Prisberäkningsmodulen - PRIS och Högkostnadsdatabasen - HKDB

Prisberäkningsmodulen (PRIS) är ett verktyg för dig som apoteksaktör att på ett enkelt och korrekt sätt beräkna priser för läkemedel, livsmedel och hjälpmedel (från och med nu kallad varor) vid en receptexpediering eller att beräkna preliminära priser på varukorgen vid beställning via e-handel, samt att överföra data till högkostnadsdatabasen (HKDB). 


1. Om PRIS och HKDB

1.1. PRIS

Det är obligatoriskt för alla apoteksaktörer att använda E-hälsomyndighetens tjänst för prisberäkning i samband med förmån.

PRIS är en prisberäkningsmodul som hjälper till att beräkna priset på varor med hjälp av information från kundens högkostnadskonto samt enligt gällande regelverk. Prisberäkningens viktigaste funktion i receptexpedieringen är att på ett kontrollerat, korrekt och enhetligt sätt beräkna priser enligt samma förmånsregelverk. 

En receptexpediering som ska prisberäknas kan innehålla e-recept, pappersrecept, telefonrecept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning.

Vill du läsa mer om tjänsterna för att beräkna prisbild för en patient med och utan fullständigt personnummer kan du gå vidare till tjänsteanropen här: 

AnonymPrisfraga   

Prisfraga 

1.2. HKDB

HKDB är en databas som innehåller information om alla förmånsberättigade köp för patient  över 18 år med fullständigt personnummer.

Databasen innehåller:

(tick) namn och personnummer

(tick) kostnad för patientens läkemedel (inga uppgifter om läkemedel eller förskrivare)

(tick) uppgifter om hur mycket patienten har betalat

(tick) när och var läkemedlet/läkemedlen hämtats ut

(tick) belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet

(tick) startdatum för högkostnadsperiod.


(info) Om patienten har skyddade personuppgifter visas inte namn och vart varan har hämtats ut i ett registerutdrag.


Läs mer om tjänsteanropen för apotek och e-handel.

På sidan Tjänster och behöriga roller finns en behörighetsmatris som detaljerat beskriver vilka tjänster som respektive roll får använda.

Krav avseende innehåll för högkostnadsbevis i samband med expediering inom högkostnadsskyddet hittar du på Blanketter HKDB.

  • Tjänsteanrop för prisberäkningHär kan du som systemleverantör läsa mer om de olika tjänster som E-hälsomyndigheten tillhandahåller för expedierande apotekspersonal och patient för att på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna beräkna priser för läkemedel, livsmedel och hjälpmedel vid en receptexpediering samt få information om vart i högkostnadstrappan patienten befinner sig.
  • Faktorer som påverkar prisberäkningen, PRISHär kan du läsa om hur olika faktorer påverkar prisberäkningen av receptexpedieringen och order via en e-handel.
  • Anslutning och konto i högkostnadsdatabasen, HKDBPå denna sida kan du läsa mer övergripande om hur högkostnadsdatabasen fungerar utifrån ett verksamhetsperspektiv, vilket är nödvändigt för att förstå hur E-hälsomyndighetens tjänster ska användas på ett korrekt sätt.
  • Registervård HKDBHär hittar du information om hur du gör för att korrigera högkostnadsuppgifterna för en patient.
  • Registerutdrag PDF HKDBHär beskrivs layout och innehåll för de PDF-rapporter som apoteksaktörer kan erhålla via E-hälsomyndighetens PRIS-tjänster. Vi beskriver även hur blanketten för högkostnadsbevis ska se ut. Notera dock att E-hälsomyndigheten inte tillhandahåller någon tjänst för erhållande av PDF-underlag för högkostnadsbevis utan det är enbart presentationskrav för blankettens utseende som beskrivs.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster