN SMALL LETTER K
6ClLATIN SMALL LETTER L
6DmLATIN SMALL LETTER M
6EnLATIN SMALL LETTER N
6FoLATIN SMALL LETTER O
70pLATIN SMALL LETTER P
71qLATIN SMALL LETTER Q
72rLATIN SMALL LETTER R
73sLATIN SMALL LETTER S
74tLATIN SMALL LETTER T
75uLATIN SMALL LETTER U
76vLATIN SMALL LETTER V
77wLATIN SMALL LETTER W
78xLATIN SMALL LETTER X
79yLATIN SMALL LETTER Y
7AzLATIN SMALL LETTER Z
7B{LEFT CURLY BRACKET
7C|VERTICAL LINE
7D}RIGHT CURLY BRACKET
7E~TILDE
7FDELDELETE

C2 80#<control>

C2 81#<control>

C2 82#<control>

C2 83#<control>

C2 84#<control>

C2 85#<control>

C2 86#<control>

C2 87#<control>

C2 88#<control>

C2 89#<control>

C2 8A#<control>

C2 8B#<control>

C2 8C#<control>

C2 8D#<control>

C2 8E#<control>

C2 8F#<control>

C2 90#<control>

C2 91#<control>

C2 92#<control>

C2 93#<control>

C2 94#<control>

C2 95#<control>

C2 96#<control>

C2 97#<control>

C2 98#<control>

C2 99#<control>

C2 9A#<control>

C2 9B#<control>

C2 9C#<control>

C2 9D#<control>

C2 9E#<control>

C2 9F#<control>

C2 A0
NO-BREAK SPACE

C2 A1¡INVERTED EXCLAMATION MARK
C2 A2¢CENT SIGN
C2 A3£POUND SIGN
C2 A4¤CURRENCY SIGN
C2 A5¥YEN SIGN
C2 A6¦BROKEN BAR
C2 A7§SECTION SIGN
C2 A8¨DIAERESIS
C2 A9©COPYRIGHT SIGN
C2 AAªFEMININE ORDINAL INDICATOR
C2 AB«LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
C2 AC¬NOT SIGN
C2 AD?SOFT HYPHEN
C2 AE®REGISTERED SIGN
C2 AF¯MACRON
C2 B0°DEGREE SIGN
C2 B1±PLUS-MINUS SIGN
C2 B2²SUPERSCRIPT TWO
C2 B3³SUPERSCRIPT THREE
C2 B4´ACUTE ACCENT
C2 B5µMICRO SIGN
C2 B6PILCROW SIGN
C2 B7·MIDDLE DOT
C2 B8¸CEDILLA
C2 B9¹SUPERSCRIPT ONE
C2 BAºMASCULINE ORDINAL INDICATOR
C2 BB»RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
C2 BC¼VULGAR FRACTION ONE QUARTER
C2 BD½VULGAR FRACTION ONE HALF
C2 BE¾VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
C2 BF¿INVERTED QUESTION MARK
C3 80ÀLATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
C3 81ÁLATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
C3 82ÂLATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
C3 83ÃLATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
C3 84ÄLATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
C3 85ÅLATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
C3 86ÆLATIN CAPITAL LETTER AE
C3 87ÇLATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
C3 88ÈLATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
C3 89ÉLATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
C3 8AÊLATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
C3 8BËLATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
C3 8CÌLATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
C3 8DÍLATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
C3 8EÎLATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
C3 8FÏLATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
C3 90ÐLATIN CAPITAL LETTER ETH (Icelandic)
C3 91ÑLATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
C3 92ÒLATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
C3 93ÓLATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
C3 94ÔLATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
C3 95ÕLATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
C3 96ÖLATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
C3 97×MULTIPLICATION SIGN
C3 98ØLATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
C3 99ÙLATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
C3 9AÚLATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
C3 9BÛLATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
C3 9CLATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
C3 9DÝLATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
C3 9EÞLATIN CAPITAL LETTER THORN (Icelandic)
C3 9FßLATIN SMALL LETTER SHARP S (German)
C3 A0àLATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
C3 A1áLATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
C3 A2âLATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
C3 A3ãLATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
C3 A4äLATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
C3 A5åLATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
C3 A6æLATIN SMALL LETTER AE
C3 A7çLATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
C3 A8èLATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
C3 A9éLATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
C3 AAêLATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
C3 ABëLATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
C3 ACìLATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
C3 ADíLATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
C3 AEîLATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
C3 AFïLATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
C3 B0ðLATIN SMALL LETTER ETH (Icelandic)
C3 B1ñLATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
C3 B2òLATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
C3 B3óLATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
C3 B4ôLATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
C3 B5õLATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
C3 B6öLATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
C3 B7÷DIVISION SIGN
C3 B8øLATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
C3 B9ùLATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
C3 BAúLATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
C3 BBûLATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
C3 BCüLATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
C3 BDýLATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
C3 BEþLATIN SMALL LETTER THORN (Icelandic)
C3 BFÿLATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Förtydligad beskrivning av FK001 och FK002.
1.22022-05-25Tabellnamn tillagt