Expeditionsställeregistret - EXPO

Expeditionsställeregistret - EXPO, innehåller information om försäljningsställen som säljer läkemedel och förmånsberättigade varor. Här kan du läsa mer om expeditionsställeregistret.


1. Om expeditionsställeregistret

Expeditionsställeregistret är ett register som innehåller information om alla apotek (kallas även försäljningsställen). Apoteken ska enligt Lag (2009:366) om handel med läkemedel tillhandahålla statistikunderlag till E-hälsomyndigheten.

Expeditionsställeregistret innehåller i första hand information om apoteksaktörer och deras apotek, men även information om apoteksaktörers administrativa enheter och kundtjänst. Syftet med expeditionsställeregistret är att förse andra delsystem inom E-hälsomyndigheten, vårdaktörer, apoteksaktörer, andra myndigheter och externa webbplatser med apoteksinformation. Expeditionsställeregistret används bland annat för komplettering och valideringar av transaktioner mot E-hälsomyndigheten.

På sidan tjänster och behöriga roller finns en behörighetsmatris som beskriver vilka tjänster som får användas av vem.

  • InformationHär kan du läsa mer om den information som finns i EXPO.
  • InformationsansvarPå denna sida kan du läsa mer om varför det är viktigt att informationen i expeditionsställeregistret stämmer samt vilket ansvar du som apoteksaktör har för att hålla informationen uppdaterad.
  • Användningsområde expeditionsställeregistret, EXPOHär kan du läsa om vilka användningsområden som finns för expeditionsställeregistret, EXPO.
  • TjänsteanropHär kan du som apoteksaktör eller systemleverantör få information om tjänsteanropen för expeditionsställeregistret.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster