Legitimationsregistret - FORS

Legitimationsregistret är ett stödregister som dels kvalitetssäkrar förskrivaruppgifter på e-recept och pappersrecept, dels kontrollerar behörighet vid receptexpediering.


1. Om Legitimationsregistret

Legitimationsregistret innehåller information från Socialstyrelsen och Statens Jordbruksverk för de legitimerade yrkesgrupper som anropar E-hälsomyndighetens tjänster inom sin yrkesutövning.
Registret innehåller också information om specialistbehörighet och begränsad förskrivningsrätt för förskrivare.
Informationen om legitimerade förskrivare, farmaceuter, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt och dietister kommer från Socialstyrelsen. Informationen om veterinärer och veterinärkandidater kommer från Statens Jordbruksverk.

Legitimationsregistret används vid expediering av recept i den författningsmässiga kontrollen, vid kontroll av inkommande e-recept innan de lagras i Nationella läkemedelslistan samt vid behörighetskontroller. 

De förskrivare som saknar individuell förskrivarkod och har förskrivningsrätt inom sitt yrkesutövande använder gruppförskrivarkoder. Gruppförskrivarkoder verifieras genom interna tjänster inom Legitimationsregistret.

1.1. Tjänsteanrop hamtalegitimationsinformation

För att expedierande system ska få tillgång till information avseende förskrivare från Legitimationsregistret skickas förskrivarkoden in i anropet och information om förskrivaren returneras. 

En förskrivare markeras som "Giltig förskrivare" om: 
Förskrivarkoden finns i FORS, är sju (7) tecken lång , inte består enbart av nollor, inte innehåller några blanktecken.

Om förskrivarkoden saknas i Legitimationsregistret returneras inte någon information om denna förskrivare. 

(warning)Observera att det inte är tillåtet att använda denna tjänst för att hämta information om förskrivarnamn att skriva ut på den etikett som klistras på läkemedelsförpackningen, eller på annan utskrift som är avsedd att lämnas till kund. 

Tjänst presenterar förskrivningsrätten och eventuella begränsningar på yrkesnivå. 

För de läkare och tandläkare som har begränsningar i förskrivningsrätten returneras en begränsningslista med information om begränsad förskrivningsrätt. Denna lista kan innehålla upp till fem fasta klartexter.

KRAVDet är obligatoriskt att visa upp returnerad klartext.

De fem klartexterna är:

•    Narkotiska Läkemedel
•    Andra Särskilda Läkemedel
•    Alkoholhaltiga läkemedel
•    Teknisk sprit
•    Övrigt 

"Övrigt" sammanfattar samtliga övriga begränsningar, inklusive begränsningar i narkotika enligt äldre beslut, det vill säga lätt/tung narkotika. Beslut med klartexten "Övrigt" måste hanteras manuellt av expedierande farmaceut. Vid frågor om vad klartexten "Övrigt" innebär kan Socialstyrelsen kontaktas (hosp@socialstyrelsen.se). 
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12023-08-09Kompletterat information om tjänsten