E-handel

Här beskrivs verksamhetsområdet e-handel.


E-handel privatperson, apotek - människa och djur

Denna process omfattar den del av receptexpedieringsprocessen där en privatperson kan beställa uttag av läkemedel och andra förskrivna varor för människa och djur via en apoteksaktörs e-handelslösning. 

Hämta kompletterande information

Dessa stödprocesser beskriver hur informationen i en förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan kompletteras med information om förskrivare och dess arbetsplats, artikelinformation samt värdemängder.

Skapa utdrag - privatperson via e-handel

Dessa stödprocesser omfattar beskrivning av hur olika utdrag skapas av privatperson i e-handelsapotek.

Presentationskrav e-handel

Denna sida samlar presentationskrav för apotekens e-handel. 

Presentationskrav Djur

Denna sida beskriver vilken djurreceptinformation som ska presenteras och hur den ska visas upp för djurägare i en apoteksaktörs e-handelslösning.

Administrera fullmakt privatperson

Här kan du som apoteksaktör eller systemleverantör få information om tjänsteanropen för Fullmakter.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster