Elektroniskt expertstöd - EES

EES är ett beslutsstöd som analyserar förskrivningar i Nationella läkemedelslistan och signalerar om det finns potentiella läkemedelsrelaterade problem. Signalerna stödjer farmaceuten i den farmakologiska kontrollen vid expediering på apotek.


Mer information om EES finns under verksamhetsområde receptexpediering där Farmakologisk analys och EES är en del i flödet. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster