TA 23 – Hämta dossamtycke

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur vård, apotek och privatperson kan få veta om den aktuella patienten har ett dossamtycke (är dospatient), då detta påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur vård, apotek och privatperson kan få veta om den aktuella patienten har ett dossamtycke (är dospatient), då detta påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

Expedierande apotekspersonal kan utan samtycke ta del av patients dossamtycke för ändamålet expediering, samt med tillfälligt samtycke för ändamålet underlätta läkemedelsanvändning.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan för ändamålen åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling samt komplettera journal få åtkomst till patients dossamtycke. Förutom information om att en patient gett ett dossamtycke (är dospatient) är det en indikation på vilken åtkomsttyp som ska väljas vid vidare hantering av patientens information i Nationella läkemedelslistan.

Privatperson har direktåtkomst till det givna dossamtycket.

Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Förskrivare
  • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

  • Farmaceut inom hälso- och sjukvård

  • Dietist

 • Expedierande apotekspersonal
  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal.
 • Privatperson.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-resurs

FHIR-profil

Anmärkning

DossamtyckeConsent

NLLMultiDoseDispConsent


Sökning av händelser relaterade till dossamtycken specificeras senare.


Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

Delfunktion 1: Hämta patients dossamtycke – Vård

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar dossamtycke för ändamålen åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling samt komplettera journal.

Dossamtycket kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 1.1 Hämta dossamtycke med patientreferens

Krav-ID: 23:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients dossamtycke med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.  Vid hämtningen är det möjligt att inkludera  den händelse som tillhör den returnerade versionen av samtycket.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs: Dossamtycke

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

Variant 1.2 Hämta dossamtycke med logiskt id

Krav-ID: 23:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients dossamtycke med en referens till samtycket enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs: Dossamtycke

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.3 Hämta händelser via ett dossamtycke

Krav-ID: 23:1.1.3

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar händelser för ett dossamtycke enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.4 Hämta enskild dossamtyckeshändelse

Krav-ID: 23:1.1.4

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal  hämtar en specifik händelse för ett dossamtycke enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Delfunktion 2: Hämta patients dossamtycke – Apotek

Expedierande apotekspersonal hämtar dossamtycke för att ta reda på om patienten är dospatient, antingen för ändamålet expediering eller för ändamålet underlättande av läkemedelsanvändning.

Dossamtycket kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 2.1 Hämta dossamtycke med patientreferens

Krav-ID: 23:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar en patients dossamtycke med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera  den händelse som tillhör den returnerade versionen av samtycket.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs: Dossamtycke

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

Variant 2.2 Hämta dossamtycke med logiskt id

Krav-ID: 23:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar en patients dossamtycke med ett logiskt id på samtycket enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs: Dossamtycke

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.3 Hämta händelser via ett dossamtycke

Krav-ID: 23:2:2.3

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar händelser för ett dossamtycke enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.4 Hämta enskild dossamtyckeshändelse

Krav-ID: 23:2:2.4

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal hämtar en specifik händelse för ett dossamtycke enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Delfunktion 3: Hämta patients dossamtycke – Privat

Privatperson hämtar dossamtycke för ändamålet direktåtkomst till egna uppgifter.

Dossamtycket kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 3.1 Hämta dossamtycke med patientreferens

Krav-ID: 23:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en patients dossamtycke med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera  den händelse som tillhör den returnerade versionen av samtycket.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs: Dossamtycke

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

Variant 3.2 Hämta dossamtycke med logiskt id

Krav-ID: 23:3:3.2

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en patients dossamtycke med ett logiskt id på samtycket enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs: Dossamtycke

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.3 Hämta händelser via ett dossamtycke

Krav-ID: 23:3:3.3

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar händelser för ett dossamtycke enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Dossamtycke

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.4 Hämta enskild dossamtyckeshändelse

Krav-ID: 23:3:3.4

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en specifik händelse för ett dossamtycke enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Hanterad information 

Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål  i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.  

Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar per resurs och hur de kan kombineras för sökning för att nå önskat resultat samt hur man kan hämta resurser via deras logiska identifierare. 

Samtycke

Sökning via sökparameter

Tabell 2

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk.


SamtyckestypObligatorisk.Dossamtycke anges
Inkludera händelseValfri

Anges när man vill inkludera händelsen som tillhör den/de versioner av en resurs man hämtar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

Kan anges i variant: 1.1, 2.1 och 3.1.


Hämta via logiskt id

Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Samtyckes-id

Obligatorisk.

Används endast om man vill hämta ett specifikt dossamtycke.

Sökning av samtycke via annan resurs

Sökning via Patient

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

PatientObligatorisk.Basresurs

Patientreferens

Obligatorisk.

Logiskt id för patient.

SamtyckestypObligatorisk.

Dossamtycke anges.

 

Händelse – sökparameter

Hämtning av händelser tillhörande en resurs

Tabell 5

Term

Villkor

Kommentar

Resursreferens

Obligatorisk.

Referens till en resurs som har händelser.
Händelsetyp

Valfri.

Endast en kod. Används för att hämta samtliga händelser av en viss händelsetyp för angivet resursid.
 

Hämta händelse med logiskt id

Tabell 6

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Obligatorisk.

Logiskt id till den händelse som ska hämtas.
 

Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Dossamtycke

Beskrivning av resursen "Dossamtycke" finns i informationsspecifikationen Dossamtycke – NLLMultiDoseDispConsent.

Informationsresurs Händelse

Beskrivning av resursen "Händelse" finns i informationsspecifikationen Händelse – NLLProvenance.

Filtreringsregler

Filtrering av information på händelser tillhörande dossamtycken görs enligt VR163 vid åtkomst från privatperson.

4. Regler och kontroller

Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 7 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 7

Regel-idRegelnamn
VR163Informationsfiltrering vid åtkomst från privatperson
 

Automatiska kompletteringar

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 8 - presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Krav gäller

23:P.1

Har patienten ett aktivt dossamtycke ska det tydligt framgå för användaren i vården och på apotek. 

vård

apotek

23:P.2

Ett avregistrerat dossamtycke får endast visas i samband med omregistrering av dossamtycke eller vid utredning av frågor kopplat till patientens behandling. Ett avregistrerat dossamtycke har ett "giltigt till och med"-datum ifyllt.

vård

apotek 

23:P.3Expedieringssystem som används på dosapotek ska visa information från resursen dossamtycke i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Dossamtycke – NLLMultiDoseDispConsent.apotek (endast dosapotek)
23:P.4För expedieringssystem som används på vanliga apotek (icke-dosapotek) är det valfritt att visa information från resursen dossamtycke för användarna. Om information visas ska det ske i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Dossamtycke – NLLMultiDoseDispConsent.apotek (icke-dosapotek)
23:P.5I vårdsystem ska information från resursen dossamtycke visas i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Dossamtycke – NLLMultiDoseDispConsent.Vid full dosfunktionalitet i vården (nivå 3 i Övergripande krav OK13) 
23:P.6

 För åtkomsttyp ”Åtkomst till egna uppgifter”:

 • Om patienten har ett dossamtycke får detta framgå för patienten, men det är inte obligatoriskt att det ska framgå.
 • Det är valfritt att visa information från resursen dossamtycke för patienten. Om information visas ska det ske i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Dossamtycke – NLLMultiDoseDispConsent.

Det är inte tillåtet att hämta dossamtycke för åtkomsttyperna ”Köpfullmakt” eller ”Vårdnadshavare”.

e-handel
23:P.7

När dossamtycke visas ska händelser som är kopplade till samtycket visas på dosapotek och vid full dosfunktionalitet i vården. Informationen ska visas i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Händelse – NLLProvenance.

För övriga system är det valfritt att visa händelser för dossamtycke.

Vid full dosfunktionalitet i vården (nivå 3 i Övergripande krav OK13) 

apotek (endast dosapotek)

 

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Lagt till referens till VR163
1.22022-11-10

Uppdaterat vilka sökvillkor som är obligatoriska respektive valfria där denna information saknades.

I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.

1.32023-05-04

Revidering av presentationskrav efter översyn av verksamhetsflöde Läsåtkomst, vård:

 • 23:P.1 - uppdelat i två krav 23:P.1 och 23:P.7 (nytt). 23:P.7 gäller endast för dosapotek och vid full dosfunktionalitet i vården.
 • 23:P.5 - gäller nu endast vid full dosfunktionalitet i vården.

Förtydligat 23:P.2

1.42023-11-09

Lagt till "Möjlig inkluderad resurs" i variant 1.1, 2.1 och 3.1

Lagt till sökvillkor "Inkludera händelse".

1.52024-05-29

Förtydligat att hämtning av dossamtycke även är aktuellt för apotekets ändamål "underlättande av läkemedelsanvändning", under avsnitt 1 Verksamhetsbeskrivning samt under Delfunktion 2.