Apotekslistan

Här kan du läsa mer om apotekslistan.


Innehållsförteckning


Apotekslistan genereras från Expeditionsställeregistret (EXPO) och erhålls genom en abonnemangstjänst. Listan innefattar besöks- och postadresser, öppettider, telefonnummer och unika identiteter till apoteken. Det finns två olika apotekslistor, en för human och en för djur.
Apotekslistan används av vårdgivarna vid förskrivning av e-recept, även adresseringsinformation till Nationella läkemedelslistan finns med i tjänsten. Vid eventuell direktadressering av e-recept till specifikt apotek är det viktigt att vårdgivaren har en uppdaterad apotekslista med information om apoteken. 

Vården kan också använda apotekslistan för att få fram kontaktvägar till apoteken samt för att se apotekens öppettider.


1. Apotekslistans innehåll

Följande fält exporteras till apotekslistorna (se Postbeskrivning apotekslista human samt Postbeskrivning apotekslista djur för mer detaljerad information):

 • GLN-kod
 • Apoteksnamn
 • Kortnamn
 • Postadress
 • Besöksadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Landstingskod
 • Kommunkod
 • Telefon allmänhet
 • Recepturtelefon
 • Huvudorganisationskod
 • E-recept markering
 • Information om öppethållande (normala öppettider, samt tillfälligt stäng samt eventuell orsak) 

2. Villkor

Nedan villkor måste vara uppfyllda för att ett expeditionsställe ska exporteras till listan:

 • Apotekslista human:
  • E-recept satt till TRUE.
  • Startdatum är aktuellt datum eller tidigare, eventuellt slutdatum är aktuellt datum eller senare.
  • Expeditionsstället har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet.
 • Apotekslista djur:
  • Expeditionsställen med huvudorganisationskod =AP, DJUR eller DIAP.
  • Startdatum är aktuellt datum eller tidigare, eventuellt slutdatum är aktuellt datum eller senare.
  • Expeditionsstället har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet.

3. Åtkomst

Apotekslistorna exporteras varje dygn från Expeditionsställeregistret - EXPO och tillhandahålls av E-hälsomyndigheten över en SFTP-area för aktörer som har abonnemang. För att få tillgång till apotekslistan, ansök om SFTP-abonnemang (pdf).

Abonnemanget löper tillsvidare. Uppsägning görs via e-post till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster