Tillämpningsanvisningar

Här hittar du alla tillämpningsanvisningar för Nationella läkemedelslistan. Tillämpningsanvisningarna beskriver samtliga funktioner som Nationella läkemedelslistan tillhandahåller.Tillämpningsanvisningarna förekommer i flera varianter där skapa- respektive hämtafunktioner är vanligast förekommande. Tillämpningsanvisningarna inleds med en verksamhetsbeskrivning, listar vilka behörighetsroller som är aktuella samt listar de resurser som används. En tillämpningsanvisning är sedan indelad i delfunktioner och varianter. Dessa har ett krav-id som återfinns i Sammanställning av krav, där man kan se vilka delfunktioner/varianter som är obligatoriska eller valfria att implementera för ett visst verksamhetsflöde. Avslutningsvis innehåller en tillämpningsanvisning de regler och kontroller som är relevanta, eventuella specifika presentationskrav och hänvisar också till annan information vid behov.

Tillämpningsanvisningarna refererar till annan dokumentation där regler och kontroller med mera beskrivs mer i detalj, exempelvis automatiska kompletteringar, AFF-kontroller och generella verksamhetsregler.

Tillämpningsanvisningarna är indelade efter vilken verksamhet som berörs, vård eller apotek samt gemensamma.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster