TA 16 – Registrera dospatient

Denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur hälso- och sjukvårdspersonal och farmaceut på dosapotek kan registrera en patient som patient med dossamtycke (dospatient) i Nationella läkemedelslistan.

1. Verksamhetsbeskrivning

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonal och farmaceut på dosapotek kan registrera en patient som patient med dossamtycke (dospatient) i Nationella läkemedelslistan.

När en patient med dossamtycke (dospatient) registreras skapas ett dossamtycke och ett dosunderlag, båda är en förutsättning för att patienten ska kunna få sina läkemedel dosdispenserade. Registrering av en patient med dossamtycke (dospatient) kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller av farmaceut på dosapotek. Farmaceut på dosapotek utför alltid registreringen på uppdrag av personal inom hälso- och sjukvården. Förutom anslutning till Nationella läkemedelslistan krävs även en anslutning till tjänster som finns i Sortiment- och leveransinformation för dos (SOL).

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Farmaceut på apotek.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Dossamtycke

ConsentNLLMultiDoseDispConsent
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserade profiler

NLLProvenanceConsentMultiDose

NLLProvenanceBasicMultiDoseDispensingBasis

DosunderlagBasic

NLLMultiDoseDispensingBasis

PatientPatient

NLLPatient

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

 • Användaren har hämtat information om patienten enligt TA 05 – Hämta patientinformation, och erhållit en patientreferens som ska skickas in vid registrering av dossamtycke och dosunderlag.
 • Patienten har blivit informerad om vad det innebär att vara patient med dossamtycke (dospatient) och vad samtycke till att bli dospatient medför. 
 • Användaren hämtar dossamtycke enligt TA 23 – Hämta dossamtycke  och dosunderlag enligt TA 35 – Hämta dosunderlag för patienten för att kontrollera om dessa redan finns. 

2.2. Delfunktion 1 – Registrera dossamtycke

Användaren registrerar ett dossamtycke som indikerar att patienten samtyckt till att kunna få sina förskrivna läkemedel dosdispenserade.

2.2.1. Variant 1.1 Registrera dossamtycke

Krav-ID: 16:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Registrering av dossamtycke för en patient som inte har varit dospatient tidigare, det finns inget återkallat samtycke. 

2.2.2. Variant 1.2 Omregistrera dossamtycke

Krav-ID: 16:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Omregistrering av dossamtycke för en patient som har varit dospatient tidigare, patienten har ett återkallat samtycke som ännu inte har gallrats. 

2.2.3. Efterfrågad information 

FHIR-operation

Tabell 2

Beskrivning

FHIR operation

Kommentar

Registrera dossamtycke

POST

Används för Variant 1.1 Registrera samtycke

Omregistrera dossamtyckePUTAnvänds för Variant 1.2 Omregistrera samtycke

Informationsresurs Dossamtycke

Tabell 3. Attribut Dossamtycke

Term

Villkor variant 1.1

Villkor variant 1.2

Kommentar

Samtyckes-idSätts automatiskt.Får inte ändras.
PatientreferensObligatoriskt.Får inte ändras.
Giltigt från och medSätts automatiskt enligt R005.Sätts automatiskt enligt R005.
Giltigt till och medFår inte anges.Får inte anges.
Samtyckestyp

Obligatoriskt.

Giltigt värde  Dossamtycke

Obligatoriskt.
Giltigt värde  Dossamtycke

SamtyckesstatusAngivet värde ignoreras.Angivet värde ignoreras.
TillämpningsområdeAngivet värde ignoreras.Angivet värde ignoreras.

Informationsresurs Händelse 

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 4. Attribut informationsresurs händelse, händelsetyp Registrera dossamtycke

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.
HändelsetidpunktSätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk.
Giltigt värde Registrera dossamtycke

HändelseorsakFår inte anges.
Beskrivning händelseorsakFår inte anges.
ResursreferenserReferens till dosunderlaget som skapas. Sätts automatiskt enligt VR105.
Utförare

Valideras enligt VR138.

Se informationsresurs Personal

Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal sjuksköterska, Legitimerad vårdpersonal farmaceut eller Farmaceut på apotek.

Uppdragsgivare

Valideras enligt VR138.

Se informationsresurs Personal

Förskrivare eller Legitimerad vårdpersonal sjuksköterska

Specifika verksamhetsregler

Specifika verksamhetsregler som E-hälsomyndigheten tillämpar för denna variant.

Tabell 5. Specifika verksamhetsregler för dossamtycke

Regel-id

Regelnamn

R002

Kontroll av personens status i folkbokföringen

R005

Dossamtycke – Giltigt från och med

R009

Validering vid registrering av dossamtycke

2.3. Delfunktion 2 – Registrera dosunderlag

Användaren registrerar ett dosunderlag för att patienten ska kunna få sina förskrivna läkemedel dosdispenserade.

2.3.1. Variant 2.1 Registrera dosunderlag

Krav-ID: 16:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Ett nytt dosunderlag registreras för en patient som inte har varit dospatient tidigare det vill säga det finns inget dosunderlag med status Avregistrerat.

2.3.2. Variant 2.2 Omregistrera dosunderlag

Krav-ID: 16:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Omregistrering av dosunderlag för en patient som har varit dospatient tidigare det vill säga patienten har ett dosunderlag med status Avregistrerat som ännu inte har gallrats.   

2.3.3. Efterfrågad information

FHIR-operation

Tabell 6. Attribut FHIR-Operation

Beskrivning

FHIR operation

Kommentar

Registrera dosunderlag

POST

Används för Variant 2.1 Registrera dosunderlag

Omregistrera dosunderlagPUTAnvänds för Variant 2.2 Omregistrera dosunderlag

Informationsresurs Dosunderlag

Tabell 7. Attribut informationsresurs dosunderlag

Term

Villkor variant 2.1

Villkor variant 2.2

Dosunderlags-idSätts automatiskt.Får inte ändras.
DosunderlagsversionSätts automatiskt enligt R006.
Sätts automatiskt enligt R007.
PatientreferensObligatorisk.Får inte ändras.
Resurstyp DosunderlagObligatorisk. Giltigt värde är "multidosedispbasis".Får inte ändras.
Senaste statusändringSätts automatiskt enligt R006.Sätts automatiskt enligt R007.
DosunderlagsstatusSätts automatiskt enligt R006.Sätts automatiskt enligt R007.
DosproducentFår inte anges.Sätts automatiskt enligt R007.
Akut förändringFår inte anges.Får inte anges.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 8. Attribut informationsresurs händelse, händelsetyp Registrera dosunderlag

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.
HändelsetidpunktSätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. Giltigt värde är "Registrera dosunderlag".
HändelseorsakFår inte anges.
Beskrivning händelseorsakFår inte anges.
ResursreferenserInnehåller referens till dosunderlaget som skapas.  Sätts automatiskt enligt VR105.
Utförare

Obligatorisk. Valideras enligt VR138.

Se informationsresurs Personal
Uppdragsgivare

Valideras enligt VR138.

Se informationsresurs Personal

Specifika verksamhetsregler

Specifika verksamhetsregler som E-hälsomyndigheten tillämpar för denna variant.

Tabell 9. Specifika verksamhetsregler för dosunderlag

Regel-id

Regel namn

R002

Kontroll av personens status i folkbokföringen

R004

Validering vid registrering av dosunderlag

R006

Dosunderlag skapas
R007Omregistrera dosunderlag

R008

Kontroll av dossamtycke vid skapande av dosunderlag

2.4. Efterfrågad information (gäller både delfunktion 1 och 2)

2.4.1. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud

2.4.2. Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns på informationsresurs Händelse ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid registrera dossamtycke och dosunderlag.

Utförare

Tabell 10.  Attribut informationsresurs personal på utföraren

Term

Personal

Villkor

Apotek

(Farmaceut på apotek)

Villkor

Vård

(Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal sjuksköterska, Legitimerad vårdpersonal farmaceut)

Kommentar
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Valideras enligt VR138 vid registrera dosunderlag och registrera dossamtycke

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Valideras enligt VR138 vid registrera dosunderlag och registrera dossamtycke


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Valideras enligt VR138 vid registrera dosunderlag och registrera dossamtycke

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Valideras enligt VR138 vid registrera dosunderlag och registrera dossamtycke


Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033. Om ingen legitimationskod angivits kompletteras Legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt  VR033.

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod. Om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt  VR033

Legitimationskod anges inte för icke- legitimerad apotekspersonal

Individuell förskrivarkod

Får inte anges.Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod. 

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt  VR033.


Gruppförskrivarkod

Får inte anges.


Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod. 

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt  VR033.


Användar-idObligatorisk.Valfri.
FörnamnObligatorisk.Obligatorisk.
EfternamnObligatorisk.Obligatorisk.
TelefonAlla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från EXPO vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges.Kontaktuppgift telefon är frivillig att ange.

Telefonnummer

Får inte anges.

Valfri.

Om kontaktuppgift telefon anges måste Telefonnummer ha ett värde.

Rangordning

Får inte anges.

Valfri.

Om kontaktuppgift telefon anges måste Rangordning ha ett värde.

Tillgänglig för patient

Får inte anges.

Valfri.

Om kontaktuppgift telefon anges måste  Tillgänglig för patient ha ett värde.

Telefonnummer tillhör

Får inte anges.

Valfri. 

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Om kontaktuppgift telefon anges måste  Telefonnummer tillhör ha ett värde.
ArbetsplatsEn arbetsplats samt adress och kontaktuppgifter kopplat till arbetsplatsen måste anges.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek". Valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet". Valideras enligt VR110.


Arbetsplats-id

Obligatorisk. 

Angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot EXPO VR025.

Valfri.

Anmärkning:

Arbetsplats-id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id ska anges för de som är HSA-anslutna, saknas det anges Organisationsnummer om sådant finns.


Arbetsplats-id typ

Obligatorisk.

Ska vara GLN-kod för apotek


Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".Arbetsplatsnamn

Får inte anges.Obligatorisk.
LandskodFår inte anges.Får inte anges .
Adressuppgift


Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från EXPO vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges.

Valfritt att ange en adress för arbetsplatsen vid  dosunderlagshändelse. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges.


Adresstyp

Får inte anges.Valfri.Om kontaktuppgift adress anges måste Adresstyp, Adress, Postnummer och Postort ha ett värde

Adress

Får inte anges.

Valfri.


Om kontaktuppgift adress anges måste Adresstyp, Adress, Postnummer och Postort ha ett värde

Postnummer

Får inte anges.Valfri.Om kontaktuppgift adress anges måste Adresstyp, Adress, Postnummer och Postort

Postort

Får inte anges.Valfri.Om kontaktuppgift adress anges måste Adresstyp, Adress, Postnummer och Postort

Uppdragsgivare

Tabell 11. Attribut informationsresurs personal på uppdragsgivaren

Term


Personal

Villkor

Vård

(Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal sjuksköterska, Legitimerad vårdpersonal farmaceut)

Kommentar
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033.

Valideras enligt VR138 vid registrera dosunderlag och registrera dossamtycke


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033.

Valideras enligt VR138 vid registrera dosunderlag och registrera dossamtycke.


Legitimationskod

Valfri

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod

Valideras mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Användar-idFår inte anges.
FörnamnObligatorisk.
EfternamnObligatorisk.
Telefon

Kontaktuppgift telefon är frivillig att ange.


Telefonnummer

Valfri. 

Om kontaktuppgift telefon anges måste Telefonnummer, ha ett värde

Rangordning

Valfri. 

Om kontaktuppgift telefon anges måste  Rangordning ha ett värde

Tillgänglig för patient

Valfri. 

Om kontaktuppgift telefon anges måste Tillgänglig för patient ha ett värde

Telefonnummer tillhör

Valfri.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

 Om kontaktuppgift telefon anges måste Telefonnummer tillhör ha ett värde
Arbetsplats


En arbetsplats samt adress och kontaktuppgifter kopplat till arbetsplatsen måste anges.Om en uppdragsgivare finns angiven kan även en arbetsplats kopplat till uppdragsgivaren finnas enligt regler nedan.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet". Valideras enligt VR110.Arbetsplats-id

Valfri att ange

Anmärkning:

Arbetsplats-Id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id ska anges för de som är HSA-anslutna, saknas det anges Organisationsnummer om sådant finns. 


Arbetsplats id typ

Villkor

Måste anges om ett Arbetsplats-id anges. Giltigt värde är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

Obligatoriskt.
Adressuppgift

Adresstyp

Valfri.

Adress

Valfri.

Postnummer

Valfri.

Postort

Valfri.
LandskodFår inte anges.

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 12 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Regel-id

Regelnamn

VR025Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats
VR138Validering av yrkeskoder vid registrering av dossamtycke eller dosunderlag
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. I tabell 14 nedan listas de automatiska kompletteringar som används i den här tillämpningsanvisningen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 13

Regel-id

Regelnamn

Auto06Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

I tabell 14 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande

R002

Kontroll av personens status i folkbokföringen

Kontroll att personen som registreras som dospatient finns i Folkbokföringen med en giltig status.

2-25-200 Personen har inte giltig status i folkbokföringen.

R004


Validering vid registrering av dosunderlag

Vid skapande av nytt dosunderlag:

 • Registreringen avvisas om patienten redan har ett dosunderlag.

Vid omregistrering av dosunderlag:

 • Registreringen avvisas om patienten redan är en dospatient. (patienten har ett dosunderlag med status Godkänt eller Ej Godkänt).


2-25-202 Personen är redan dospatient.


R005

 

Dossamtycke – Giltigt från och medNär ett dossamtycke skapas kopplat till patienten gäller det från det datum och tidpunkt då registreringen görs (giltigt från och med sätts till datum och tidpunkt för registreringen).N/A

R006


Dosunderlag skapas

Vid skapande av nytt dosunderlag:

 • Dosunderlagets dosunderlagsstatus sätts till "Ej Godkänt".
 • Tidpunkt för dosunderlagets senaste statusändring sätts till tidpunkten för registreringen av dosunderlaget.
 • Dosunderlagsversionen sätts till 1.


N/A
R007Omregistrera dosunderlag

Vid omregistrering av dosunderlag:

 • Dosunderlagets dosunderlagsstatus sätts till "Ej Godkänt".
 • Tidpunkt för dosunderlagets senaste statusändring sätts till tidpunkten för registreringen av dosunderlaget.
 • Dosunderlagsversionen räknas upp med 1.
 • Befintlig dosproducent på dosunderlaget tas bort.
N/A

R008

Kontroll av dossamtycke vid skapande av dosunderlagNär ett dosunderlag skapas måste det finnas ett aktivt dossamtycke för patienten (dossamtycke finns registrerat, samtycket får inte ha ett avslutsdatum som har infallit eller passerats).

2-25-204 Dossamtycke saknas.

2-25-207 Dosunderlag går inte att skapa eftersom personen saknar ett aktivt dossamtycke.

2-25-205 Aktivt dossamtycke saknas.

R009

Validering vid registrering av dossamtycke

Vid skapade av nytt dossamtycke:

 • Patienten får inte redan ha ett dossamtycke när ett dossamtycke skapas.

Vid omregistrering av dossamtycke:

 • Patienten får inte redan ha ett aktivt dossamtycke (dossamtycke som saknar avslutsdatum) när ett dossamtycke omregistreras.
2-25-211 Dosunderlag finns redan på personen.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Lagt till attributen Samtyckesstatus och Tillämpningsområde för dossamtycke

Lagt till attributet "Resurstyp Dosunderlag" för dosunderlag

Språkliga justeringar

1.22022-11-10

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.32024-02-22

Förbättringar dokumentation:

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod i tabell 10 och 11.