TA 15 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård


Denna tillämpningsanvisning beskriver olika möjligheter för att hämta en patients förskrivningar och historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor), uttag kopplade till dessa förskrivningar, samt uttag gjorda på pappersrecept.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva olika möjligheter för att hämta en patients förskrivningar och historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor), uttag kopplade till dessa förskrivningar, samt uttag gjorda på pappersrecept.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan med patients samtycke eller i vissa situationer där patienten är oförmögen att lämna samtycke, få åtkomst till patientens information i Nationella läkemedelslistan.

Följande ändamål är tillämpliga för att få tillgång till informationen:

 • åstadkomma säker ordination
 • bereda vård och behandling
 • komplettera journal.

Åtkomst ges till följande information:

 • Förskrivningar och dess uttag
 • Förskrivningshistorik
 • Uttag på pappersrecept (uttag utan referens till förskrivning).

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Dietist.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal (Förskrivare eller Apotekspersonal)

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatient

NLLPatient


HändelseProvenanceNLLProvenance
DoseringDosageNLLDosage
UttagMedicationDispenseNLLMedicationDispense
Uttag pappersreceptMedicationDispense

NLLDispensePaperPrescription

 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 - Hämta patients förskrivningar

Hälso- och sjukvårdspersonal använder relevant åtkomsttyp för ändamålen åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling samt komplettera journal för att få åtkomst till patients förskrivningar och uttag.

Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till det logiska id:t för förskrivningen.

Variant 1.1 Hämta förskrivningar med patientreferens eller förskrivnings-id

Krav-ID: 15:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar den senaste versionen av en patients förskrivningar med en Patientreferens eller ett förskrivnings-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Förskrivning, Patient

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.2 Hämta versioner av en förskrivning

Krav-ID: 15:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en eller alla versioner av en förskrivning med ett förskrivnings-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av en förskrivning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.3 Hämta förskrivningar via en händelse

Krav-ID: 15:1:1.3

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en eller flera förskrivningar via en händelse enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning för händelse, Hämta förskrivningar via händelse. Den version av förskrivningen som händelsen genererade returneras.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.4 Hämta förskrivningar i en förskrivningskedja

Krav-ID: 15:1:1.4

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar förskrivningar som tillhör samma förskrivningskedja enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning för förskrivningar. Den senaste versionen av varje förskrivning i kedjan returneras.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.5 Hämta förskrivningar med uttag inkluderade

Krav-ID: 15:1:1.5

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar den senaste versionen av en patients förskrivningar med en Patientreferens eller förskrivning-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Användaren eller anslutande system anger att den vill inkludera uttag.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning, Uttag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.7 Hämta förskrivningar med förskrivningsidentiteter

Krav-ID: 15:1:1.7

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta förskrivningar med förskrivningsidentiteter som angivits via Nationellt e-receptformat (NEF) som sökparametrar (originalordinations-id, produktradnummer, radnummer) med angivna ändamål och åtkomsttypermeddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av förskrivningen returneras.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser

2.3. Delfunktion 2 - Hämta händelser för en förskrivning

I denna delfunktion beskrivs hur användare kan komplettera sin åtkomst till en patients förskrivningar med ytterligare information om historik för en förskrivning.

Informationen inkluderar händelser associerade till förskrivningen.

Variant 2.1 Hämta händelser via en förskrivning

Krav-ID: 15:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar händelser för en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelser för en förskrivning.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.2 Hämta enskild förskrivningshändelse

Krav-ID: 15:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en specifik händelse för en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3 – Hämta uttag

Hälso- och sjukvårdspersonal använder relevant åtkomsttyp för ändamålen åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling samt komplettera journal för att få åtkomst till uttag kopplade till en patient eller uttag tillhörande en viss förskrivning. Det går även att hämta ett specifikt uttag med ett logiskt id till resursen.

Variant 3.1 Hämta uttag via en förskrivning

Krav-ID: 15:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar uttag via en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av varje uttag returneras.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Uttag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.2 Hämta en patients alla uttag via referens till patient

Krav-ID: 15:3:3.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar alla uttag för en viss patient enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av varje uttag returneras.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.3 Hämta uttag via logiskt id till uttag

Krav-ID: 15:3:3.3

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar ett uttag via en referens till uttaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av uttaget returneras.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.4 Hämta uttag pappersrecept för en patient eller med logiskt id för uttag pappersrecept

Utgått, inkluderas i stället i Variant 3.2 och 3.3.

Variant 3.5 Hämta versioner av ett uttag

Krav-ID: 15:3:3.5

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en specifik version eller alla versioner av ett uttag eller uttag pappersrecept med uttagets logiska id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av ett uttag.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.6 Hämta uttag för en lista av förskrivningar

Krav-ID: 15:3:3.6

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar uttag för flera förskrivningar genom att ange en lista av förskrivnings-idn enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning. Den senaste versionen av varje uttag returneras.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Uttag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.


2.5. Delfunktion 4 - Hämta händelser för uttag

I denna delfunktion beskrivs hur användare kan komplettera sin åtkomst till uttag med ytterligare information om händelser associerade till uttaget.

Variant 4.1 Hämta händelser via ett uttag

Krav-ID: 15:4:4.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar händelser för ett uttag eller uttag pappersrecept enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelser för ett uttag.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 4.2 Hämta enskild uttagshändelse

Krav-ID: 15:4:4.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en specifik händelse för ett uttag eller ett uttag pappersrecept enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.  


3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

Tabell 2 

Term 

Villkor

Kommentar

Ändamål

Obligatoriskt

För giltiga värden se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter


Åtkomsttyp

Obligatoriskt

För giltiga värden se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter


Referens till ombud

 Anges inte


Patientreferens

Obligatorisk vid sökning på resurs som tillhör patient med personnummer

Valideras enligt VR095 eller VR096.


3.2. Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar och hämtningar via logiska id som returnerar olika resurser.

Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan för teknisk information om sökning och hämtning kan ske.

Förskrivning – sökparametrar

Sökning på förskrivningar med patient med personnummer 

Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk om Förskrivningskedje-id saknas.


Logiskt id för patient

Förskrivningskedje-id

Obligatorisk om Patientreferens saknas.


Används för att hämta samtliga förskrivningar i en förskrivningskedja.

Förskrivningsstatus

Kan kombineras med alla sökparametrar

En lista med de förskrivningsstatusar som filtrering ska göras på. Förskrivningar med statusar som är angivna i listan returneras. Om ingen status anges görs ingen filtrering.

Utfärdandedatum

Kan kombineras med alla sökparametrar

Sökvillkor för urval av förskrivningar baserat på dess utfärdandedatum

Kan ha olika prefix för att ange från och med, alternativt till och med. Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t.ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum från och med ett visst datum och till och med ett visst datum.

Inkludera uttagKan kombineras med andra sökvillkor.Parameter för att ange att man vill inkludera uttag för de returnerade förskrivningarna.
 

Sökning på tidigare förskrivningsidentiteter (NEF och OR)

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Originalordinations-id

Obligatorisk. Kan kombineras med produktradnummer och radnummer.
Patientreferens obligatorisk i Meddelandehuvudet vid sökning av förskrivning som utfärdats till patient med personnummer. Kontroll görs av returnerade resurser att de tillhör samma patient som är angiven i meddelandehuvudet.

Produktradnummer

Måste kombineras med ett angivet originalordinations-id

Radnummer

Måste kombineras med ett angivet originalordinations-id och radnummer
 

Sök förskrivningar med logiskt id på en händelse

Tabell 5 

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idObligatoriskLogisk identifierare för händelse. Returnerar den version av de förskrivningar som en händelse refererar till.
 

Förskrivning – Hämta via logiskt id

Hämta senaste version med logiskt id

Tabell 6

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-id

Obligatorisk

Används endast om man vill hämta en specifik förskrivning.

 

Hämta versioner av en förskrivning

Tabell 7

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-id

Obligatorisk


HistorikObligatorisk

_history

Används för att hämta alla versioner av en förskrivning

VersionValfri

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av en förskrivning

 

Förskrivning – Hämta förskrivningar via annan resurs

Här beskrivs hur hämtning av förskrivningar kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar förskrivningar som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

mta förskrivningar via en händelse 

Tabell 8

Term

Villkor

Kommentar

HändelseObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån
Händelse-idObligatoriskBasresursens logiska id som hämtning utgår i från.
FörskrivningObligatoriskReturnerar alla Förskrivningar som är relaterad till den refererade händelseresursen .
 

Hämta förskrivningar via patientresurs

Tabell 9

Term

Villkor

Kommentar

PatientObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån
PatientreferensObligatoriskBasresursens logiska id som hämtning utgår i från.
FörskrivningObligatoriskReturnerar alla Förskrivningar som är relaterad till refererade patientresursen.
 

Hämta förskrivningar via en patientresurs med sökparametrar

Detta är en sökvariant av sökning via patientresurs som beskrivs i tabell 9 ovan, här beskrivs möjligheten att komplettera sökningen med ytterligare sökparametrar.

Tabell 10

Term

Villkor

Kommentar

PatientObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån

Patientreferens

Obligatorisk

Basresursens logiska id som hämtning utgår i från.

FörskrivningObligatoriskVilken resurs som ska returneras. Returnerar alla Förskrivningar som är relaterade till patientresursen enligt angivna sökparametrar
Sökparametrar

Förskrivningskedje-id

Valfri

Används för att hämta samtliga förskrivningar i en specifk förskrivningskedja.

Förskrivningsstatus

Valfri

En lista med de förskrivningsstatusar som filtrering ska göras på. Förskrivningar med statusar som är angivna i listan returneras. Om ingen status anges görs ingen filtrering.

Utfärdandedatum

Valfri

Sökvillkor för urval av förskrivningar baserat på dess utfärdandedatum

Kan ha olika prefix för att ange från och med, alternativt till och med. Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t.ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum från och med ett visst datum och till och med ett visst datum.

Inkludera uttag

ValfriParameter för att ange att man vill inkludera uttag för returnerade förskrivningar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.
 

Händelse – sökparametrar

Hämtning av händelser tillhörande en resurs

Tabell 11 

Term

Villkor

Kommentar

Resursreferens

Obligatorisk.

Logiskt id till den resurs vars händelser ska hämtas.
Händelsetyp

Valfri.

En (1)  kod kan anges. Används för att hämta samtliga händelser av en viss händelsetyp för angivet logiskt id.
 

Händelse – hämtning med logiskt id

Tabell 12

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Obligatorisk.

Logiskt id till den händelse som ska hämtas.
 

Händelser – hämta händelser via annan resurs 

Här beskrivs hur hämtning av händelser kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar händelser som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Tabell 13

Term

Villkor

Kommentar

FörskrivningObligatorisk.Basresurs som hämtningen utgår ifrån
Förskrivnings-idObligatorisk.Logiskt id för den basresurs vars händelser ska returneras
HändelseObligatorisk.Anges för att returnera alla relaterade händelser för en förskrivning
 

Uttag – sökparametrar

Sökning på uttag och/eller uttag pappersrecept tillhörande en viss patient eller en viss förskrivning

Tabell 14

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk om Förskrivnings-id eller Förskrivnings-id lista inte anges. 

Används för att hämta en patients samtliga uttag på förskrivningar
Förskrivnings-idObligatorisk om Patientreferens eller Förskrivnings-id lista inte anges.Logiskt id på den förskrivning vars uttag man söker.
ExpeditionstidpunktValfriAnvänds för att hämta alla uttag som expedierats från och med angivet expeditionsdatum
ProfilValfri, kan anges vid sökning på PatientreferensAnges "Uttag" fås endast Uttag kopplade till en förskrivning. Anges ingen profil returneras även Uttag pappersrecept om det finns några.
Förskrivnings-id listaObligatorisk om Patientreferens eller Förskrivnings-id inte anges.En lista med förskrivnings-id:n. Anges för att hämta uttag för flera förskrivningar.
 

Uttag – Hämta

Hämta senaste versionen av ett uttag/uttag pappersrecept via logiskt id

Tabell 15 

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag

Obligatorisk.

Används om man vill hämta ett specifikt uttag och man sedan tidigare har det logiska id:t till uttaget

 

Hämta versioner av ett uttag/uttag pappersrecept

Tabell 16 

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag

Obligatorisk.

Används om man vill hämta ett specifikt uttag och man sedan tidigare har det logiska id:t till uttaget

HistorikObligatorisk.

_history

Används för att hämta alla versioner av en förskrivning

VersionValfri.

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av ett uttag

 

Uttag – hämta uttag via annan resurs

Här beskrivs hur hämtning av uttag kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar uttag som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Hämta uttag via en förskrivning

Tabell 17 

Term

Villkor

Kommentar

FörskrivningObligatorisk.Basresurs som hämtningen utgår ifrån
Förskrivnings-idObligatorisk.Logiskt id för basresurs.
UttagObligatorisk.Anges för att returnera alla relaterade uttag för en förskrivning
 

3.3. Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Förskrivning

Beskrivning av resursen "Förskrivning" finns i informationsspecifikationen Förskrivning – NLLMedicationRequest.

Informationsresurs Händelse

Beskrivning av resursen "Händelse" finns i informationsspecifikationen Händelse – NLLProvenance.

Informationsresurs Personal

Beskrivning av resursen "Personal" finns i informationsspecifikationen Personal – NLLPractitioner.

Informationsresurs Uttag

Beskrivning av resursen "Uttag" finns i informationsspecifikationen Uttag – NLLMedicationDispense.

Informationsresurs Uttag pappersrecept

Beskrivning av resursen "Uttag pappersrecept" finns i informationsspecifikationen Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription.

Informationsresurs Dosering

Vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF-kontroller. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt samt TA 21 – Doseringsanvisning.

Om uttag saknar dosering ska expedierad dosering hämtas från den förskrivningsversion som uttaget refererar till.

Beskrivning av resursen "Dosering" finns i informationsspecifikationen Dosering – NLLDosage.

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-Hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidan Filtreringsregler. I tabell 18 nedan listas de filtreringsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 18

Filtreringsregel-id

Regelnamn

FIL002Filtrering för åtkomsttyp "Nödåtkomst"
FIL003Filtrering av integritetsspärrad information för vården och ändamål "Underlättande av läkemedelsanvändning"
FIL004Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till dospatients uppgifter"
 

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna på sidan Generella verksamhetsregler.

I tabell 19 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

För beräknade värden se informationsspecifikation för resurs samt verksamhetsregler.

Tabell 19

Regel-id

Regelnamn

VR095Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor
VR096Validering av att efterfrågad resurs tillhör patienten i meddelandehuvud
 

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

AFF-kontroller (automatiska format- och författningskontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid hämtning av resurser körs AFF-LÄS för förskrivningar. Se Krav på anropsresultat och felhantering.

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 20 - presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

15:P.1 

Anslutande system ska kunna visa förskrivningshistorik för användaren. Det innebär att:

 • Förskrivningskedjor ska kunna visas. När en förskrivningskedja visas ska samtliga förskrivningar och förskrivningsversioner som ingår i förskrivningskedjan kunna visas, och det ska framgå för användaren hur de förhåller sig till varandra inom kedjan.
 • För varje förskrivningsversion ska det gå att se information om den händelse som är kopplad till versionen.
15:P.2

Anslutande system ska kunna visa uttag för användaren. Det innebär att:

 • Senaste versionen av patientens samtliga uttag med uttagsstatus "Expedierad" ska kunna visas. Gäller både uttag och uttag pappersrecept.
 • Det är valfritt att visa tidigare versioner av uttaget. Det är också valfritt att visa uttag med uttagstatus "Borttaget". Gäller både uttag och uttag pappersrecept.
 • För varje visad uttagsversion ska det gå att se information om den händelse som är kopplad till versionen. Gäller både uttag och uttag pappersrecept.
 • Det ska vara möjligt att ta del av den förskrivningsversion som ett visat uttag hör till. 
15:P.3 

Följande informationsspecifikationer innehåller ytterligare presentationskrav som gäller när respektive resurs visas. Kraven specificerar vilka attribut som är obligatoriska respektive valfria att presentera för användaren, samt presentationskrav som är direkt knutna till värden för vissa attribut:

15:P.4

Urval och vyer som inkluderar förskrivningar med förskrivningsstatus Aktiv ska även inkludera förskrivningsstatus Parkerad. Även parallella förskrivningar med status Slutexpedierad ska inkluderas enligt 15:P.5.  

15:P.5

När det finns parallella förskrivningar, det vill säga två förskrivningar i samma förskrivningskedja som har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad, ska det i en översiktsvy tydligt framgå att förskrivningarna hör ihop. De parallella förskrivningarna får inte separeras vid till exempel en annan sortering av läkemedelslistan. När en förskrivning är parallell ska detta även framgå i detaljvyer där förskrivningen visas eller hanteras.

Innan en parallell förskrivning ersätts, avslutas eller makuleras, ska användaren först informeras om hur den andra parallella förskrivningen påverkas.

5.1. Rekommendationer

REKOMMENDATION

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan beskrivs rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Justerat beskrivning för sökvillkor utfärdandedatum

Text från 15:P.4 flyttat till nytt avsnitt 5.1

Lagt till presentationskrav 15:P.5, samt justerat 15:P.4 för parallella förskrivningar

5.1 Rekommendationer tillagt.

Språkliga ändringar och förtydliganden

1.2
Lagt till variant 3.6 och sökvillkor under Sökning på uttag och/eller uttag pappersrecept tillhörande en viss patient eller en viss förskrivning