TA 06 – Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan återregistrera en förskrivning som skrivits ut på pappersoriginal från Nationella läkemedelslistan.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan omvandla en befintlig förskrivning från pappersformat till elektroniskt format. Förskrivningen har tidigare registrerats elektroniskt och senare skrivits ut på receptblankett.

Funktionen gör det möjligt att omvandla en förskrivning som redan finns i Nationella läkemedelslistan, registrerad med aktuellt format papper att återgå till elektroniskt format. Identifieringen av den förskrivning som ska omvandlas kan göras av användaren med hjälp av 2D-koden på receptet eller manuellt.

REKOMMENDATION Rekommendation är att 2D-koden används för en säker identifiering och att stöd finns för manuell hantering i de fall 2D-koden inte är möjlig att använda.

Det krävs alltid en omvandling tillbaka till elektroniskt format för att expedierande apotekspersonal ska kunna hantera förskrivningen i Nationella läkemedelslistan, exempelvis registrera ett uttag eller avsluta förskrivningen. 

Omvandling tillbaka till elektroniskt format kan inte göras på förskrivningar utfärdade på födelsedatum.

(warning) OBS! En elektronisk förskrivning som skrivits ut på receptblankett ska aldrig registreras in som en ny förskrivning. Det är alltid omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt som ska användas när en utskriven förskrivning ska bli elektronisk igen. 

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för återregistrering av en förskrivning på apotek.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1 - Resurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatient

NLLPatient

HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil

NLLProvenanceMedicationRequestOther

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktion 1 kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Omvandla format på en förskrivning

2.2.1. Variant 1.1 Omvandla förskrivning med format "Papper" till elektroniskt format

Patienten kommer till apoteket med en förskrivning utskriven på receptblankett, förskrivningen finns registrerad i Nationella läkemedelslistan med aktuellt format "papper". Patienten vill att förskrivningen återigen ska vara registrerad elektronisk för möjlighet till expediering.

Krav-ID: 06:1:1.1

2.2.1.1. Beskrivning av tillämpning 

Beskriver hur expedierande personal på apotek omvandlar en förskrivning i Nationella läkemedelslistan för att åter möjliggöra expediering av förskrivningen. Förskrivningen har tidigare skrivits ut på receptblankett.

Information som krävs för att omvandla förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3. Efterfrågad information 

2.3.1. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

2.3.2. Informationsresurs Förskrivning

Tabell 2 - Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idFår inte ändras

FörskrivningsversionSätts automatisk enligt regel Auto19

Referens till tidigare förskrivningFår inte ändras

Förskrivningskedje-idFår inte ändras

OR-ordinations-idFår inte ändras

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare OR-ordinations-idFår inte ändras
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
NEF-id


Originalordinations-id

Får inte ändras


Utgår efter övergångsperiod

Produktradnummer

Får inte ändras
Från NEF-recept. Utgår efter övergångsperiod

Radnummer

Får inte ändras


Från NEF-recept. Utgår efter övergångsperiod

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusFår inte ändras

FörskrivningsstatusorsakFår inte anges. Saknas vid status Aktiv

UtfärdandedatumFår inte ändras

Typ av registreringsunderlag

Får inte ändras

Papper eller telefon är giltiga värden när förskrivningen registreras på apotek. Kontrolleras i AFFAktuellt formatIndata kontrolleras enligt VR115 Sätts automatiskt till Elektroniskt se Auto25

Första doseringsdagFår inte ändras

Sista doseringsdagFår inte ändras

Notat förskrivareFår inte ändras

SchemastartdagFår inte ändras

PatientreferensFår inte ändras, se R007
Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivareObligatorisk. Se informationsresurs Personal (Förskrivare)

Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte ändras

Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte ändras

NPL-pack-id

Får inte ändras

Beskrivning läkemedel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritextfält, information om förskrivet extempore- eller licensläkemedel.
Dosering

Får inte ändras

Inbäddad struktur se informationsresurs DoseringBehandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Får inte ändras
Senaste datum för avslut av behandling

Får inte ändras
Behandlingsändamål

Får inte ändras

Behandlingsorsak – kod

Får inte ändras
Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte ändrasExpedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Får inte ändras

Dosdispensering

Får inte ändras

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Får inte ändras

Substitution tillåten

Får inte ändras

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Får inte ändras

Patient förmånsberättigad

Får inte ändras

Förmånsvillkor uppfyllda

Får inte ändras

Apotekets kommentar

Får inte ändras

Förskrivarens kommentar

Får inte ändras

Leveransmeddelande

Får inte ändras


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
Expedieringsdetaljer – helförpackning


Epedieringsintervall

Får inte ändrasFår inte anges

Expedieringsintervallsenhet

Får inte ändrasFår inte anges

Antal förpackningar per uttag

Får inte ändrasFår inte anges.

Startförpackning

Får inte ändrasFår inte anges

Förskrivet antal uttag

Får inte ändrasFår inte anges

Första uttag före

Får inte ändrasFår inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte ändrasFår inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte ändrasFår inte anges

Förskriven mängd

Får inte ändras. Beräknas enligt VR011

Förskriven mängd per uttag

Får inte ändras. Beräknas enligt VR012Får inte anges

Nästa uttag inom förmån

Får inte ändras. Beräknas enligt VR027Får inte anges

Antal uttag kvar

Får inte ändras. Beräknas enligt VR014Får inte anges

Kvarvarande mängd

Får inte ändras. Beräknas enligt VR013

Mottagande apotek

Får inte anges.

Får inte anges
Expedieringsdetaljer – dosdispenserad


Bytes ej

Får inte anges

Akut förändring

Får inte angesFår inte ändras
AFF-varningFår inte anges

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från tidigare version

2.3.3. Informationsresurs Dosering

Får inte ändras.

2.3.4. Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges. Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance,  se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 3- Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idFår inte anges. Sätts enligt Auto33

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt till tidpunkten för när händelsen registrerades i NLL enligt Auto07
Händelsetyp

Händelsetypen "Omvandla förskrivning till elektroniskt format" ska alltid skickas in av anropande system


HändelseorsakValfri. Giltigt värde är "OTH".
Beskrivning händelseorsakMåste anges om händelseorsak "OTH" är angiven. Tillåtna tecken kontrolleras enligt  FK004

Resursreferenser


Får inte anges. Referens skapas vid registrering till den förskrivning som registreras. VR105


UtförareObligatorisk.Se Informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)
UppdragsgivareUppdragsgivare får inte anges, se regel VR107

2.3.5. Informationsresurs Personal

När en förskrivning omvandlas på apotek är utfärdande förskrivares uppgifter sparade på förskrivningen och utförande persons uppgifter (farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal) kopplade till händelse ovan (utförande person, utförande person arbetsplats och kontaktuppgifter).

Tabell 4- Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivareUtförare (Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal)
Yrkeskod

Får inte ändras

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.


Utökad yrkeskod

Får inte ändras

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.


LegitimationskodFår inte ändras.

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkod

Får inte ändras


Får inte anges
Gruppförskrivarkod

Får inte ändras

Får inte anges
Användar-idFår inte anges.Obligatorisk
FörnamnFår inte ändrasObligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
EfternamnFår inte ändrasObligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
TelefonFår inte ändrasFår inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO) utifrån angiven GLN-kod för arbetsplats. Inga personliga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal.Flera telefonnummer kan anges, struktur upprepas då för varje telefonnummer

Telefonnummer

Får inte ändras

Får inte anges

Rangordning

Får inte ändrasFår inte anges

Tillgänglig för patient

Får inte ändras

Får inte anges

Telefonnummer tillhör

Får inte ändras


Får inte anges
Arbetsplats

Får inte ändras

Uppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret, därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).

Arbetsplatstyp

Får inte ändras

Obligatorisk. "Apotek" ska anges, valideras enligt VR110


Arbetsplats-id

Får inte ändras

Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot Expeditionsställeregistret enligt VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF.


Arbetsplats id typ

Får inte ändras


Obligatorisk.

Giltigt värde är "GLN-kod".


Arbetsplatsnamn

Får inte ändrasFår inte anges
Adressuppgift

Får inte ändras

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod.

Adresstyp

Får inte ändrasFår inte anges

Adress

Får inte ändrasFår inte anges

Postnummer

Får inte ändrasFår inte anges

Postort

Får inte ändrasFår inte anges

Landskod

Får inte ändrasFår inte anges

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 5 - Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

VR016

Kontrollera om patient är avliden

VR033

Validering av legitimation mot FORS

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från FORS utifrån personnummer i intyget

VR099

Förändring av dosunderlagets status och version
VR103Filtrering av behandlingsorsak och beskrivning annan behandlingsorsak när skapad/förändrad förskrivningsresurs returneras till apotek
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Uppdragsgivare inte tillåten för händelsetyp
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp
VR148Kontrollera att användare på apotek har behörighet att hantera läkemedel och tekniskt sprit

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 6 - Automatisk komplettering

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 7 - Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande

R007

Kontrollera att förskrivningen är förskriven på personnummer

Kontrollera att förskrivningen är förskriven på ett personnummer

Förskrivningar på födelsedatum kan inte omvandlas till elektroniskt format

2-25-95 Förskrivningen är förskriven på födelsedatum och kan inte omvandlas till elektroniskt format.

R013

Format "Papper" i NLLKontrollera att förskrivningen finns i NLL samt har aktuellt format "papper"2-25-97 Förskrivningen har redan elektroniskt format .

R020

Förskrivningen måste vara giltigFör att det ska vara möjligt att omvandla från papper till elektroniskt format måste förskrivningen vara giltig (dvs giltighetstiden har inte löpt ut) och ha status aktiv eller slutexpedierad2-25-238 Förskrivningen är inte giltig och kan därför inte återregistreras.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid omvandla förskrivning körs inga kontrollsamlingar.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 8 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 8 - Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-11-10

Förbättring dokumentation:

  • Språkliga justeringar
  • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
  • I kapitel 2.3 Efterfrågad information uppdaterat information om meddelandehuvud
1.22023-11-09

Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.

1.32024-02-22
  • Förtydligat regler i tabell 4 Informationsresurs Personal
  • Information om identifiering av recept som ska omvandlas inlagt under 1. Verksamhetsbeskrivning
  • Rättat under rubriken Dosering, dosering får inte ändras när förskrivning omvandlas.
1.42024-05-06
  • Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.
  • Nytt attribut testförskrivning tillagt.