Arkitektur och säkerhet

Här kan du läsa om vilka krav E-hälsomyndigheten ställer på arkitektur och säkerhet. Här beskrivs också säkerhetslösningen som du måste använda för att anropa våra tjänster.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster