Slutenvårdsrapportering

Slutenvårdens läkemedelsinköp utgör en av källorna till den statistik E-hälsomyndigheten har som uppdrag att skapa underlag till. Traditionellt har läkemedelsförsörjningen i en region skötts av ett sjukhusapotek men de senaste åren har även en handfull regioner börjat handla upp läkemedel i egen regi. För att göra nationell statistik komplett har även dessa regioner börjat rapportera in på samma sätt som om de vore ett apotek.


Apoteksaktörer som levererar till slutenvården rapporterar sin försäljning på samma sätt som försäljning rapporterat från öppenvårdsapotek.

Slutenvårdens läkemedelsförsörjning skiljer sig på flera sätt från öppenvårdens förskrivningar. Beställning av läkemedel sker via rekvisition (vid avtalsbunden läkemedelsförsörjning) eller direkt från grossist (vid egen regi). Regionernas ekonomiska uppföljning, budgetering och prognoser baseras till stor del på den statistik de kan erhålla från E-hälsomyndigheten.

Om en region byter läkemedelsleverantör för slutenvården är det av stor betydelse att den nya aktören får tydliga krav från regionen på hur försäljningen ska rapporteras. Två viktiga parametrar som måste vara jämförbara över tid är beställarlandstingskod och beställar-ID.

När en apoteksaktör ska rapportera försäljning till slutenvården i en region används FOTA:s externa tjänster på samma sätt som för övriga försäljningssätt. Endast tjänsten UppdateraForsaljningSlutenvard ska användas. Notera att det är av stor betydelse att värden på beställarlandstingskod och beställarID är korrekta.

En region som själva ska sköta sin läkemedelsförsörjning bör ansluta sig till E-hälsomyndighetens tjänster för att kunna fortsätta att följa upp volymer och kostnader på samma sätt som innan. En sådan anslutning innebär ett godkännande av anslutande system på samma villkor som för apoteksaktörer. Den tjänst som regioner använder för att rapportera sina läkemedelsinköp till slutenvården heter UppdateraForsaljningSlutenvard och det finns mer att läsa om inrapportering här.

E-hälsomyndigheten rekommenderar starkt att rapportering sker varje dygn. E-hälsomyndigheten avråder bestämt från att vänta med inrapportering till slutet av en månad då detta innebär mycket större konsekvenser om något går fel. Läs mer om hur ett godkännande går till här.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster