Beräkning och fakturering av aktörsavgift

Här kan du läsa mer om E-hälsomyndighetens avgift för receptorderrader och hur den avgiften beräknas. Detta är en avgift som alla apoteksaktörer inom öppenvården betalar till E-hälsomyndigheten.

1. Om Aktörsavgiften

E-hälsomyndigheten har rätt att ta ut en avgift per expedierad receptorderrad för human- och djurförskrivningar. Detta och nivån på aktörsavgiften för humanförskrivningar regleras i E-hälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:28) om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek. För djurförskrivningar fastställs avgiften av myndigheten. En faktura skapas efter varje månadsskifte och skickas till apoteksaktören via e-faktura eller pappersfaktura

1.1. Beräkning av antal receptorderrader

I aktörsavgiften ingår försäljningssätten Recept, Hjälpmedelskort, Livsmedelsanvisning, Dospatient hel förpackning och Dospatient dispenserade.

Försäljningssättet avgör hur summeringen av aktörsavgiften räknas ut enligt nedan:

1.1.1. Avgift humanrecept, summa av antal receptrader

  • R (recept, "vanlig förskrivning") som saknar värde för variabeln djurslag
  • H (hjälpmedelskort)
  • L (livsmedelsanvisning)
  • 2, 3, 4 (dospatient, hel förpackning)

1.1.2. Avgift humanrecept, summa av antal förpackningar

  • 0, 1 (dospatienter, dispenserade delat av hel förpackning)

1.1.3. Avgift djurrecept, summa av antalet receptrader

  • R (recept, "vanlig förskrivning") som även har värde för variabeln djurslag


AvgiftFörsäljningssättDjurslagVad summeras

Human

ReceptNejAntal receptrader
HumanHjälpmedelskortNejAntal receptrader
HumanLivsmedelsanvisningNejAntal receptrader
HumanDos, hel förpackningNejAntal receptrader
HumanDos, dispenserad förpackningNejAntal förpackningar
DjurReceptJaAntal receptrader

1.2. Övrigt om fakturering av aktörsavgiften

Vid anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster lämnar apoteksaktören uppgifter som ligger till grund för faktureringen.

Vid eventuella frågor kring aktörsavgiften kontaktas E-hälsomyndighetens servicedesk.

1.2.1. Exempelfakturor på Aktörsavgiften

Här nedanför kan du se exempel på hur en e-faktura och hur en pappersfaktura för aktörsavgiften kan se ut. 


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12023-05-04Uppdatering av rubriker och exempelfakturor