Betalningsförmedling

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att förmedla ersättning från regioner till apoteksaktörer gällande belopp inom läkemedelsförmånen och smittskyddssubventionen.


1. Förmedling av ersättning 

E-hälsomyndigheten tar löpande emot rapportering från apoteksaktörer om person- och förskrivningsuppgifter i samband med läkemedelsexpedieringar. Denna rapportering utgör grunden för Betalningsförmedlingens fakturering och förmedling av ersättningsbelopp.

Detaljerad beskrivning av processen och kontaktinformation till Betalningsförmedlingen finns i de avtal avseende E-hälsomyndighetens förmedling av ersättning, som E-hälsomyndigheten tecknar med varje apoteksaktör. Ett undertecknat avtal är en förutsättning för att E-hälsomyndigheten ska kunna förmedla ersättningar till apoteksaktören.

1.1. Kontroll av ersättningsbelopp

Apoteken ska kontrollera att de ersättningsbelopp som inrapporterats under perioden överensstämmer med den egna beräkningen. Denna kontroll ska göras löpande under en förmånsperiod och en smittskyddsperiod. För denna kontroll använder apoteksaktörerna statistiktjänsterna HamtaDagavstamning och HamtaDagavstamningSmittskydd. Läs mer om dessa tjänster Tekniska specifikationer - FOTA.

1.2. Fakturering

Efter att en period är avslutad fakturerar E-hälsomyndigheten regionerna för de ersättningsbelopp som kan hänföras till varje regions invånare. Samtidigt skickas ett avräkningsunderlag i form av en självfaktura till apoteksaktörerna. När regionerna betalat sina fakturor till E-hälsomyndigheten betalar E-hälsomyndigheten ut beloppen till apoteksaktörerna enligt de tidigare skickade självfakturorna.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.0

2021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster

1.12023-05-04Uppdatering av text och rubriker