TA 17 – Avregistrera dospatient

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonal och farmaceut på dosapotek kan avregistrera en patient med dossamtycke (dospatient) när patienten inte längre har behov av att få sina läkemedel dosdispenserade.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur hälso- och sjukvårdspersonal och farmaceut på dosapotek kan avregistrera en patient med dossamtycke (dospatient) när patienten inte längre har behov av att få sina läkemedel dosdispenserade.

När en patient med dossamtycke (dospatient) registreras skapas ett dossamtycke och ett dosunderlag, båda är en förutsättning för att patienten ska kunna få sina läkemedel dosdispenserade. När dessa har avregistrerats kan patienten inte längre få sina läkemedel dosdispenserade. Det innebär att man måste avsluta eller ersätta de aktiva, dosdispenserade förskrivningarna som eventuellt finns i en dospatients läkemedelslista innan man genomför avregistreringen. 

Avregistrering av en patient med dossamtycke (dospatient) kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller av farmaceut på dosapotek.

Förutom anslutning till Nationella läkemedelslistan krävs även en anslutning till tjänster som finns i Sortiment- och leveransinformation för dos (SOL).

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Farmaceut på apotek.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan. 

Tabell 1. Resurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Dossamtycke

ConsentNLLMultiDoseDispConsent
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserade profiler

NLLProvenanceConsentMultiDose

NLLProvenanceBasicMultiDoseDispensingBasis

DosunderlagBasic

NLLMultiDoseDispensingBasis

PatientPatient

NLLPatient

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Efterkrav

För att dospatienten ska anses vara helt avregistrerad måste patienten även avregistreras i SOL (Sortiment- och leveransinformation för dos), Uppdatera vårdtagare (SOL:03).

2.3. Delfunktion 1 – Avregistrera dosunderlag

2.3.1. Variant 1.1 Avregistrera dosunderlag

Krav-ID: 17:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Vårdpersonal (Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal sjuksköterska, Legitimerad vårdpersonal farmaceut) eller farmaceut på apotek kan avregistrera en dospatients dosunderlag om behovet av att dosdispensera patientens läkemedel har upphört.

2.3.2. Efterfrågad information 

Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.  

Informationsresurs Dosunderlag

Tabell 3. Attribut informationsresurs Dosunderlag

Term

Villkor

Kommentar

Dosunderlags-idObligatoriskt
DosunderlagsversionSätts automatiskt enligt R003
PatientreferensFår inte ändras
Resurstyp DosunderlagObligatorisk. Ska alltid vara "multidosedispbasis" för dosunderlag
Senaste statusändringSätts automatiskt enligt R003
DosunderlagsstatusFår inte ändrasSätts till 'Avregistrerat' för händelsen 'Avregistrera dosunderlag'
DosproducentFår inte ändras för händelse "Avregistrera dosunderlag"
Akut förändringFår inte anges

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 4. Attribut informationsresurs Händelse,  händelsetyp Avregistrera dosunderlag

Term 

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33
HändelsetidpunktSätts automatiskt enligt Auto07
Händelsetyp

Obligatorisk

Giltigt värde Avregistrera dosunderlag


HändelseorsakFår inte anges
Beskrivning händelseorsakFår inte anges
ResursreferenserReferens till dosunderlag. Sätts automatiskt enligt VR105.
Utförare

Valideras enligt VR139

Se informationsresurs Personal (Apoteks- eller vårdpersonal som utför avregistreringen.


Uppdragsgivare

Valideras enligt VR139

Se informationsresurs Personal (Vårdpersonal som beslutat att patienten inte ska vara dospatient längre)


Specifika verksamhetsregler

Specifika verksamhetsregler som E-hälsomyndigheten tillämpar för denna variant.

Tabell 5. Specifika verksamhetsregler dosunderlag

Regel-id

Regelnamn

R001Kontroll av patientens dosunderlag
R002Kontroll om patienten har dosdispenserade förskrivningar

R003

Uppdatering av dosunderlag

2.4. Delfunktion 2 – Avregistrera dossamtycke

2.4.1. Variant 2.1 Avregistrera dossamtycke

Krav-ID: 17:2:2.1

Förkrav

Användaren har avregistrerat dospatientens dosunderlag enligt delfunktion 1.

Beskrivning av tillämpning

Förskrivare eller farmaceut på apotek ska kunna avregistrera en dospatients dossamtycke om behovet av att dosdispensera patientens läkemedel har upphört.

2.4.2. Efterfrågad information

Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.  

Informationsresurs Dossamtycke

Tabell 6. Informationsresurs Dossamtycke

Term

Villkor

Kommentar

Samtyckes-idObligatorisktReferens till det dossamtycke som ska avregistreras
PatientreferensFår inte ändras
Giltigt från och medFår inte ändras
Giltigt till och medFår inte anges. Sätts automatiskt enligt R005
SamtyckestypFår inte ändras..Giltigt värde Dossamtycke
SamtyckesstatusAngivet värde ignoreras.
TillämpningsområdeAngivet värde ignoreras.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 7 Attribut informationsresurs Händelse, händelsetyp Avregistrera dossamtycke

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33
HändelsetidpunktSätts automatiskt enligt Auto07
Händelsetyp

Obligatorisk
Giltigt värde Avregistrera dossamtycke


HändelseorsakFår inte anges
Beskrivning händelseorsakFår inte anges
ResursreferenserReferens till dossamtycke. Sätts automatiskt enligt VR105.
Utförare

Valideras enligt VR139

Se informationsresurs Personal (Apoteks- eller vårdpersonal som utför avregistreringen)
Uppdragsgivare

Valideras enligt VR139

Se informationsresurs Personal (Vårdpersonal som beslutat att patienten inte ska vara dospatient)

Specifika verksamhetsregler

Specifika verksamhetsregler som E-hälsomyndigheten tillämpar för denna variant.
Tabell 8. Specifika verksamhetsregler för avregistrera dossamtycke

R002Kontroll om patienten har dosdispenserade förskrivningar
R004Validering vid avregistrering av dossamtycke
R005Avregistrering av dossamtycke

2.5. Efterfrågad information som gäller både delfunktion 1 och 2

2.5.1. Informationsresurs Personal  

Referens till informationsresurs Personal finns på Händelse, se informationsresurs Händelse ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid avregistrera dossamtycke och dosunderlag.

Utförare

Tabell 9 - Attribut informationsresurs Personal på utföraren

Term

Personal

Villkor

Personal Apotek

(Farmaceut på apotek)

Villkor

Personal vård

(Förskrivare, Sjuksköterska utan förskrivningsrätt, Farmaceut inom hälso- och sjukvård)

Kommentar
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033.

Valideras enligt VR139  vid Avregistrera dosunderlag och Avregistrera dossamtycke.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033.

Valideras enligt VR139  vid Avregistrera dosunderlag och Avregistrera dossamtycke.


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033.

Valideras enligt VR139  vid Avregistrera dosunderlag och Avregistrera dossamtycke.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033.

Valideras enligt VR139  vid Avregistrera dosunderlag och Avregistrera dossamtycke.


Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek, enligt VR033. Om ingen legitimationskod angivits kompletteras Legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt  VR033

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod. Om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041 

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt  VR033

Legitimationskod anges inte för icke- legitimerad apotekspersonal
Individuell förskrivarkod

Får inte angesObligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod. 

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt  VR033.


Gruppförskrivarkod

Får inte anges


Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod. 

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt  VR033.


Användar-idObligatorisktFår inte anges
FörnamnObligatorisktObligatoriskt
EfternamnObligatorisktObligatoriskt
TelefonAlla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från EXPO vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges.Kontaktuppgift telefon är frivillig att ange.

Telefonnummer

Får inte anges

Valfri

Om kontaktuppgift telefon anges måste "Telefonnummer" ha ett värde

Rangordning

Får inte anges

Valfri 

 Om kontaktuppgift telefon anges måste "Rangordning" ha ett värde

Tillgänglig för patient

Får inte anges

Valfri 

 Om kontaktuppgift telefon anges måste "Tillgänglig för patient" ha ett värde

Telefonnummer tillhör

Får inte anges

Valfri 

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

 Om kontaktuppgift telefon anges måste "Telefonnummer tillhör" ha ett värde
ArbetsplatsEn arbetsplats samt adress och kontaktuppgifter kopplat till arbetsplatsen måste anges.

Arbetsplatstyp

Obligatoriskt

Giltigt värde är "Apotek". Valideras enligt VR110.

Obligatoriskt

Giltigt värde är "Vårdenhet". Valideras enligt VR110.Arbetsplats-id

Obligatorisk för apotek

Angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot EXPO VR025


Valfri att ange

Anmärkning:

Arbetsplats-Id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id ska anges för de som är HSA-anslutna, saknas det anges Organisationsnummer om sådant finns.


Arbetsplats id typ

Obligatorisk

Giltigt värde är "GLN-kod" för apotek


Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltigt värde är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".Arbetsplatsnamn

Får inte angesObligatorisk
Adressuppgift


Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från EXPO vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges.

Valfritt att ange en adress för arbetsplatsen vid  dosunderlagshändelse. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges.


Adresstyp

Får inte anges
ValfriOm kontaktuppgift adress anges måste "Adresstyp" ha ett värde

Adress

Får inte anges

Valfri

Om kontaktuppgift adress anges måste "Adress" ha ett värde

Postnummer

Får inte angesValfriOm kontaktuppgift adress anges måste "Postnummer" ha ett värde

Postort

Får inte angesValfriOm kontaktuppgift adress anges måste "Postort" ha ett värde
LandskodFår inte angesFår inte anges

Uppdragsgivare

Tabell 10 -Attribut informationsresurs Personal på uppdragsgivaren

Term

Personal

Villkor

Personal Vård

(Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal sjuksköterska, Legitimerad vårdpersonal farmaceut)

Kommentar
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Valideras enligt VR139  vid Avregistrera dosunderlag och Avregistrera dossamtycke.
Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Valideras enligt VR139  vid Avregistrera dosunderlag och Avregistrera dossamtycke.


Legitimationskod

Valfri

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Användar-idFår inte anges
FörnamnObligatorisk
EfternamnObligatorisk
TelefonKontaktuppgift telefon är frivillig att ange.

Telefonnummer

Valfri

Om kontaktuppgift telefon anges måste "Telefonnummer" ha ett värde

Rangordning

Valfri

Om kontaktuppgift telefon anges måste "Rangordning" ha ett värde

Tillgänglig för patient

Valfri

Om kontaktuppgift telefon anges måste "Tillgänglig för patient" ha ett värde

Telefonnummer tillhör

Valfri

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats

Om kontaktuppgift telefon anges måste "Telefonnummer tillhör" ha ett värde
Arbetsplats


En arbetsplats samt adress och kontaktuppgifter kopplat till arbetsplatsen måste anges.

Arbetsplatstyp

Giltigt värde är "Vårdenhet". Valideras enligt VR110.


Arbetsplats-id

Valfri. 

Anmärkning:

Arbetsplats-id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id ska anges för de som är HSA-anslutna, saknas det anges Organisationsnummer om sådant finns.


Arbetsplats id typ

Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltigt värde är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".Arbetsplatsnamn

Obligatoriskt
Adressuppgift


Obligatoriskt att ange en adress för arbetsplatsen vid förskrivningshändelse, valfritt vid dosunderlagshändelse.

Adresstyp

Valfri

Adress

Valfri

Postnummer

Valfri

Postort

Valfri
LandskodFår inte anges

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 11 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 11

Regel-id

Regelnamn

VR025Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats
VR139Validering av yrkeskoder vid avregistrering av dossamtycke eller dosunderlag
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. Nedan listas de automatiska kompletteringar som sker i den här tillämpningsanvisningen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 12. Automatiska kompletteringar

Regel-id

Regelnamn

Auto06Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.

Tabell 13. Specifika verksamhetssregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande

R001

Kontroll av patientens dosunderlag

Kontroll av patientens dosunderlag

En patient måste vara dospatient för att kunna avregistreras som dospatient. (Patienten har ett dosunderlag med status "Godkänt" eller "Ej godkänt".)

2-25-203 Personen är inte dospatient.

R002

Kontroll av patientens dosdispenserade förskrivningarEn patient kan inte avregistreras som dospatient om patienten har aktiva, dosdispenserade förskrivningar i sin läkemedelslista (En aktiv förskrivning har status "Aktiv").2-25-208 Personen har dosdispenserade förskrivningar som måste hanteras innan avregistrering.

R003

Uppdatering av dosunderlag

Vården samt det dosapotek som patienten har dostillhörighet till måste kunna utläsa att patienten har blivit avregistrerad som dospatient (Dosunderlagets status sätts till "Avregistrerat". Versionen räknas upp med +1 och tidpunkt för dosunderlagets senaste statusändring sätts till tidpunkten för avregistreringen.).

Dosproducent på dosunderlaget förändras inte vid avregistrering.

N/A

R004

Validering vid avregistrering av dossamtycke

Dossamtycke kan bara avregistreras om:

 • Dospatienten har ett aktivt dossamtycke.
 • Dospatientens dosunderlag har status "Avregistrerat".
  eller
 • Dospatienten saknar dosunderlag.
2-25-206 Dosunderlaget är ej satt till avregistrerad

R005

Avregistrering av dossamtyckePatientens dossamtycke ska avregistreras när patienten avregistreras som dospatient. Giltig till och med sätts till datum och tidpunkt för avregistreringen. Ett dossamtycke är återkallat när det har ett avslutsdatum som infallit eller passerats.N/A

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Lagt till attributen Samtyckesstatus och Tillämpningsområde för dossamtycke

Lagt till attributet Resurstyp Dosunderlag för dosunderlag

Språkliga justeringar

1.22022-11-10

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel Specifika verksamhetsregler:
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.32024-02-22

Förbättringar dokumentation:

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod i tabell 9 och 10.
 • VR139 tillagd på yrkeskod och utökad yrkeskod på uppdragsgivaren i tabell 10