Legitimationsregistret - FORS

Legitimationsregistret är ett stödregister som dels kvalitetssäkrar förskrivaruppgifter på e-recept och pappersrecept, dels kontrollerar behörighet vid receptexpediering.


OLegitimationsregistret

Legitimationsregistret innehåller information från Socialstyrelsen och Statens Jordbruksverk för de legitimerade yrkesgrupper som anropar E-hälsomyndighetens tjänster inom sin yrkesutövning.
Registret innehåller också information om specialistbehörighet och begränsad förskrivningsrätt för förskrivare.
Informationen om legitimerade förskrivare, farmaceuter, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt och dietister kommer från Socialstyrelsen. Informationen om veterinärer och veterinärkandidater kommer från Statens Jordbruksverk.

Legitimationsregistret används vid expediering av recept i den författningsmässiga kontrollen, vid kontroll av inkommande e-recept innan de lagras i Nationella läkemedelslistan samt vid behörighetskontroller. 

De förskrivare som saknar individuell förskrivarkod men har förskrivningsrätt inom sitt yrkesutövande använder gruppförskrivarkoder. Gruppförskrivarkoder verifieras genom interna tjänster inom Legitimationsregistret.

Tjänsteanrop hämtalegitimationsinformation
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster