TA 43 – Skapa utdrag – Förskrivningshistorik – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan skapa en utskrift med förskrivningens expedieringshistorik. 1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan skapa ett utdrag, det vill säga skapa en pappersutskrift, med med förskrivningens expedieringshistorik. Utskriften används för att få en samlad bild av vad som har hänt på en specifik förskrivning och vilka expedieringar som har gjorts kopplat till förskrivningen. Utskriften kan användas för ändamålet expediering. (warning) Den är bara till för internt bruk på apotek och får aldrig lämnas ut till patient.

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning: 

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Administratör på E-hälsomyndigheten

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Resurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Anmärkning

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest


2. Delfunktioner och varianter av tillämpningsanvisningen

 1. Expedierande apotekspersonal begär en utskrift från Nationella läkemedelslistan avseende förskrivningshistorik med ändamål "Expediering" och åtkomsttyp "Utan krav på samtycke".
 2. Utskriften genereras i form av en PDF-fil
 3. PDF-filen skickas till anropande system
 4. Åtkomsten loggas i åtkomstlogg

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Skapa utdrag – Förskrivningshistorik

2.2.1. Variant 1.1 Skapa utdrag – Förskrivningshistorik

Krav-ID: 43:1:1.1

BeskrivningExpedierande apotekspersonal vill generera en utskrift för att kunna ta del av all historik och alla expedieringar för en specifik förskrivning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Utdrag (PDF)

3. Hanterad information

3.1. FHIR-operation 

FHIR-operationen  $print-prescription-history ska användas. Beskrivningen av hur operationen anropas och dess indata beskrivs i informationsspecifikation Skriv ut recepthistorik - $print-prescription-history.

Tabell 2. Indata skriv ut recepthistorik

Term

Kommentar

Förskrivnings-idObligatorisk

3.2. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler tillämpningsmönster  2.2.2 Hämta med säkerhetsintyg med ändamål och åtkomsttyp som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

3.3.  Returnerad information

Utdata från FHIR-operationen  $print-prescription-history returneras. Utdata attribut beskrivs i informationsspecifikation Skriv ut recepthistorik - $print-prescription-history

Tabell 3.  Attribut utdata skriv ut recepthistorik

Term

Kommentar

PDF

Returneras vid lyckat anrop

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 4. Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regel

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret

VR033

Validering av legitimation mot Legitimationsregistret

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget
VR040Beräkning av avräknad mängd

4.2. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 5. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Anmärkning

Felkod och felmeddelande

R001

Utskrift sker av samtliga förskrivningar oavsett statusUtskrift får göras på förskrivningar med status Aktiv, Slutexpedierad, Avslutad, Parkerad eller Makulerad.Utskrift får göras oavsett status. N/A

R002

Filtrering av förändringar

Information på förskrivningens förändringar som hanteras i mallen filtreras på alla förskrivningshändelser:

Parkera

Avsluta

Uppdatera

Skriv ut förskrivning

Skriv ut förskrivning igen

Makulera

Registrera

Förnya

Ersätt

Omvandla förskrivning till elektroniskt format

Aktivera förskrivning

Filtreringen avser endast filtrering till filen som mallen sedan använder. Vilka händelsetyper som ska skrivas ut visas sedan på avsnittet förändringar.N/A
R003Sortering av förskrivningsversionerna listas i numerisk ordningFörskrivningsversionerna sorteras (eller listas) i numerisk ordning.
N/A
R004Uttag som är registrerade, backade eller krediterade kommer med på utskriften

Alla uttagshändelser ska komma med på utskriften. Uttagstyp (registrera, backa, korrigera) och händelsetyp (Expediera, Efterregistrera uttag, Backa uttag, Kreditera och Uppdatera uttag)

Uttagspost med typ Korrigera och händelsetyp Uppdatera förskrivning ska inte visas. Dessa poster finns för att korrigera kvarvarande mängd på förskrivning.

Händelsetyp Efterregistrera uttag och Uppdatera uttag kan enbart utföras för helförpackning.

2-25-327 Hittade ej senaste förskrivningen för mall UtskriftForskrivningshistorik
R005Beräkna angivet värde för kvarvarande mängd vid uppdatering av förskrivning

Kvarvarande mängd har uppdaterats om det finns ett värde som är skilt från 0 på en förskrivningsversion för händelsetyp Uppdatera förskrivning. Visningsvärdet behöver beräknas eftersom det är en korrigeringspost som lagras i databasen. Visningsvärdet motsvarar det värde som angavs i gränssnittet av användaren i kvarvarande mängd vid uppdatering av förskrivning.

Beräkning:
Beräkningen görs i två steg

1) Identifiera om kvarvarande mängd är uppdaterat. 

2) Beräkna visningsvärdet (d.v.s. angivet värde i kvarvarande mängd) Kvarvarande mängd = Ingående saldo – Avräknad mängd (databasvärde)


N/A
R006Beräkning av värde som angavs i avräknad mängd vid uppdatering av uttag

I avräknad mängd lagras en korrigeringspost enligt en avräkningsmodell, se nedan.

När ett uttag visas behöver värdet i avräknad mängd beräknas för att visa hur mycket som har avräknats mot förskrivningen för uttaget och inte hur mycket som har korrigerats eller backats.

Vid uppdatering av uttag anger användaren det värde som ska räknas av mot förskrivningen för uttaget. VR040 beräknar därefter hur stor korrigeringsposten är och lagrar den i avräknad mängd i databasen.

Beräkning
Ingående saldo + korrigeringsposter.

Ingående saldo är det beräknade värdet för avräknad mängd på föregående uttagspost. Om ingen avräknad mängd är angiven vid registrering av uttaget så används den expedierade mängden istället.


N/A

4.2.1. Specifika verksamhetsregler - Regler för mall

Regler för mall som E-hälsomyndigheten ansvarar för

Tabell 6. Specifika verksamhetsregler - Regler för mall

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

P002

Senaste versionen

Senaste versionen av en förskrivning visas alltid under avsnitt Senaste version av förskrivningen

P003

Förändringar för senaste version

Endast förändringar för senaste versionen visas under avsnitt Senaste version av förskrivningen

P004

Första version av förskrivningen

Första versionen av förskrivningen visas under avsnitt Originalversion av förskrivningen

P005

 Sidhuvud och sidfot

Sidhuvud och sidfot visas på varje sida. 

P006

 Radbrytning

Radbrytning sker på text som inte får plats inom ett textfält. Radbrytningen sker mellan två ord. 

P007

 SidbrytningSidbrytning sker så att enskilda förändrings- och expedieringssposter hålls ihop, samt att originalversionen av förskrivningen hålls ihop med utfärdarinformationen.

P008

Backade och krediterade uttag visas som överstrukna

Uppdaterat uttag, backat uttag eller krediterat uttag ska visas under det expedierade eller efterregistrerade uttaget med ett indrag. Om flera rader finns visas det i stigande datumordning, senaste datum sist. 

Datum, utförare och kommentar visas i klartext från händelsen.

Om uttaget är backat eller krediterat ska tillhörande rader visas överstrukna 

  • ursprungsexpedieringen (Expediera eller Efterregistrera uttag) 
  • eventuella rad/rader med uppdaterat uttag 

P009

Förändringar visas i fallande ordning

Förändringar som gjorts mellan första och sista versionen visas i avsnitt Förändringar. Versionerna visas i fallande ordning, dvs senaste versionen överst.

Finns det inte fler än två versioner (dvs originalversionen och ytterligare en version) visas inte avsnittet alls.

P010

Expedieringar visas i fallande ordning

Expedieringarna visas i fallande ordning, dvs senaste expedieringen visas först. Sorteringen sker på expedieringsdatum.

Expedieringen eller Expedieringarna visas efter avsnittet Senaste version av förskrivningen om det bara finns två versioner annars efter avsnittet Förändringar.

P011

Utskrift vid saknat värdeLedtext skrivs inte ut.

4.3. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

5. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Små layout justeringar

1.22022-09-19Språkliga justeringar.
1.32022-11-10

Uppdaterat med följande uppgifter:

 • Regel P008 uppdaterat
 • Regel P010 och P011 tillagda
 • Regel R004 uppdaterat
 • Regel R005 och R006 tillagda
 • VR040 tillagd

Förbättringar dokumentation

 • Kapitel 3.1 FHIR-Operation, uppdaterat
 • Kapitel 3.2 Meddelandehuvud, uppdaterat
 • Kapitel 3.3 Returnerad information, uppdaterat
 • Kapitel 4-2 Specifika verksamhetsregler lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • Språkliga förbättringar