Apotekslista djur, postbeskrivning

På denna sidan finns en beskrivning av de poster som finns i apotekslista djur. 


Apotekslista djur läggs upp på SFTP-servern dygnsvis och filnamnet är, apotekslista_js_djur_YYYY-MM-DD_TT_MM_SS.txt.

1. Postbeskrivning

Benämning i fil​Antal tecken​​DatatypAnmärkning​Kommentar​
GLN​13​Alfa​GLN-kod
BENÄMNING LÅNG​​50Alfa​Namn​Långt namn på expeditionsstället
BENÄMNING KORT​​25​Alfa​Kortnamn​Kort namn på expeditionsstället
POSTADRESS​​25​Alfa​Postadress
BESÖKSADRESS​​25​Alfa​Besöksadress
POSTNR​​15​Alfa​Postnummer
ORT​​25​Alfa​Postort
LT​​2​Num​Län
KO​​2​Num​Kommun
TFN ALLMÄNHET​​15​Alfa​Telefonnummer för allmänheten
TFN RECEPTUR​​15​AlfaTelefonnummer för ​receptur
​VKOD​4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​Alfa​Verksamhetstyp (HuvudTypKod)​Följande enhetstyper finns:
​ADM​Administrativ enhet
​AP​Apotek för allmänheten
​DIAP​Distansapotek
​DJUR​Apotek med större kompetens än normala apotek gällande läkemedel för djur. Hanterar även humanläkemedel.
​DX​Dosapotek
​OAP​Övriga apotek-gammal definition av apotek
​SA​Sjukhusapotek-apotek som ger service till Slutenvårdsenheter
​TVAP​Tillverkar läkemedel på beställning
E​1​Alfa​E-recept djur​Hanterar e-recept till djur, J=ja, N=nej. Kan även vara blankt om E-hälsomyndigheten saknar uppgift om apoteket kan hantera e-recept till djur.
​VARF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppningstid vardagar, från och med. Om alla vardagar har samma öppettider annars tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 1 VARF.
​VART​4​AlfaLunch from eller Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Om lunchstängt vardagar, om alla vardagar har samma öppettider, stänger för lunch eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 1 VART.
​VARF​4​Alfa​Lunch tom (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Om lunchstängt vardagar, om alla vardagar har samma öppettider, öppnar efter lunch, annars tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 2 VARF.
​VART​4Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stängningstid vardagar, om lunchstängning förekommer. Om alla vardagar har samma öppettider annars tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 2 VART.
​MANF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppningstid måndagar.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 MANF.
​MANT​4​Alfa​Lunch from eller Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för lunch måndagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 MANT.
​MANF​4​Alfa​Lunch tom (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppnar efter lunch måndagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 MANF.
​MANT​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för dagen måndagar. Stängningstid måndagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 MANT.
​TISF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppningstid tisdagar.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TISF.
​TIST​4​Alfa​Lunch from eller Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för lunch tisdagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TIST.
​TISF​4​Alfa​Lunch tom (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppnar efter lunch tisdagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TISF.
​TIST​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för dagen tisdagar. Stängningstid tisdagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TIST.
​ONSF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppningstid onsdagar
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 ONSF.
​ONST​4​Alfa​Lunch from eller Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för lunch onsdagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 ONST.
​ONSF​4​Alfa​Lunch tom (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppnar efter lunch onsdagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 ONSF.
​ONST​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för dagen onsdagar. Stängningstid onsdagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 ONST.
​TORF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppningstid torsdagar
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TORF.
​TORT​4Alfa​Lunch from eller Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för lunch torsdagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TORT.
​TORF​4​Alfa​Lunch tom (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppnar efter lunch torsdagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TORF.
​TORT​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för dagen torsdagar. Stängningstid torsdagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TORT.
​FREF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppningstid fredagar.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 FREF.
​FRET​4​Alfa​Lunch from eller Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för lunch fredagar. Om ingen lunchstängning avses stänger för dagen.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 FRET.
​FREF​4Alfa​Lunch tom (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Öppnar efter lunch fredagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 FREF.
​FRET​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter.
Stänger för dagen fredagar. Stängningstid fredagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt.
OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 FRET.
​LORF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter
Öppningstid lördagar
​LORT​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter
Stängningstid lördag
​SONF​4​Alfa​Öppnar (TTMM)​T= timmar, M= minuter
Öppningstid söndagar
​SONT​4​Alfa​Stänger (TTMM)​T= timmar, M= minuter
Stängningstid söndagar
​TFSF​6​Alfa​Tillfälligt stängt (ÅÅMMDD)​(Å= år, M= månad, D= dag) Tillfälligt stängt f.r.o.m.
​TFST​6​Alfa​Tillfälligt stängt (ÅÅMMDD)​Å= år, M= månad, D= dag) Tillfälligt stängt t.o.m.
​ORSAK15​Alfa​​Tf Stängt orsak​Orsak till tillfälligt stängt.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster