TA 14 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver olika möjligheter för att hämta en patients förskrivningar och historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor), uttag kopplade till dessa förskrivningar samt uttag pappersrecept på apotek.


1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva olika möjligheter för att hämta en patients förskrivningar och historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor), uttag kopplade till dessa förskrivningar samt uttag pappersrecept på apotek.

Expedierande apotekspersonal (farmaceut och icke-legitimerad apotekspersonal) kan få åtkomst till information i patientens läkemedelslista.

Något av följande ändamål krävs för att få tillgång till uppgifterna:

 • expediering
 • underlättande av patients läkemedelsanvändning.

Samtycke krävs för att få tillgång till uppgifterna för ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning samt att för ändamålet expediering få åtkomst till uppgift om behandlingsorsak på förskrivning.

Åtkomst ges till följande information:

 • Förskrivningar och dess uttag
 • Förskrivningshistorik
 • Uttag på pappersrecept (uttag utan referens till förskrivning).

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal

(Förskrivare/Apotekspersonal)

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatient

NLLPatient

(Logisk referens i MedicationRequest och i NLLDispensePaperPrescription)

HändelseProvenanceNLLProvenance
UttagMedicationDispenseNLLMedicationDispense
Uttag pappersreceptMedicationDispense

NLLDispensePaperPrescription

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisnings kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1: Hämta patients förskrivningar

Expedierande apotekspersonal använder relevant åtkomsttyp för ändamålen expediering och underlättande av patients läkemedelsanvändning för att få åtkomst till patients förskrivningar och uttag.

Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

2.2.1. Variant 1.1 Hämta förskrivningar med patientreferens eller förskrivnings-id

Krav-ID: 14:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar den senaste versionen av en patients förskrivningar med en Patientreferens eller ett förskrivnings-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Förskrivning, Patient

Returnerad resurs: Förskrivning

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.2. Variant 1.2 Hämta versioner av en förskrivning

Krav-ID: 14:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en eller alla versioner av en förskrivning med ett förskrivnings-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.3. Variant 1.3 Hämta förskrivningar via en händelse

Krav-ID: 14:1:1.3

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en eller flera förskrivningar via en händelse enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den version av förskrivningen som händelsen genererade returneras. Den version av förskrivningen som händelsen genererade returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs: Förskrivning

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.4. Variant 1.4 Hämta förskrivningar i en förskrivningskedja

Krav-ID: 14:1:1.4

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar förskrivningar som tillhör samma förskrivningskedja enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av varje förskrivning i kedjan returneras. Den senaste versionen av varje förskrivning i kedjan returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör varje returnerad version av en förskrivning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.5. Variant 1.6 Hämta direktadresserade förskrivningar

Krav-ID: 14:1:1.6

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar direktadresserade förskrivningar till ett apotek med angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Sökningen måste göras i kombination med ett specifikt födelsedatum eller ett datumintervall för utfärdandedatum. Den senaste versionen av varje förskrivning returneras och det är endast förskrivningar med födelsedatum som returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör varje returnerad version av en förskrivning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.6. Variant 1.7 Hämta förskrivningar med förskrivningsidentiteter

Krav-ID: 14:1:1.7

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal kan hämta förskrivningar med förskrivningsidentiteter som angivits via Nationellt e-receptformat (NEF) som sökparametrar (originalordinations-id, produktradnummer, radnummer) med angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Denna tillämpning möjliggör att hämta en förskrivning utifrån den 2D-kod som finns på receptblanketten när en förskrivning har blivit omvandlad till pappersformat. Den senaste versionen av förskrivningen returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2: Hämta händelser för en förskrivning

I denna delfunktion beskrivs hur en användare via sin åtkomst till en patients förskrivningar kan hämta ytterligare information om historik för en förskrivning.

Informationen inkluderar händelser associerade till förskrivningen.

2.3.1. Variant 2.1 Hämta händelser via en förskrivning

Krav-ID: 14:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar händelser för en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3.2. Variant 2.2 Hämta enskild förskrivningshändelse

Krav-ID: 14:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en specifik händelse för en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3: Hämta uttag

Apotekspersonal använder relevant åtkomsttyp för ändamålen expediering eller underlättande av läkemedelsanvändning för att få åtkomst till uttag och uttag pappersrecept kopplade till en patient eller uttag tillhörande en viss förskrivning. Det går även att hämta ett specifikt uttag eller uttag pappersrecept med ett logiskt id till resursen.

2.4.1. Variant 3.1 Hämta uttag via en förskrivning

Krav-ID: 14:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar uttag via en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningUttag – sökparametrar. Den senaste versionen av varje uttag returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera den händelse som tillhör den returnerade versionen av uttaget.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs:  Uttag

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.2. Variant 3.2 Hämta en patients alla uttag via referens till patient

Krav-ID: 14:3:3.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar alla uttag för en patient enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningUttag – sökparametrar. Den senaste versionen av varje uttag returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera den händelse som tillhör den returnerade versionen av uttaget.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.3. Variant 3.3 Hämta uttag via referens till uttag

Krav-ID: 14:3:3.3

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar ett uttag eller uttag pappersrecept via en referens till uttaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta uttag via logiskt id. Den senaste versionen av uttaget returneras.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.4. Variant 3.4 Hämta uttag pappersrecept

Utgår, inkluderas istället i Variant 3.2 och 3.3.

2.4.5. Variant 3.5 Hämta versioner av ett uttag

Krav-ID: 14:3:3.5

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en eller alla versioner av ett uttag eller uttag pappersrecept med ett uttags-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av ett uttag.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.6. Variant 3.6 Hämta uttag för en expediering

Krav-ID: 14:3:3.6

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar uttag tillhörande en viss patient som gjorts för en expediering med expeditions-id:t för expedieringen enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningUttag – sökparametrar. Den senaste versionen av uttaget returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera den händelse som tillhör den returnerade versionen av uttaget.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag , Uttag pappersrecept

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.7. Variant 3.7 Hämta uttag för en lista av förskrivningar

Krav-ID: 14:3:3.7

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar uttag för flera förskrivningar genom att ange en lista av förskrivnings-id:n enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningUttag – sökparametrar. Den senaste versionen av varje uttag returneras. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera den händelse som tillhör den returnerade versionen av uttaget.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs:  Uttag

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.5. Delfunktion 4 Hämta händelser för uttag

I denna delfunktion beskrivs hur användare kan komplettera sin åtkomst till uttag med ytterligare information om händelser associerade till uttaget.

2.5.1. Variant 4.1 Hämta händelser via ett uttag

Krav-ID: 14:4:4.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar händelser för ett uttag eller uttag pappersrecept enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelser för ett uttag.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.5.2. Variant 4.2 Hämta enskild uttagshändelse

Krav-ID: 14:4:4.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en specifik händelse för ett uttag eller uttag pappersrecept enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster  2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.  

3.2. Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar och hämtningar via logiska id som returnerar olika resurser.

Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan för teknisk information om hur sökning och hämtning kan ske.

3.2.1. Förskrivning – sökparametrar

3.2.1.1. Sökning på förskrivningar med patient med personnummer

Tabell 2 

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Patientreferens eller förskrivningskedje-id måste anges

Logiskt id för patient

Förskrivningskedje-id

Patientreferens eller förskrivningskedje-id måste anges

Används för att hämta samtliga förskrivningar i en förskrivningskedja.

Förskrivningsstatus

Kan kombineras med alla sökparametrar

En lista med de förskrivningsstatusar som filtrering ska göras på. Förskrivningar med statusar som är angivna i listan returneras. Om ingen status anges görs ingen filtrering.

Utfärdandedatum

Kan kombineras med alla sökparametrar

Sökvillkor för urval av förskrivningar baserat på dess utfärdandedatum

Kan ha olika prefix för att ange från och med, alternativt till och med. Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t.ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum från och med ett visst datum och till och med ett visst datum.

Inkludera uttagKan kombineras med andra sökvillkor.

Anges när man vill inkludera uttag för de returnerade förskrivningarna. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

Kan användas i variant: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 och 1.7.

Inkludera händelseKan kombineras med andra sökvillkor.

Anges när man vill inkludera händelsen som tillhör den/de versioner av en resurs man hämtar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

Kan användas för variant: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.6 och 3.7.

3.2.1.2. Sökning på tidigare förskrivningsidentiteter (NEF och OR)

Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Originalordinations-id

Kan kombineras med Radnummer och Produktradnummer eller anges ensamt.Vid sökning av förskrivning som utfärdats till patient med personnummer är Patientreferens obligatorisk i Meddelandehuvudet. Kontroll görs av returnerade resurser att de tillhör samma patient som är angiven i meddelandehuvudet.

Radnummer

Kan endast användas om Originalordinations-id finns angiven

Produktradnummer

Kan endast användas om Originalordinations-id och Radnummer finns angivna

3.2.1.3. Sökning av direktadresserade förskrivningar

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Mottagande apotekObligatoriskt

Endast uppgifter som är adresserade till angivet apotek returneras.

Ange GLN-kod

Födelsedatum

Obligatoriskt*

Födelsedatum för den patient vars förskrivningar man vill hämta.

*Födelsedatum eller datumintervall för Utfärdandedatum måste anges i kombination med Mottagande apotek vid sökning på direktadresserade förskrivningar

Utfärdandedatum

Obligatoriskt*

Sökvillkor för urval av förskrivningar baserat på dess utfärdandedatum

Kan ha olika prefix för att ange från och med, alternativt till och med. Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t.ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum från och med ett visst datum och till och med ett visst datum.

*Födelsedatum eller datumintervall för Utfärdandedatum måste anges i kombination med Mottagande apotek vid sökning på direktadresserade förskrivningar

FörskrivningsstatusValfrittLista av förskrivningsstatus enligt definition. Sätts till 'alla' om inget anges.

3.2.1.4. Sök förskrivningar med logiskt id på en händelse

Tabell 5 

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idObligatoriskLogisk identifierare för händelse. Returnerar den version av de förskrivningar som en händelse refererar till.
FörskrivningObligatorisk

3.2.2. Förskrivning – Hämta via logiskt id

3.2.2.1. Hämta senaste version med logiskt id

Tabell 6

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-id

Obligatorisk

Används endast om man vill hämta en specifik förskrivning.

Om förskrivningen har utfärdats till patient med födelsedatum kontrolleras inte Patientreferens i Meddelandehuvud.

3.2.2.2. Hämta versioner av en förskrivning

Tabell 7 

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-id

Obligatorisk


HistorikObligatorisk

_history

Används för att hämta alla versioner av en förskrivning

VersionValfri

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av en förskrivning

3.2.3. Förskrivning – Hämta förskrivningar via annan resurs

Här beskrivs hur hämtning av förskrivningar kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar förskrivningar som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

3.2.3.1. Hämta förskrivningar via en händelse

Tabell 8

Term

Villkor

Kommentar

HändelseObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån
Händelse-idObligatoriskBasresursens resursid som hämtning utgår ifrån.
FörskrivningObligatoriskReturnerar alla Förskrivningar som är relaterade till den refererade händelseresursen.

3.2.3.2. Hämta förskrivningar via patientresurs

Tabell 9

Term

Villkor

Kommentar

Patient
Basresurs som hämtningen utgår ifrån
Patientreferens
Basresursens resursid som hämtning utgår ifrån.
Förskrivning
Returnerar alla Förskrivningar som är relaterade till refererade patientresursen.

3.2.3.3. Hämta förskrivningar via en patientresurs med sökparametrar

Här beskrivs möjligheter att komplettera sökning via patientresurs som beskrivs i tabellen ovan med ytterligare sökparametrar.

Tabell 10

Term

Villkor

Kommentar

PatientObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån

Patientreferens

Obligatorisk

Basresursens resursid som hämtning utgår ifrån.

FörskrivningObligatoriskVilken resurs som ska returneras. Returnerar alla Förskrivningar som är relaterade till patientresursen enligt angivna sökparametrar
Sökparametrar

Förskrivningskedje-id

Valfri

Används för att hämta samtliga förskrivningar i en förskrivningskedja.

Förskrivningsstatus

Valfri

Lista av förskrivningsstatus enligt definition. Sätts till 'alla' om inget anges.

Utfärdandedatum

Valfri

Sökvillkor utfärdandedatum.

Kan ha prefix: ge, gt, le, lt

Urval av förskrivningar söks baserat på utfärdandedatum. Sök förskrivningar med utfärdandedatum senare än ..., osv.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum efter ett datum och tidigare än ett datum

Inkludera uttag

ValfriAnges när man vill inkludera uttag för de returnerade förskrivningarna. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.
Inkludera händelseValfriAnges när man vill inkludera händelsen som tillhör den resurs man hämtar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

3.2.4. Händelse – sökparameter

3.2.4.1. Hämtning av händelser tillhörande en resurs

Tabell 11

Term

Villkor

Kommentar

Resursreferens

Obligatorisk

Referens till en resurs som har händelser.
Händelsetyp

Valfri

En (1) kod kan anges. Används för att hämta samtliga händelser av en viss händelsetyp för angivet resursid.

3.2.4.2. Händelse – hämtning med logiskt id

Tabell 12

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Obligatorisk

Logiskt id till den händelse som ska hämtas.

3.2.5. Händelser – hämta händelser via annan resurs

Här beskrivs hur hämtning av händelser kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar händelser som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Tabell 13

Term

Villkor

Kommentar

FörskrivningObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån
Förskrivnings-idObligatoriskIdentitet på den basresurs vars händelser ska returneras
HändelseObligatoriskAnges för att returnera alla relaterade händelser för en förskrivning

3.2.6. Uttag – sökparametrar

3.2.6.1. Sökning på uttag och/eller uttag pappersrecept tillhörande en viss patient eller en viss förskrivning

Tabell 14

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk om Förskrivnings-id eller Förskrivnings-id lista inte anges. 

Används för att hämta en patients samtliga uttag på förskrivningar
Förskrivnings-idObligatorisk om Patientreferens eller Förskrivnings-id lista inte anges. Logiskt id på den förskrivning vars uttag man söker
Expeditions-idValfri. Kan anges ihop med sökning på PatientreferensAnges för att söka på uttag som är kopplade till ett specifikt expeditions-id.
ExpeditionsdatumValfriAnvänds för att hämta alla uttag från och med ett expeditionsdatum
ProfilValfri. Kan anges vid sökning på PatientreferensAnges "Uttag" fås endast Uttag kopplade till en förskrivning. Anges ingen profil returneras även Uttag pappersrecept om det finns några.
Förskrivnings-id listaObligatorisk om Patientreferens eller Förskrivnings-id inte anges.En lista med förskrivnings-id:n. Anges för att hämta uttag för flera förskrivningar.

3.2.7. Uttag – Hämta

3.2.7.1. Hämta uttag eller uttag pappersrecept via logiskt id 

Tabell 15

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag

Obligatorisk

Används om man vill hämta ett specifikt uttag när man i tidigare anrop har hämtat referensen till uttaget

3.2.7.2. Hämta versioner av ett uttag eller uttag pappersrecept 

Tabell 16

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag

Obligatorisk


HistorikObligatorisk

_history

Används för att hämta alla versioner av ett uttag

VersionValfri

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av ett uttag

3.2.8. Uttag – Hämta uttag via annan resurs

Här beskrivs hur hämtning av uttag kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar uttag som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

3.2.8.1. Hämta uttag via en förskrivning

Tabell 17

Term

Villkor

Kommentar

FörskrivningObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån
Förskrivnings-idObligatoriskLogiskt id för basresurs.
UttagObligatoriskAnges för att returnera alla relaterade uttag för en förskrivning

3.3. Hämtade informationsresurser

3.3.1. Informationsresurs Händelse

Beskrivning av resursen "Händelse" finns i informationsspecifikationen Händelse – NLLProvenance.

3.3.2. Informationsresurs Personal

Beskrivning av resursen "Personal" finns i informationsspecifikationen Personal – NLLPractitioner.

3.3.3. Informationsresurs Dosering 

Vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt samt TA 21 – Doseringsanvisning.

Om uttag saknar dosering ska expedierad dosering hämtas från den förskrivningsversion som uttaget refererar till.

Beskrivning av resursen "Dosering" finns i informationsspecifikationen Dosering – NLLDosage.

3.3.4. Informationsresurs Förskrivning

Beskrivning av resursen "Förskrivning" finns i informationsspecifikationen Förskrivning – NLLMedicationRequest.

3.3.5. Informationsresurs Uttag

Beskrivning av resursen "Uttag" finns i informationsspecifikationen Uttag – NLLMedicationDispense.

3.3.6. Informationsresurs Uttag pappersrecept

Beskrivning av resursen "Uttag pappersrecept" finns i informationsspecifikationen Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription.

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-Hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidan Filtreringsregler. I tabell 18 nedan listas de filtreringsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 18

Filtreringsregel-id

Regelnamn

FIL001Filtrering för ändamål "Expediering"
FIL003Filtrering av integritetsspärrad information för vården och ändamål "Underlättande av läkemedelsanvändning"
FIL005Filtrering för åtkomsttyp "Utan krav på samtycke" för ändamål "Expediering"
FIL006Filtrering för åtkomsttyp "Tillfälligt samtycke till åtkomst av behandlingsorsak"
FIL007Filtrering för åtkomsttyp "Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrad behandlingsorsak"
FIL012Filtrering av behandlingsorsak för ändamål "Underlättande av läkemedelsanvändning"

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 19 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

För beräknade värden se informationsspecifikation för resurs respektive verksamhetsregler.

Tabell 19

Regel-idRegelnamn
VR095Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor
VR096Validering av att efterfrågad resurs tillhör patienten i meddelandehuvud

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten tar ansvar för. 

Nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning.

Tabell 20

Regel-idRegelnamnBeskrivning av regelFelkod och felmeddelande
R010Validering av mottagande apotek

Den GLN-kod som anges som GLN-kod för anropande apotek i sökvillkor ska valideras att det är samma GLN-kod som är angivet i intyget.

2-25-331 Angivet mottagande apotek är inte samma som anropande apotek.
R011Validering vid sökning på födelsedatumSökning på födelsedatum får endast göras i kombination med mottagande apotek för ändamålet Expediering.2-25-332 Mottagande apotek ska anges vid sökning på födelsedatum.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid hämtning av resurser körs AFF-LÄS för förskrivningar. Se Krav på anropsresultat och felhantering.

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 21 - presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Kommentar

Krav gäller för verksamhetsflöde

14:P.1

Anslutande system ska kunna visa förskrivningshistorik för användaren. Det innebär att:

 • Samtliga förskrivningskedjor ska kunna visas. När en förskrivningskedja visas ska samtliga förskrivningar och förskrivningsversioner som ingår i förskrivningskedjan kunna visas, och det ska framgå för användaren hur de förhåller sig till varandra inom kedjan.
 • För varje förskrivningsversion ska det gå att se information om den händelse som är kopplad till versionen.

(info) Kravet ska vara uppfyllt under andra halvåret 2028 för: 

Expediering, patient utan dossamtycke

Läsåtkomst apotek

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) på apotek som inte är dosapotek

 Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) på dosapotek

14:P.2

Anslutande system ska kunna visa uttag för användaren. Det innebär att:

 • Samtliga uttag och samtliga versioner av uttag ska kunna visas. Gäller både uttag och uttag pappersrecept.
 • För varje uttagsversion ska det gå att se information om den händelse som är kopplad till versionen. Gäller både uttag och uttag pappersrecept.
 • Det ska vara möjligt att ta del av den förskrivningsversion som ett visat uttag hör till. 


Expediering, patient utan dossamtycke

Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

Läsåtkomst apotek

14:P.3

Följande informationsspecifikationer innehåller ytterligare presentationskrav som gäller när respektive resurs visas. Kraven specificerar vilka attribut som är obligatoriska respektive valfria att presentera för användaren, samt presentationskrav som är direkt knutna till värden för vissa attribut:


Expediering, patient utan dossamtycke

Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

Läsåtkomst apotek

14:P.4Urval och vyer som inkluderar förskrivningar med förskrivningsstatus Aktiv ska inkludera förskrivningar med status Parkerad.  

Expediering, patient utan dossamtycke

Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

Läsåtkomst apotek

14:P.5

När det finns parallella förskrivningar, det vill säga två förskrivningar i samma förskrivningskedja som har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad, ska användaren uppmärksammas på att de hör ihop och att det finns ett datum för övergång mellan förskrivningarna då behandlingen ska förändras.


Expediering, patient utan dossamtycke

Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

Läsåtkomst apotek

14:P.6

Alla förskrivningar i patientens Nationella läkemedelslista ska vara möjliga att se, men alla behöver inte visas i samma vy. 

 • Visning av förskrivningskedjor rekommenderas men är valfritt fram till andra halvåret 2028. 
  • När en förskrivningskedja visas ska samtliga förskrivningar och förskrivningsversioner som ingår i förskrivningskedjan kunna visas, och det ska framgå för användaren hur de förhåller sig till varandra inom kedjan.
 • Att hämta och visa alla versioner av en förskrivning är obligatoriskt.
  För varje förskrivningsversion ska det gå att se information om den händelse som är kopplad till versionen.

(info) Tillfälligt krav, utgår under andra halvåret 2028 och ersätts av 14:P.1.

Expediering, patient utan dossamtycke

Läsåtkomst apotek

Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) på apotek som inte är dosapotek

6. Rekommendationer

REKOMMENDATION

Observera att en vy som är avsedd att visa ”läkemedel som det är troligt att patienten använder för tillfället” även kan behöva inkludera förskrivningsstatusar utöver Aktiv och Parkerad. 

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan beskrivs rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta. 

REKOMMENDATION

Om förskrivning som hämtas är en testförskrivning rekommenderas att det tydligt visas i anslutande system. Hur testförskrivning identifieras framgår av informationsspecifikationen Förskrivning – NLLMedicationRequest.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Lagt till referens till VR095 och VR096 under Generella Verksamhetsregler

Justerat beskrivning för sökvillkor utfärdandedatum.

Lagt till presentationskrav 14:P.5 för parallella förskrivningar

Lagt till avsnitt 5.1 rekommendationer 

Språkliga justeringar

1.22022-05-25Lagt till variant 3.7 samt sökvillkor under Sökning på uttag och/eller uttag pappersrecept tillhörande en viss patient eller en viss förskrivning
1.32022-11-10

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till tabell för specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • Uppdaterat kapitel 3.1 Meddelandehuvud med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.42023-08-24Presentationskrav 14:P.5 reviderat: stycke som handlade om ersättning, avslut och makulering av parallella förskrivningar har flyttats och finns nu som separata presentationskrav i de tillämpningsanvisningar som beskriver respektive funktion.
1.52023-11-09

Tagit bort krav 14:1:1.5 (Variant 1.5)

Lagt till "Möjlig inkluderad resurs" i variant 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.6 och 3.7

Uppdaterat beskrivning för sökvillkor "inkludera uttag"

Lagt till sökvillkor "inkludera händelse"

Uppdaterat presentationskrav 14:P.1. Lagt till presentationskrav 14:P.6.

Lagt till kolumnerna "Kommentar" och "Krav gäller för verksamhetsflöde" i tabell 21 Presentationskrav

1.62023-11-27

Förtydligat variant 1.6 så att det framgår att sökningen går att göra på två olika sätt. Sökvillkor i tabell 4 är också uppdaterade.

1.72024-05-06

Kapitel 6. Rekommendationer om testförskrivning tillagd.